Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Diia City – przełomowe rozwiązania dla biznesu IT na Ukrainie

Andrii Popko11 lutego 2021Komentarze (0)

W ostatnim artykule (tutaj) wspomniałem, że na Ukrainie planuje się uruchomienie specjalnej platformy prawniczej dla biznesu IT pt. „Diia City”. 

Z pewnością warto przybliżyć Ci te unikalne na skalę europejską rozwiązania…

Założenia główne projektu Diia City

Celem projektu jest stworzenie jak najbardziej komfortowych warunków w celu zmniejszenia odpływu specjalistów IT z Ukrainy i przyciągania inwestycji zagranicznych.

Odpowiednie projekty ustaw już zostały wniesione do parlamentu.

„Diia City” zapewnia swoim użytkownikom szczególny status prawny, specjalne opodatkowanie, zliberalizowane zasady zatrudnienia, ochronę praw własności intelektualnej, a także ochronę przed nieuzasadnionym postępowaniem karnym poprzez specjalne działania proceduralne.

Nie każdy może ubiegać się o status użytkownika „Diia City”, lecz tylko osoby prawne, których działalność związana jest wyłącznie z prowadzeniem biznesu IT, łączna liczba pracowników powinna wynosić co najmniej 9 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika nie jest niższe niż równowartość 1 400 dolarów według oficjalnego kursu hrywny.

Użytkownikiem „Diia City” może zostać osoba prawna zarejestrowana na podstawie prawa ukraińskiego oraz spełniająca wymogi ustawy, niezależnie od lokalizacji i miejsca prowadzenia działalności.

Zagraniczna firma, która zakłada spółkę na Ukrainie i spełnia powyższe wymagania będzie mogła ubiegać się o status użytkownika „Diia City”.

Opodatkowanie wynagrodzeń

Użytkownicy „Diia City” mają obowiązek zapłaty za swoich pracowników tylko 5% podatku dochodowego od osób fizycznych, zamiast zwykłych 18%, a także 5% jednolitej składki na ubezpieczenie społeczne zamiast zwykłych 22%, stawka podatku wojskowego w wysokości 1,5% pozostaje taka sama dla wszystkich.

Takie zmiany powinny zmotywować właścicieli firm IT do oficjalnego zatrudniania swoich pracowników i rezygnacji ze struktury jednoosobowej działalności gospodarczej, które są obecnie najczęstsze i narażają się na ryzyko przekwalifikowania, co może skutkować dodatkowymi obciążeniami podatkowymi.

Opodatkowanie dochodu

Użytkownicy „Diia City” będą zwolnieni z podatku dochodowego i odpowiedniej sprzwozdawczości. Natomiast podatek od zysków kapitałowych wynosi 18%, w przypadku gdy spółka wypłaci dywidendę na rzecz swoich akcjonariuszy.

Ochrona praw autorskich użytkowników „Diia City”

„Diia City” przewiduje utrwalenie na poziomie ustawodawczym szeregu cech regulacji prawnych z udziałem jego użytkowników.

Wraz z Umową o zachowaniu poufności (tajemnicy handlowej) i/lub innych informacji poufnych „Diia City” wprowadza koncepcję porozumienia o powstrzymywaniu się od działań konkurencyjnych oraz Umowę o zakazie konkurencji (odbieraniu klientów), które są zupełnie nowe w prawie ukraińskim, ale dość rozpowszechnione w większości krajów rozwiniętych.

Więcej o Diia City na stronie www TUTAJ>>

PLP / Power. Loyalty. Professionals.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: