Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Ukraiński rynek usług IT – prawo angielskie w DIIA CITY. GIG kontrakty dla rezydentów

Andrii Popko16 grudnia 20212 komentarze

Jak pamiętasz z poprzedniego wpisu Ukraiński rynek usług IT – nowe prawo podatkowe DIIA CITY – DIIA_CITY – to specjalistyczna strefa ekonomiczna o uproszczonych zasadach prowadzenia działalności oraz specjalnych warunkach podatkowych dla biznesu IT.

Prawo angielskie w DIIA CITY

Podstawą do wprowadzenia DIIA_CITY jest ustawą „W sprawie zmiany Kodeksu podatkowego Ukrainy w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla rozwoju gospodarki cyfrowej na Ukrainie”. Wspominałem już, że czekamy na drugie czytanie do końca 2021 roku.

UWAGA! UWAGA! Ustawa została uchwalona 14 grudnia 2021 roku!

Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta i oficjalną publikację.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku!!!

Więc to komplikuje moje zadanie, bo muszę do 1 stycznia 2022 r., zanim spakujesz bagaże na Ukrainę przedstawić Ci  najważniejsze założenia tej ustawy.

Więc szybko czytaj dalej.

Elementy prawa angielskiego rozpowszechnione we wszystkich najbardziej popularnych i dochodowych jurysdykcjach dla IT. Wśród nich: Cypr, USA, Singapur, Izrael, Indie, Dubaj itp.

Elementy prawa angielskiego nie są zjawiskiem nowym w prawie ukraińskim. Ukraińskie firmy już teraz mają możliwość zawierania umów z wykorzystaniem elementów prawa angielskiego, jednak w przypadku sporów handlowych nie będą mogli bronić swoich interesów w sądzie.

Natomiast w ramach DIIA_CITY elementy prawa angielskiego będą uniwersalnym instrumentem ochrony praw korporacyjnych. Zapewni to inwestorom dodatkowe gwarancje opłacalności i bezpieczeństwa ukraińskich projektów.

Przepisy prawa angielskiego będą funkcjonować w ramach specjalnego reżimu prawnego DIIA_CITY i nie będą sprzeczne z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

prawo angielskie w DIIA CITY

Ustawa wprowadza następujące elementy systemu prawa powszechnego (angielskiego):

convertible loan,
option,
liquidation preferences,
liquidated damages і
warranties & indemnities.

Pożyczka konwertowalna (сonvertible loan) pozwoli na finansowanie poprzez uzyskanie przez inwestora udziałów w momencie wyceny rynkowej start-upu.

Innym popularnym narzędziem przyciągania inwestycji jest umowa opcyjna (option), która przewiduje prawo inwestora do zwiększenia swojego udziału w kapitale zakładowym w przypadku pomyślnego rozwoju spółki.

Instrumenty typu liquidation preferences, liquidated damages i warranties & indemnities gwarantują bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału.

GIG kontrakty

Ustawa „O stymulowaniu rozwoju gospodarki cyfrowej na Ukrainie” przewiduje szereg zmian sprzyjających rozwojowi branży IT, w szczególności wprowadzenie GIG kontraktów.

Gig kontrakt to szczególna forma przyciągania specjalistów, która zawiera w sobie elementy umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej.

Innymi słowy jest to system pracy, w którym powszechne są tymczasowe stanowiska pracy z niezależnymi specjalistami, którzy są zaangażowani w realizację określonych projektów. GIG kontrakt przewiduje prawa pracowników do zabezpieczeń społecznych, takie jak urlop, zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński itp.

GIG kontrakt zawierany jest w formie pisemnej (elektronicznej) pomiędzy IT-specjalistami a rezydentami DIIA_CITY. Warunki GIG kontraktów strony uzgadniają online, e-mailem, przy pomocy programów i aplikacji komputerowych. Pracodawca ma prawo kontrolować jakość świadczonej pracy, w tym m.in. za pomocą kamer wideo. Nie jest również zabroniony monitoring ruchu sieciowego w celu określenia najczęściej używanych zasobów przez pracowników.

Istotną zaletą GIG kontraktu  jest to, że strony samodzielnie ustalają wysokość wynagrodzenia i terminy płatności. Dodatkowo GIG kontrakt  umożliwia dokonywanie płatności w obcej walucie.

Rezydent DIIA_CITY:

  • zapewnia GIG specjalistom ubezpieczenie społeczne z tytułu czasowej niezdolności do pracy, tj. pracownikom przysługuje prawo do zwolnienia lekarskiego
  • ma prawo rozwiązać umowę z GIG specjalistą, jeżeli utracił zdolność do pracy na dłużej niż miesiąc
  • może wprowadzić niestandardowe godziny pracy dla GIG specjalisty
  • ma prawo bezpodstawnie z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzieć GIG kontrakt .

Również GIG specjalista  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenie mienia Rezydent DIIA_CITY w przeciwieństwie do pracownika na etacie, który w tym samym przypadku ponosi odszkodowanie tylko w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Główną zaletą pracy z GIG specjalistami dla firm IT jest możliwość nieprzestrzegania wszystkich wymagań Kodeksu Pracy. To bardzo ważne dla wielu firm, ponieważ kodeks pracy naszego kraju  nie odzwierciedla realnych potrzeb biznesu i przedsiębiorców, nie zawiera nawet pojęcia „przedsiębiorczość”))

Otóż niedługo kolejny najciekawszy odcinek trylogii „Odkryj tajemnicę ”DIIA_CITY”, a mianowicie o podatkach w ”DIIA_CITY”.

Wkrótce ciąg dalszy! 

Andrii Popko
prawnik

/ PLP / Power. Loyalty. Professionals.

Photo by Trent Erwin on Unsplash

***

Podatki na Ukrainie

Przyjaciele, zapoznałem Was z głównymi typami spółek na Ukrainie, teraz pragnę zapoznać Was z ogólnym systemem ogólnopaństwowych i lokalnych podatków i opłat na Ukrainie oraz podać ich podstawowe stawki.

Przede wszystkim należy nadmienić, że pomiędzy Polską a Ukrainą istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania [zobacz tutaj >>]. Dlatego, przy należytym prowadzeniu dokumentacji, podatki płacone od dochodów osób fizycznych – rezydentów Polski na terytorium… [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Antoni >>Kobalt SA 16 grudnia, 2021 o 15:28

Wspaniale! Brawo Ukraina!

Antoni

Odpowiedz

Andrij 24 grudnia, 2021 o 12:56

Dziękuję bardzo Panu za wsparcie!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: