Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Podatki na Ukrainie

Andrii Popko10 kwietnia 20176 komentarzy

Przyjaciele, zapoznałem Was z głównymi typami spółek na Ukrainie, teraz pragnę zapoznać Was z ogólnym systemem ogólnopaństwowych i lokalnych podatków i opłat na Ukrainie oraz podać ich podstawowe stawki.

Przede wszystkim należy nadmienić, że pomiędzy Polską a Ukrainą istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania [zobacz tutaj >>]. Dlatego, przy należytym prowadzeniu dokumentacji, podatki płacone od dochodów osób fizycznych – rezydentów Polski na terytorium Ukrainy – są wolne od opodatkowania w Polsce.

[Na pewno zainteresuję Cię również nadchodząca konferencja o biznesie na Ukrainie – zobacz tutaj >>]

Biorąc pod uwagę fakt, że temat opodatkowania jest dosyć szeroki, skupię się jedynie na omówieniu podstawowych rodzajów podatków i opłat. W razie wyniknięcia konkretnych pytań zawsze możecie zwrócić się do mnie bezpośrednio w komentarzach.

Tak, więc, zaczynamy! Główne podatki ogólnopaństwowe to:

Podatek od towarów i usług PTU (VAT)

Podstawowa stawka wynosi 20%.

Dla operacji eksportowych stosuje się stawkę 0%.

Ulgowa stawka opodatkowania obowiązuje na środki medyczne, które są wwożone na terytorium Ukrainy, a ich produkcja oraz wykorzystanie jest dozwolone na Ukrainie, a także zostały wpisane do Państwowego Rejestru Leków. W danym wypadku ma zastosowanie stawka w wysokości 7%.

Dla celów administrowania VAT są wykorzystywane specjalne konta, zgodnie z którymi sumy podlegające spłacie są wcześniej umieszczone na danym rachunku oraz mogą być wykorzystane wyłącznie dla spłaty VAT, który wchodzi do wartości towaru/usługi lub dla bezpośredniej wpłaty podatku do budżetu.

Podatek dochodowy

Podstawowa stawka to 18%.

Podstawą dla opodatkowania jest dochód osób prawnych. Obowiązujące prawo podatkowe w pewnych wypadkach przewiduje zastosowanie innych stawek niż podstawowa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Stawka podatku wynosi 18%.

Przewiduje się również zastosowanie stawek 5% i 0%. Pięcioprocentowe opodatkowanie dotyczy dochodów uzyskiwanych w formie dywidend z akcji na prawach korporacyjnych.

Jednolita składka na ubezpieczenie społeczne (jedynyj socialny wnesok)

Stawka składki wynosi 22%.

Jej celem jest zabezpieczenie funduszu emerytalnego. Dana składka jest opłacana przez pracodawcę i jest obliczana na podstawie dochodów uzyskanych przez zatrudnionych pracowników.

Podatek wojenny

Stawka podatku wynosi 1,5% od dochodów uzyskanych od osób fizycznych. Wprowadzenie danej opłaty jest tymczasowe, powiązane z konfliktem wojennym toczącym się na wschodzie Ukrainy.

Podatek akcyzowy

Na Ukrainie można zaobserwować tendencję do stałego podwyższania stawek na takie towary objęte akcyzą jak napoje alkoholowe, piwo, wyroby tytoniowe. Razem z nimi do towarów objętych akcyzą prawodawstwo zalicza również: spirytus etylowy i inne destylaty spirytusowe, paliwo, samochody osobowe, środki transportu dla przewozu pasażerów (powyżej 10 osób) oraz ładunku, energię elektryczna.

Kodeks podatkowy przewiduje zastosowanie specjalnych systemów podatkowych. Celem niżej omówionego systemu jest nadanie małemu biznesowi możliwości spłaty podatku w formie jednej, zunifikowanej formie.

Uproszczony system opodatkowania albo podatek jednolity

Osoby prawne, których roczny dochód nie przekracza 5 milionów hrywien (ok. 170 tys. euro) mają prawo wyboru następujących stawek podatku jednolitego:

    • w przypadku oddzielnej spłaty VAT – 3% od dochodu
    • w przypadku włączenia VAT do podatku jednolitego – 5% od dochodu

Możliwość zastosowania podatku jednolitego jest przewidziana również dla producentów rolnych, których wysokość produkcji rolnej na miniony rok podatkowy jest równa lub większa od 75%.

Na koniec pragnę dodać, że niestety na razie system podatkowy Ukrainy charakteryzuje się znacznym administracyjnym przeciążeniem, częstymi zmianami przepisów oraz dosyć częstymi kontrolami podatkowymi. Jednakże w ostatnim czasie widać pozytywne zmiany.

Na przykład w 2016 r. zlikwidowano milicję podatkową – siłowy podrozdział służby podatkowej Ukrainy, który niejednokrotnie był używany do wywierania nacisku na sektor biznesowy.

W marcu 2017 r. pod zarzutem korupcji zatrzymano szefa Służby Podatkowej Romana Nasirowa. Operacja zatrzymania była rezultatem wspólnej akcji Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy oraz Wyspecjalizowanej Prokuratury Antykorupcyjnej i ma szansę stać się początkiem szeregu głośnych antykorupcyjnych śledztw na najwyższych stopniach władzy.

29 marca 2017 r. Gabinet Ministrów Ukrainy przyjął koncepcję reformy państwowej służby podatkowej, która była opracowana przez Ministerstwo Finansów z zastosowaniem rekomendacji międzynarodowych partnerów Ukrainy, szczególnie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Służby celnej i granicznej USA, Ministerstwa Finansów USA oraz Komisji Europejskiej. Oprócz tego przy opracowaniu planu wykorzystywano szereg międzynarodowych dokumentów, m.in.  europejskie normy fiskalne i celne (Fiscal Blueprints, Customs Blueprints).

*****

O ukraińskim podatku VAT przeczytasz tutaj >>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wiktor 12 kwietnia, 2017 o 12:39

Panie Mecenasie, proszę mi powiedzieć, jak opodatkowane są zyski kapitałowe na Ukrainie? W sensie – jaka jest stawka podatkowa i gdzie powinny byc opodatkowane jesli jestem polskim rezydentem podatkowym?

Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie?
Wiktor

Odpowiedz

Andrii 12 kwietnia, 2017 o 15:34

Szanowny Panie Wiktorze, mam przyjemność dać odpowiedź na wasze pytanie wobec prawodawstwa ukraińskiego. Ale aby uniknąć kontrowersyjne opinie, odpowiedz bęndzie w języku angielskim.

Double taxation treaty between Ukraine and Poland applies only to corporate income tax and personal income tax.

Capital gains realized by nonresidents from selling property are generally taxed at 18%. The taxable gain is computed as selling price less the acquisition cost of the property. There are some exceptions depending on the asset possession period.

Therefore to determine where the tax is to be paid should all the circumstances of the basis for its calculation be taken into account.

Odpowiedz

Wiktor 12 kwietnia, 2017 o 18:00

🙂

Wielkie dzięki Panie Mecenasie 🙂 Dobrze, że trafiłem na Pańską kancelarię. Mozna sie w prosty sposób skontaktować. 🙂

Odpowiedz

Andrii 12 kwietnia, 2017 o 18:18

Oczywisće! W jakikolwiek wygodny sposób!

Odpowiedz

Walter 4 grudnia, 2017 o 16:18

Panie Mecenasie,

czy przy exporcie produkcji książek z Polski na Ukrainę, Ukraiński odbiorca zapłaci podatek VAT?
W jaki sposób i po jakich stawkach będą rozliczane opłaty celne?

Pozdrawiam
Walter Wanat

Odpowiedz

robert 14 września, 2022 o 23:30

Witam
Jestem zainteresowany zalozeniem dzialalnosci gospodarszej na ukrainie

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: