Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

O mnie

Witam Wszystkich zainteresowanych rejestracją firmy oraz prowadzeniem biznesu na Ukrainie! Nazywam się Andrij Popko. Jestem ukraińskim prawnikiem, posiadam stopień zawodowy magistra prawa oraz magistra ekonomii.

Urodziłem się i wychowałem w Kijowie. Podczas studiów na uczelniach wyższych uzyskałem tytuł magistra w dwóch kierunkach – prawo i ekonomia. Karierę zawodową zacząłem w 1998 r., od tego momentu zająłem się prawem korporacyjnym. Wtedy rozpoczęły się procesy masowej prywatyzacji oraz powstawały pierwsze spółki akcyjne, a istniejący biznes stanął na drodze masowej transformacji od prywatnych przedsiębiorców do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group.

Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.

W latach 2005-2009 aktywnie zajmowałem się obroną przedsiębiorstw przed wrogimi przejęciami (under hostile take over), ponieważ wtedy ukraińscy biznesmeni byli gnębieni przez masowe ataki korporacyjnych złodziei (tzw. rejderów). 

Po Rewolucji Godności w 2014 r. i podpisaniu Umowy stowarzyszeniowej z UE, prawnicy otrzymali realne możliwości wpływu na ukraiński system prawodawczy, więc poświęciłem dużo czasu działalności społecznej w różnych stowarzyszeniach zawodowych (Ukraińska Izba Adwokacka, Ukraińskie Towarzystwo Rynków Kapitałowych itp.), aby udoskonalić istniejące akta normatywne oraz ujednolicić je z normami prawa kontynentalnego, o czym również jest mowa w moim blogu.

Ostatnio brałem udział w wielu wydarzeniach, w szczególności pod patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, której celem jest zapoznanie polskiego biznesu z osobliwościami prawnymi i warunkami prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie.

I kilka słów o naszej Kancelarii…

PLP Kancelaria Prawna posiada głęboką wiedzę prawną i ekspertyzę jurydyczną w zakresie prawa korporacyjnego, gospodarczego, inwestycyjnego i umownego, podatkowego, zamówień publicznych. Zapewniamy obsługę prawną wszelkich możliwych problemów prawnych, z którymi borykają się polscy przedsiębiorcy na Ukrainie. Nasze biuro polecane jest przez Ambasadę RP w Kijowie https://kijow.msz.gov.pl/pl/ oraz ZBH w Kijowie https://ukraine.trade.gov.pl/pl/.

Już ponad 20 polskich firm z różnych dziedzin polskiej gospodarki przekonało się o trafności naszego hasła korporacyjnego:

Power. Loyalty. Professionals.

Z przyjemnością spotkam się z Tobą – nowym i najważniejszym Klientem PLP Kancelaria Prawna 🙂 Dane kontaktowe do mnie znajdziesz w zakładce Kontakt.

*****