Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Ukraina wychodzi z „cienia podatkowego” i wzmacnia środki monitoringu finansowego

Andrii Popko26 maja 2020Komentarze (0)

Bieżący maj okazał się zarówno „zimny” w biznesie, jak i sama przyroda, która też wcale nas nie cieszy.

Piszę ten artykuł 23 maja, a za oknem + 11-12, ciężkie chmury i ciągle pada deszcz.

Chociaż kwarantanna na Ukrainie została przedłużona do 22 czerwca, barbershop i letnie tarasy restauracji i barów w końcu zaczęły działać co wywołało natychmiastową lawinę emocji w FB :)) Od 25 maja w Kijowie ponownie działa metro i transport miejski, oczywiście z przestrzeganiem odpowiednich ograniczeń, placówki bankowe wznowiły dotychczasowy tryb pracy.

Chyba tylko przepisy podatkowe na Ukrainie nie zostały poddane kwarantannie, dlatego w ciągu bieżącego miesiąca w naszym kraju zaszły bardzo istotne zmiany w pobieraniu podatków, w tym przez cudzoziemców (o tym przeczytasz pod koniec mojego postu), a także zostały wzmocnione wymagania monitoringu finansowego, które znacząco wpłynęły na procedurę założenia kont bankowych na Ukrainie.

Ale o tym wszystkim po kolei.

Ukraina wychodzi z cienia podatkowego

Jak otworzyliśmy bieżące konto bankowe
dla osoby prawnej nierezydenta według
nowych wymagań monitoringu finansowego

Pisałem wcześniej (zobacz artykuł tutaj), że osoby prawne nierezydenci mają prawo zakładać konta w ukraińskich bankach w dowolnej walucie, przy czym rejestracja osoby prawnej lub przedstawicielstwa na Ukrainie nie jest konieczna.

I jeśli rok temu lista wymaganych od nierezydenta dokumentów obejmowała kilka punktów, tym razem Bank w celu uniemożliwienia korzystania z ich usług w celu prania dochodów pochodzących w sposób przestępczy na Ukrainie i za granicą poprzez firmy fasadowe oraz potwierdzenia, że osoba prawna nierezydent nie jest firmą fasadową, wymagał od naszego Klienta, oprócz standardowych dokumentów nadanie następujących dodatkowych informacji:

 1. określenie przeważającej działalności gospodarczej;
 2. sprawozdawczość finansową za ostatnie kilka miesięcy;
 3. potwierdzenie faktycznego przepływu towarów, świadczenia usług, wykonania robót podczas prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. potwierdzenie od głównych kontrahentów osoby prawnej nierezydenta;
 5. potwierdzenie zapłaty podatku dochodowego (dochodu) osoby prawnej nierezydenta;
 6. potwierdzenie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (umowa o pracę lub umowa o outsourcing), do obowiązków zawodowych którego należy organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę zgodność takich obowiązków z rodzajem działalności podmiotu prawnego nierezydenta, wysokością operacji finansowych;
 7. potwierdzenie dostępności powierzchni produkcyjnej/biurowej, innych aktywów do zarządzania podmiotem prawnym nierezydentem odpowiednio do rodzaju działalności gospodarczej (Umowa spółki lub umowa najmu lokalu/sprzętu).

Podkreślam, że podana lista wymaganych dokumentów/informacji nie jest wyczerpująca. Bank ma prawo samodzielnie, uwzględniając ryzyko, określić zakres i listę wymaganych dokumentów/informacji, których wystarczy do potwierdzenia, że ​​podmiot prawny nierezydent nie jest firmą fasadową.

W przypadkach wyjątkowych w/w wymogi nie dotyczą holdingów, przedsiębiorstw korporacyjnych pod warunkiem, że struktura własności holdingu jest przejrzysta i pozwala zidentyfikować ostatecznych końcowych właścicieli oraz działalność gospodarcza takiego podmiotu prawnego zapewnia pełne zrozumienie jego charakteru.

Dodatkowo należy zauważyć, że Bank, z którym współpracujemy w tej sprawie, nie wymagał tłumaczenia na język ukraiński dokumentów polskiej firmy, choć wymagają tego inne banki.

Takie wymagania banków przy założeniu konta podyktowane są w szczególności ze stosowaniem przepisów nowej Ustawy.

Monitoring finansowy według
międzynarodowych standardów

28 kwietnia 2020 r. Nowa ustawa Ukrainy „O zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów pochodzących w sposób przestępczy, finansowania terroryzmu i finansowania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia” („Ustawa”), której uchwalenie miało na celu dostosowanie obecnej procedury monitoringu finansowego do światowych i europejskich standardów.

Rozszerzono wykaz wskaźników transakcji finansowych przekraczających 400 000 UAH podlegających ścisłej kontroli:

 1. nabycie lub przelew środków, udzielanie lub otrzymywanie kredytu (pożyczki), realizacja innych transakcji finansowych, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników transakcji finansowej lub bank takiego uczestnika nie wdraża lub niewłaściwie wdraża zalecenia międzynarodowe organizacji międzyrządowych zaangażowanych w walkę z praniem pieniędzy pochodzących w sposób przestępczy, finansowania terroryzmu i finansowania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia;
 2. transakcje finansowe z osobami publicznymi;
 3. przelew środków za granicę, w tym do państw określonych przez Gabinet Ministrów Ukrainy do strefy offshore;
 4. transakcje gotówkowe (wpłata, przelew, otrzymanie kosztów).

Od teraz monitoring finansowy będzie obejmował przeprowadzenie należytej weryfikacji klienta (tak zwany „customer due dilligence”), która obejmuje kompleks przedsięwzięć:

 1. identyfikacja i weryfikacja klienta;
 2. określenie beneficjenta rzeczywistego;
 3. określenie celu i charakteru przyszłych relacji biznesowych lub dokonanie operacji finansowej;
 4. prowadzenie regularnego monitorowania relacji biznesowych i transakcji finansowych klienta w trakcie takich relacji;
 5. zapewnienie aktualności otrzymanych i posiadanych dokumentów, danych i informacji o kliencie.

Wzmożenie wymagań ustalenia struktury własności klientów i ich kontrolowanych grup spółek dotyczy zarówno Ukrainy, jak i krajów zagranicznych.

Zaostrzono odpowiedzialność za naruszenie przepisów Ustawy. Wysokość kary wzrosła dziesięciokrotnie.

A na deser wiadomość, trudna do jednoznacznego
pozytywnego lub negatywnego określenia,
ale na pewno radykalnie
zmieniająca przyszłość ukraińskiego
systemu podatkowego.

W dniu 22 maja 2020 r. weszła w życie Ustawa o wniesieniu zmian do kodeksu podatkowego w celu usprawnienia administrowania podatków, wyeliminowania niespójności technicznych i logicznych.

Chociaż jej nazwa jest dość ogólna, jej cel przede wszystkim polega na wprowadzeniu światowych standardów kontroli podatkowej na Ukrainie dla wszystkich uczestników handlu międzynarodowego oraz wdrożeniu postanowień Planu przeciwdziałaniu erozji podstawy opodatkowania i transferu zysków (Plan Działań BEPS).

Muszę zaznaczyć, że ustawa jest bardzo długa, napisana dość skomplikowanie jak na przeciętnego podatnika, dlatego jest żartobliwie nazywana „ustawą doradców podatkowych”, ze wzmianką, że bez takiego doradcy, konsultanta zrozumienie nowel Ustawy dla uporządkowania swojej działalności na Ukrainie jest to dość trudne.

Nie należy jednak zapominać, że w sprawach pobierania podatków, wraz z przepisami tej Ustawy, konieczne jest również stosowanie przepisów Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

W skrócie dla podatników zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą na Ukrainie w taki czy inny sposób Ustawa przewiduje:

 1. Wdrażanie postanowień planu BEPS – Base Erosion and Profit Shifting, które wdraża ogólną międzynarodową koncepcję przejrzystości podatkowej, wycofywania offshore, zapewnianie zasady przewagi treści nad formą.
 2. Zapewnienie międzynarodowej automatycznej wymiany informacjami między organami podatkowymi krajów, 2021 r. Gdy wymiana danych zacznie działać, urząd skarbowy będzie miał wszelkie możliwości skutecznego kontrolowania wdrażania BEPS przez podatników.
 3. Wprowadzenie zmian w zakresie cen transferowych.
 4. Wprowadzenie kryterium określania „uzasadnionego powodu ekonomicznego (celu biznesowego)”. W każdej transakcji biznesowej musi znajdować się uzasadniony powód ekonomiczny (cel biznesowy). Ustawą określono kryteria, zgodnie z którymi każdą transakcję, nawet taką, która jest właściwie przeprowadzona, można uznać za pozbawioną uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Służba podatkowa ma obowiązek udowodnienia braku celu biznesowego.

Dlatego zaczynamy już badać ten dokument wielostronicowy i przygotowujemy się do kompleksowego doradztwa w zakresie podatkowej działalności gospodarczej na Ukrainie z udziałem kapitału zagranicznego.

Życzę wszystkim polskim przedsiębiorcom wspaniałego lata i mnóstwa dobrych klientów!

Andrii Popko
PLP Law Group

Zdjęcie by Polina Rytova on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: