Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Ukraińska spółka z dodatkową odpowiedzialnością, spółka pełna oraz spółka komandytowa

Andrii Popko17 marca 2017Komentarze (0)

W poprzednim poście omówiłem możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie za pośrednictwem przedstawicielstwa (stałego albo niekomercyjnego). Dziś opowiem Ci o mniej popularnych dla prowadzenie biznesu typach spółek, a mianowicie: spółka z dodatkową odpowiedzialnością, spółka pełna, spółka komandytowa, które istnieją na Ukrainie obok  tak rozpowszechnionych form prawnych przedsiębiorstw ,jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Dla porównania, według danych statystycznych na dzień 1 marca 2017 r. na Ukrainie ilość zarejestrowanych spółek z o. o. wyniosła ponad 540 tysięcy, natomiast spółek z dodatkową odpowiedzialnością – 1399, prawie tyle samo zarejestrowano spółek pełnych – 1380, a spółek komandytowych jedynie 384.

Myślę, że warto również opowiedzieć trochę o osobliwościach tych mniej popularnych form rejestracji biznesu na Ukrainie; być może któraś z nich zaciekawi Cię ze względu na przedmiot działalności Twoich klientów na Ukrainie.

Spółka z dodatkową odpowiedzialnością (sp. z d.o.)

to spółka handlowa, w której kapitał zakładowy jest podzielony na udziały, rozmiar (wysokość) których ustala się w statucie, a wspólnicy, oprócz odpowiedzialności do sumy kapitału zakładowego, w razie gdy to nie wystarczy, ponoszą dodatkową (subsydiarną) odpowiedzialność za zobowiązania spółki własnym mieniem w wysokości przewidzianej przez statut. Dlatego właśnie nazwa tej spółki zawiera sformułowanie „dodatkowa odpowiedzialność”.

Jak widzimy, jest to po prostu wariant sp. z o. o. Główna różnica polega właśnie na dodatkowej odpowiedzialności wspólników. Jednak rozmiar tej odpowiedzialności nie jest ograniczony ani do sumy minimalnej, ani maksymalnej. Inaczej mówiąc, dodatkowa odpowiedzialność może wynieść nawet tylko 1 hrywnę od każdego uczestnika.

Jeszcze jedna różnica to maksymalna ilość partnerów. W spółce z o. o. nie może ich być więcej niż stu, a w spółce z d. o. ich ilość nie jest ograniczona.

Brak wymogów co do minimalnej sumy kapitału zakładowego oraz  sposób zarządzania spółką (zebrania uczestników, zarządu, itp.) – to cechy wspólne dla obu typu spółek.

Spółka pełna

to spółka, w której partnerzy wspólnie zajmują się działalnością gospodarczą i ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim mieniem.

Ten typ spółki jest domyślnym wariantem sp. z d. o. ponieważ partnerzy ponoszą odpowiedzialność CAŁYM swoim majątkiem. Zarządzanie spółką pełną, w odróżnieniu od innych typów spółek, w których wyższym organem zarządzającym są zebrania uczestników oraz działają organy wykonawcze, należy do wszystkich uczestników albo do kilku, którzy występują w imieniu spółki. W tym ostatnim przypadku zakres upoważnień jest wyznaczony przez pełnomocnictwo podpisane przez pozostałych wspólników.

Spółka komandytowa

to spółka do której oprócz wspólników, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem należy przynajmniej jeden wspólnik, odpowiedzialność którego jest ograniczona do kwoty wpłaconej w majątek spółki.

Jest więc to, jak widzimy, wariant spółki pełnej.

Wspólnicy tej spółki to komplementariusze i komandytariusze. Prawa i odpowiedzialność komplementariuszy niczym nie różnią się od tych, które posiadają wspólnicy spółki pełnej. Na przykład tak samo odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Każdy z komplementariuszy ma prawo występować w imieniu spółki oraz zawierać umowy. Ponieważ komplementariusze odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem, to oni mają prawo podejmować decyzje dotyczące zarządzania wspólnym majątkiem spółki.

Komandytariusze nie posiadają prawa głosu i nie uczestniczą w działalności firmy. Są jedynie uczestnikami w podziale majątku proporcjonalnie do swojego wkładu. Część zysku, którą dzielą się  komandytariusze jest im wypłacana w formie procentów od ich wkładów.

*****

Na koniec pragnę zauważyć, że wszystkie scharakteryzowane powyżej formy spółek działają, a ich rejestracja jedynie w niektórych aspektach jest różna od rejestracji sp. z o. o., ale również przebiega szybko i sprawnie. Zachęcam więc, w razie wyniknięcia pytania odnośnie rejestracji firmy na Ukrainie, do brania pod uwagę wszystkich istniejących form prawnych spółek, tym bardziej, że w najbliższym czasie planowane jest prawne udoskonalenie regulacji działalności sp. z o. o i sp. z d. o., natomiast spółka pełna i komandytowa nadal będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach.

Dziękuje za uwagę!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: