Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Handluj z Ukrainą! Najważniejsze postanowienia w handlowych umowach międzynarodowych między firmami z Polski i Ukrainy

Andrii Popko01 marca 2021Komentarze (0)

Według najnowszych danych 2020 roku Polska znalazła się w pierwszej trójce największych partnerów handlowych Ukrainy z łącznym obrotem handlowym w wysokości 7,36 mld USD, ustępując jedynie Niemcom i Chinom. W 2019 roku była czwarta.

Tak trzymać!

Jeśli więc jeszcze nie podjąłeś decyzji o rejestracji spółki na Ukrainie i obecnie współpracujesz z ukraińskimi dostawcami, odbiorcami poprzez swoją polską firmę, to ten wpis jest dla Ciebie.

Co się do przyczyniło do tak dużej wymiany handlowej?

W 2014 r. została podpisana i ratyfikowana umowa stowarzyszeniowa między Ukrainą a UE, a 1 września 2017 r. weszły w życie przepisy strefy wolnego handlu.

Umowa ta przewiduje wprowadzenie strefy wolnego handlu między Ukrainą a krajami UE. Dzięki temu w procedurze operacji eksportowo-importowych stosowano wiele uproszczeń, a co najważniejsze – coroczne obniżanie stawek celnych na różne grupy towarów.

Jednak w przypadku niektórych towarów…

między Ukrainą a Polską cła wynoszą, uwaga, 0%!

Warto dodać, że UE nakłada cła na towary z Chin, przy czym Ukraina ze swoim dużym rynkiem, wysoką jakością i relatywnie niskimi cenami, a także maksymalną bliskością geograficzną do Polski niedługo może być postrzegana jako potencjalny zastępca rynku chińskiego i za kilka lat Polska może zostać naszym kluczowym partnerem handlowym!

Oczywiście nie będę Cię ani przekonywał po raz kolejny do zarejestrowania firmy na Ukrainie, ani podawał plusów wynikających z takiego rozwiązania dla rozszerzenia Twojego biznesu, bo tak dużo już o tym piszę i jestem pewien, że prędzej czy później zapadnie taka decyzja na tle coraz większego zbliżenia rynków Polski i Ukrainy.

Jeśli więc jeszcze nie podjąłeś decyzji o rejestracji spółki na Ukrainie i obecnie współpracujesz z ukraińskimi dostawcami, odbiorcami poprzez swoją polską firmę, to ten wpis jest dla Ciebie.

W ramach wsparcia polskiego biznesu na Ukrainie często trafiają do naszej Kancelarii zapytania z prośbą o weryfikację umów proponowanych przez ukraińskich kontrahentów, zgłaszanie im uwag, a nawet przygotowanie własnego projektu umowy.

Handluj z Ukrainą - drogi i autostrady pełne aut

Jak zweryfikować ukraińską firmę

W tym wpisie zwrócę uwagę na cechy międzynarodowych umów handlowych, które ukraińscy kontrahenci proponują do podpisania.

Zanim podjąć decyzję o współpracy z ukraińskim kontrahentem proponuję jego weryfikację (więcej o tym piszę  tutaj: https://jakzalozycfirmenaukrainie.com/jak-zweryfikowac-ukrainska-firme/).

Weryfikować kontrahenta warto na etapie negocjacji i zawarcia umowy, jak również współpracy w celu monitorowania jego wypłacalności i gwarancji zabezpieczenia wykonania umownego zobowiązania.

Prawdę mówiąc, zasadnicze przepisy prawa ukraińskiego, odnoszące się do tego typu umowy, niezbyt odbiegają od wymogów prawa europejskiego. Natomiast są pewne różnice.

Cechy międzynarodowych umów handlowych
– najważniejsze postanowienia

Ogólnie rzecz biorąc, międzynarodowa umowa handlowa powinna zawierać:

1. Opis ilościowy i jakościowy towarów i świadczonych usług oraz inne informacje, które pozwalają na określenie zobowiązania. Konieczne jest również określenie terminów wykonania usług/robót, dostawy towarów lub produktów.

2. Warunki odbioru robót, usług, praw własności intelektualnej lub czasu dostawy towarów, produktów. Konieczne jest wskazanie momentu przeniesienia ryzyka. Jeżeli przedmiot umowy jest związany z dostarczeniem towarów lub produktów, warunki dostawy zwykle ustalane na zasadach Incoterms.

Od 1 stycznia 2020 roku na całym świecie, w tym na Ukrainie, zaczęły obowiązywać nowe warunki przewozu towarów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych i importowych.

Z okazji 100-lecia Międzynarodowej Izby Handlowej nowelizowano Zasady Incoterms® 2010, wydając zaktualizowaną wersję warunków Incoterms® 2020 – Incoterms® 2020.

Od teraz można korzystać z warunków Incoterms 2020 przy sporządzeniu Twoich międzynarodowych umów handlowych. 

3. Cena usług, robót, produktów i towaru oraz wartość umowy, a także waluta umowy i waluta płatności.  

4. Warunki płatności. Warto dodać do treści kontraktu klauzulę, która będzie określała sposób, warunki płatności i walutę transakcji.

5. Klauzula o danych dotyczących pakowania i oznakowania towaru (jeśli chodzi o dostawę towaru lub produktów). Podano dane o oznakowaniu, szczególnych warunkach przewozu i przechowywania towaru.

6. Klauzula siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajne. Ta klauzula przewiduje przyczyny niemożności wykonania umowy lub zawieszenie jej wykonania. Za siłę wyższą mogą być uznane w szczególności takie okoliczności jak klęski żywiołowe, embargo itp. Dotyczy to okoliczności nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze niezależnym od stron.

7. Sankcje (klauzula kary umownej). Strony zawierają postanowienia zastrzegające spełnienie zobowiązań wynikających z umowy. W zależności od porządku prawnego w poszczególnych państwach, niektóre formy zabezpieczeń mogą się różnić.

Przepisy prawa materialnego regulują określone stosunki prawne i formy zabezpieczenia zobowiązań umownych. Do najbardziej rozpowszechnionych należą: kara umowna, poręczenie, gwarancja, zastaw, kaucja, potrącenie i inne.

Oto szczegóły:

– Obowiązujące prawo w umowie

Jednym z podstawowych problemów jest wskazanie, którego kraju prawo będzie miało zastosowanie do danej umowy. Na pewno dobrym rozwiązaniem dla Ciebie jest poddanie umowy pod prawo polskie, ale wątpię, żeby ukraiński kontrahent się na to zgodził.

Tym bardziej, że podanie prawa Ukrainy nie wiąże się z większym ryzykiem. W ciągu ostatnich 5 lat prawo ukraińskie pod wieloma względami dostosowało się do prawa UE.

– Procedura rozstrzygania sporów

Najczęstszą opcją jest rozpatrywanie sporów w arbitrażu. Chociaż jeśli Twojej firmy na Ukrainie będzie bronić doświadczona kancelaria prawna, możesz spokojnie zgodzić się na rozpatrzenie roszczenia w ukraińskim sądzie, co skróci czas sporu (sądy państwowe orzekają decyzje arbitra, a postanowienie arbitrażowe należy jeszcze uzyskać w sądzie pierwszej instancji).

– Różnice w tłumaczeniu

Zwykle zalecane jest sporządzanie umów dwujęzycznych, tj. w języku angielskim i języku dostawcy/sprzedawcy. Jednak w przypadku umów dwujęzycznych często zdarza się, że po długich negocjacjach i edycjach wersje tłumaczeń mogą być odmienne.

Niestety na Ukrainie wciąż często się zdarza, że przedstawiciele firm nie mówią dobrze po angielsku, chyba że są to firmy stale zaangażowane w zagraniczną działalność gospodarczą.

W takim przypadku zalecamy, żeby ukraińska kancelaria (której jednym z języków roboczych jest polski) towarzyszyła w podpisaniu polsko-ukraińskiej wersji umowy. Ułatwi Ci to pracę nad umową, a kancelaria ponosi odpowiedzialność za zgodność ukraińskiej i polskiej wersji językowej lub można zlecić tłumaczenie przysięgłe.

Obowiązkowe postanowienie umowy powinno określać, która wersja jest rozstrzygająca w przypadku rozbieżności w obu wersjach językowych umowy. Możesz oczywiście zaproponować język polski jako wersję wiążącą, ale warto się przygotować na uzgodnienie innej wersji z ukraińskim kontrahentem.

Mam nadzieję, że moje praktyczne rady pomogą Ci poczuć się pewniej w negocjacjach z ukraińskim partnerem handlowym.

Serdeczne życzenia wielu sukcesów w zagranicznej działalności gospodarczej z Ukrainą.

PLP / Power. Loyalty. Professionals. 

Zdjęcie: John Lockwood on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: