Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Uproszczenie procedury zatrudnienia obcokrajowców

Andrii Popko28 września 20172 komentarze

Witam Państwa ponownie na swoim blogu!

Dnia 27 września 2017 roku weszła w życie ukraińska ustawa pt. „Wniesienie zmian do niektórych aktów ustawowych Ukrainy dot. zniesienia barier do pozyskiwania inwestycji zagranicznych”, o której wspominałem już w artykule kilka tygodni temu: Ustawa w zakresie usunięcia barier w przyciągnięciu inwestycji zagranicznych.

Innowacje przewidziane Ustawą ukierunkowane są na uproszczenie procedury imigracyjnej dla inwestorów zagranicznych oraz uzyskanie zezwoleń na zatrudnienie obcokrajowców i osób bez obywatelstwa.

A propos, warto przypomnieć sobie podstawowe nowele przedmiotowej Ustawy:

Przewidywana jest opcja uzyskania zezwolenia na pobyt tymczasowy dla obcokrajowców i osób bez obywatelstwa na tej podstawie, iż osoba ta jest inwestorem zagranicznym. Do celów uzyskania zezwolenia za inwestorów uważani są obcokrajowcy lub osoby bez obywatelstwa będące założycielami i/lub uczestnikami i/lub beneficjentami ostatecznymi ukraińskich osób prawnych, z kolei wysokość składki wpłaconej do kapitału zakładowego przez osobę prawną należącej do inwestora zagranicznego lub kontrolowanej przez inwestora zagranicznego wynosi nie mniej niż 100 tysięcy euro.

Zakładane bardziej dłuższe okresy ważności zezwoleń dla inwestorów zagranicznych (dwa lata) i osób ubiegających się o uzyskanie zezwolenia z prawem do pracy (do trzech lat, co jest uzależnione od podstaw wydania zezwolenia, które to zamienia okres łączny stanowiący sumarycznie jeden rok).

Ponadto, Ustawa to przewiduje zmiany do ustawy „O zatrudnieniu ludności”, mające na celu uproszczenie trybu wydawania zezwolenia z prawem do pracy.

  • wprowadzona jest opcja uzyskania zezwolenia z prawem do pracy na okres do trzech lat (w zamian sumarycznego okresu jednorocznego) dla szeregu kategorii pracowników zagranicznych (wysoko opłacani fachowcy, pracownicy z branży twórczej, IТ-specjaliści etc.);
  • skrócona została lista dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia z prawem do pracy. W szczególności, już nie zachodzi konieczność złożenia dokumentów medycznych i o niekaralności;
  • określony został minimalny poziom wysokości wynagrodzenia dla pracowników zagranicznych (na poziomie 5-10 minimalnych płac) z wyjątkiem niektórych kategorii pracowników zagranicznych;
  • przewidziane jest zróżnicowanie wysokości opłat za wydanie zezwolenia z prawem do pracy, które uzależnione jest od okresu ważności zezwolenia oraz wprowadzona została opłata za przedłużenie okresu ważności zezwolenia;
  • reglamentowana jest procedura wniesienia zmian do zezwolenia z prawem do pracy, w szczególności w przypadku przeniesienia pracownika zagranicznego na inne stanowisko u tego samego pracodawcy;
  • skrócony został wykaz podstaw do odmowy wydania zezwolenia na pracę. Na przykład, zniesiony został wymóg o potwierdzenie braku zaległości pracodawcy z tytułu odprowadzenia składek na ZUS.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marcin 30 września, 2017 o 20:26

Witam, czy ukraińskie prawo przewiduje uzyskanie zezwolenia na pobyt i pracę jako jednego dokumentu, czy są to dwa oddzielne dokumenty: jeden jako zezwolenie na pobyt, a drugi zezwolenie na pracę?

Odpowiedz

Andrii 3 października, 2017 o 09:51

Witam Pana serdecznie!
Pomoc prawna w zakresie uzyskania zezwolenia na pracę jest dość często prowadzona przez naszą kancelarię. Mogę powiedzieć, że to są bezpośrednio dwa oddzielnie postępowania. I, co z tego wynika, dwa oddzielnie dokumenty.

Pozdrawiam!
Andrij

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: