Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Ukraiński rynek usług IT – Perspektywy wprowadzenia specjalnego reżimu podatkowego DIIA CITY – Część 3, nie ostatnia :)

Andrii Popko23 grudnia 2021Komentarze (0)

Startupy, podatki, sprawozdawczość, współpraca z osobą fizyczną przedsiębiorcą (FOP)

18 grudnia 2021 r. Prezydent Ukrainy podpisał Ustawę o specjalnym systemie podatkowym DIIA CITY. Ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Niezmienność warunków, regulujących działalność DIIA CITY, zagwarantowano na 25 lat.

Ukraiński rynek usług IT

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji Ukrainy na przełomie stycznia – lutego 2022 roku system rejestracji rezydentów DIIA CITY powinien być w pełni przygotowany do rejestracji pierwszych rezydentów.

W poprzednich 2 częściach opisałem główne kryteria dla firm, które zamierzają zostać rezydentami DIIA CITY, zwróciłem uwagę na specyfikę GIG kontraktów oraz zastosowanie przepisów z zakresu prawa angielskiego.

W tej części chcę zwrócić uwagę na możliwości Startupów rezydentów DIIA CITY, a także podatki, sprawozdawczość rezydentów DIIA CITY oraz warunki współpracy z FOP.

Ukraiński rynek usług IT Startupy

Kryteria udziału startupów w DIIA CITY, w przypadku gdy firma nie spełnia aktualnie kryteriów, o których wspomniałem w pierwszej części o DIIA CITY:

  • 90% dochodów z działalności przewidzianej w ustawie o DIIA CITY
  • rejestracja nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku
  • posiadanie rocznego dochodu do 7 mln hrywien w roku uzyskania statusu, poprzedzającym rok złożenia wniosku o nadanie statusu, a także w kolejnym po uzyskaniu statusu

Sprawozdawczość  

Dla startupów raport z autydu nie jest przewidziany. Pierwszy raport z audytu ma być złożony rok lub dwa lata po przystąpieniu.

Inne firmy, nie spełniające kryteriów startupu, mają obowiązek złożenia rocznego raportu o spełnianiu przez rezydenta kryteriów DIIA CITY oraz raportu z audytu finansowego, przeprowadzonego przez niezależną instytucję. Pierwszy audyt należy przeprowadzić 6 miesięcy po uzyskaniu statusu rezydenta.

prawo angielskie w DIIA CITY

Podatki

Nierezydent DIIA CITY musi otrzymywać 90% swoich dochodów z działalności przewidzianej przez prawo DIIA CITY. 

Podatek korporacyjny.

DIIA CITY umożliwia spółkom rezydentom dokonania wyboru między płaceniem podatku dochodowego (18%) a podatku od wyprowadzonego kapitału według stawki 9%.

Podatek od dywidendy.

Dochód z dywidendy, który nie został wypłacony w ciągu 2 lat, nie będzie opodatkowany.

Kredyt podatkowy.

Przy nabyciu udziału w startupie, inwestor otrzyma upust w postaci zmniejszonej stawki podatku dochodowego od kwoty inwestycji. Wysokość upustu zależy od kwoty kontraktu.

Ponadto zerowa stawka podatku będzie stosowana do dochodów ze sprzedaży udziałów osoby fizycznej w spółce rezydencie DIIA_CITY, pod warunkiem ich posiadania ponad 1 rok.

Podatki od wynagrodzeń specjalistów:

  • Podatek odliczany od kwoty wynagrodzenia – podatek dochodowy od osób fizycznych – 5% od wysokości wynagrodzenia. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega wynagrodzenie pracowników na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenia GIG pracowników na podstawie GIG kontraktów, wynagrodzenia autora za stworzenie projektu urzędowego oraz przeniesienie praw do projektów urzędowych);
  • podatek od kwoty wynagrodzenia – 1,5% kwoty wynagrodzenia;
  • Podatek od kwoty wynagrodzenia – co miesiąc jednorazowa składka na ubezpieczenie społeczne – 22% od płacy minimalnej. Na dzień 01.01.2022 była to kwota 1430,00 UAH (220 zł)

Jeśli wynagrodzenie specjalisty wynosi 15 000 zł (100 tys. hrywien), to łączne wydatki na odprowadzane składki podatkowe firmy wynoszą 1200 zł (7930 UAH). Przy tym wynagrodzenie netto będzie wynosić 14 000 zł.

Z kolei jeśli specjalista otrzymuje ponad 240 tysięcy euro rocznie, całkowity dochód przekraczający ten limit opodatkowany za stawką 18% podatku dochodowego.

Warunki współpracy z osobami fizycznymi – przedsiębiorcami

Podane warunki opodatkowania wynagrodzenia IT specjalisty są jak najbardziej zbliżone do warunków na podstawie których obecnie działa większość IT firm na Ukrainie, tj. współpraca z osobami fizycznymi-przedsiębiorcami.

Obciążenie podatkowe rezydentów DIIA City, określone w Ustawie, różni się od stawek podatkowych dla FOP jedynie stawką 1,5% podatku wojskowego.

Jest jednak jedna ważna różnica. Współpraca z FOP to w gruncie rzeczy szara strefa prowadzenia IT biznesu, którą ukraińskie ustawodawstwo podatkowe może potraktować jako stosunek pracy z dalszą możliwością nałożenia kar (sankcji) ze strony urzędu skarbowego i inspekcji pracy.

Natomiast Ustawa przewiduje zawarcie GIG kontraktów, które będą korzystne zarówno dla pracodawcy (ochrona praw własności intelektualnej), jak i specjalisty (zagwarantowany pakiet socjalny).

Okres przejściowy od modeli FOP do GIG kontraktów i umów o pracę wyniesie trzy lata.

Do 31.12.2023 – rezydenci DIIA CITY mogą pracować z FOP bez żadnych ograniczeń.

Następnie rezydenci DIIA CITY powinni zmniejszyć liczbę pracowników zarejestrowanych jako FOP. Przejść na GIG kontrakty  lub umowy o pracę.

Od 01.01.2024 – wysokość płac na rzecz FOP bez konsekwencji podatkowych może wynosić tylko 50% od ogólnych wydatków firmy. Dochody powyżej tej kwoty automatycznie opodatkowane podatkiem od wyprowadzonego kapitału w wysokości 9%.

Od 01.01.2025 – próg wydatków dla FOP bez naliczania podatku od wyprowadzonego kapitału zostaje obniżony z 50% do 20%. W przypadku przekroczenia tego limitu dla rezydentów, którzy pracują podstawie podatku od wyprowadzonego kapitału, różnica jest opodatkowana stawką 9%.

Jednocześnie firmy, które zdecydowały się na podatek dochodowy, wszystkie wydatki na FOP przekraczające dozwolone 20%, powinni uwzględnić w dochodach.

Istnieją jednak wyjątki dla firm o rocznych dochodach nieprzekraczających 40 mln hrywien, które wybrały podatek dochodowy. Wtedy mogą pracować z FOP bez żadnych ograniczeń.

Podsumowując, mogę powiedzieć, że obecne warunki podatkowe przewidziane w Ustawie dla branży IT są najlepsze w Europie.

Andrii Popko
prawnik

/ PLP / Power. Loyalty. Professionals.

Zdjęcie: olia danilevich

***

Ukraiński rynek usług IT – nowe prawo podatkowe DIIA CITY

W latach 2020-2021 liczba przedsiębiorców specjalizujących się w usługach komputerowych i informacyjnych na Ukrainie wzrosła o 40%.

Według raportu holenderskiej firmy zajmującej się rozwojem oprogramowania i doradztwem technologicznym Daxx: „Ukraina znalazła się na 1 miejscu wśród krajów Europy Wschodniej jeśli chodzi o atrakcyjność dla outsourcing usług IT „… [czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: