Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

lipiec 2021

O ile zdecydowana większość zagranicznych klientów naszej Kancelarii w swoich ukraińskich spółkach na dyrektorów powołuje swoich top managerów. Obywateli innych krajów, prawie nie przebywających na Ukrainie i częściowo zaangażowanych w swoje obowiązki w zagranicznych spółkach. Powstaje pytanie o zapewnienie sprawnego zarządzania firmą ukraińską poprzez określoną osobę uprawnioną do podpisu, która będzie na bieżąco zajmować się […]

Zastanawiasz się jak deficyt drewna w Europie ma się do inwestycji na Ukrainie? Wwozisz na Ukrainę więcej niż 10 000 euro w gotówce? Zadeklaruj lub uzbrój się w decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka! Czytelnicy Bloga dość często pytają mnie o podatkowe i celne aspekty zakupu i importu drewna z Ukrainy w różnych formach: od drewna […]