Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

październik 2017

Szanowni Państwo, polscy Koledzy od czasu od czasu pytają nas o perspektywy wdrożenia na Ukrainie pozapaństwowego systemu kumulacji emerytalnej (ІІ filar, OFE). Również ze zniecierpliwieniem czekałem na aktualne wiadomości w tej sprawie i nareszcie mam możliwość przedstawić Państwu powyższe informacje. Przypominam, iż w dniu 11 października w Ukrainie nabyła mocy prawnej Ustawa o reformie emerytalnej. […]

Dziś opowiem Państwu o specyfice systemu opodatkowania dywidend dla osób fizycznych i prawnych nierezydentów, uzyskanych od osób prawnych będących rezydentami Ukrainy. Opodatkowanie osób prawnych rezydentów Rzeczpospolitej Polskiej: Firmie polskiej jako właścicielowi udziału w kapitale zakładowym firmy ukraińskiej przysługuje prawo do uzyskania dochodu (dywidend) od zysku firmy. Dochód (dywidendy) firmy polskiej uzyskany od firmy ukraińskiej zgodnie […]