Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

styczeń 2018

NBU podnosi prognozy dla Ukrainy

Andrii Popko30 stycznia 2018Komentarze (0)

Narodowy Bank Ukrainy prognozuje zwiększenie PKB w 2018 r. z 3,2% do 3,4%. Według prognoz w tym roku wzrost ukraińskiej gospodarki przyspieszy do 3,4% (wstępna prognoza 3,2%). Główne czynniki pobudzające wzrost gospodarczy to popyt konsumpcyjny przy zachowaniu wciąż wysokich stóp wzrostu wynagrodzeń, a także innych dochodów, w tym emerytur. Ponadto przyczyni się to do złagodzenia polityki fiskalnej. Kontynuowana będzie […]

18 stycznia Rada Najwyższa uchwaliła nową i uaktualnioną ustawę „O prywatyzacji własności państwowej”. Po podpisaniu przez Prezydenta i rozpocznie na Ukrainie przejrzystą prywatyzację na dużą skalę. Uchwalenie tej ustawy zapowiadałem jeszcze 9 miesięcy temu w artykule pt.: Prywatyzacja na Ukrainie. Głównym celem tej ustawy jest przyciągnięcie inwestorów do ukraińskich przedsiębiorstw. Niedawno zatwierdzony projekt ustawy, który […]

Jak pisałem wcześniej TUTAJ w listopadzie 2017 roku została podjęta Ustawa, która przewiduje uproszczenie procedury rejestracji spółek akcyjnych na Ukrainie, administrowania ich działalności, a także uporządkowuje emisję papierów wartościowych do wymogów dyrektyw europejskich. 3 stycznia 2018 roku Prezydent Ukrainy podpisał Ustawę o uproszczeniu zasad prowadzenia biznesu oraz pozyskaniu inwestycji przez emitentów papierów wartościowych. Ustawa znosi podział […]

Zapraszam do … PLP HUB ! :)

Andrii Popko05 stycznia 2018Komentarze (0)

PLP HUB jest …. oryginalnym i nowoczesnym biurem typu coworking w biznesowym centrum Kijowa! Nowe projekty zazwyczaj zaczynają się od poniedziałku oraz Nowego Roku 🙂 W 2018 te dni są zbieżne 🙂 Właśnie dlatego zdecydowałem skorzystać z tak idealnej okazji dla realizacji naszego nowego projektu – zmiany koncepcji pracy naszego biura oraz stworzenia coworking hub premium […]