Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

marzec 2017

W poprzednim poście omówiłem możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie za pośrednictwem przedstawicielstwa (stałego albo niekomercyjnego). Dziś opowiem Ci o mniej popularnych dla prowadzenie biznesu typach spółek, a mianowicie: spółka z dodatkową odpowiedzialnością, spółka pełna, spółka komandytowa, które istnieją na Ukrainie obok  tak rozpowszechnionych form prawnych przedsiębiorstw ,jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Dla porównania, […]

Jak zaznaczałem już w swoim poprzednim poście pt.: Forma prawna przedsiębiorstwa na Ukrainie, na Ukrainie istnieje możliwość utworzenia przedstawicielstwa firmy zagranicznej, które w zależności od typu swojej działalności może mieć charakter stały lub niekomercyjny. Dzisiaj dokładniej opowiem o procedurze utworzenia przedstawicielstw oraz scharakteryzuję ich główne cechy. *****   Rejestracji przedstawicielstwa dokonuje Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i […]

3 marca w centrum konferencyjnym naszej Firmy odbyło się seminarium „Działalność, sprawozdawczość oraz usługi depozytowe spółek akcyjnych”. Razem z nami seminarium współorganizował Narodowy Depozyt Ukrainy oraz Ukraińskie Stowarzyszenie Rynków Kapitałowych. Ja również miałem przyjemność być jednym z prelegentów seminarium. Przygotowałem prezentację na temat nowego dla Ukrainy instrumentu ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, czyli derivate suit (pozew […]