Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę

W odpowiedzi na Wasze liczne e-maile, z przyjemnością podaję listę podstawowych informacji wymaganych przy rejestracji spółki oraz przedstawicielstwa na dynamicznie rozwijającym się rynku Ukrainy. To są informacje wstępne!!! W celu uzyskania pełnych wyjaśnień dotyczących specyfiki prowadzonej przez Was działalności, zapraszamy do kontaktu:

 

    Wyrażam zgodę na otrzymanie oferty PLP Law Group, co nie pociąga za sobą dalszych zobowiązań.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group moich danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności.

    Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

    Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

    Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.