Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Ustawa w zakresie usunięcia barier w przyciągnięciu inwestycji zagranicznych – Podpisana i opublikowana!

Andrii Popko30 czerwca 2017Komentarze (0)

Jak założyć firmę na Ukrainie

Jak już wcześniej informowałem, Rada Najwyższa Ukrainy 23 maja zagłosowała za polepszeniem warunków dla zakładania biznesu na Ukrainie oraz przyciągnięciem zagranicznych finansowych i intelektualnych inwestycji poprzez przyjęcie Ustawy nr 4541 „O wniesieniu zmian do niektórych ustaw Ukrainy w zakresie usunięcia barier w przyciągnięciu inwestycji zagranicznych”.

26 czerwca Prezydent Ukrainy podpisał daną Ustawe, a już następnego dnia została ona opublikowana. Natomiast należy zauważyć, że Ustawa nabiera mocy prawnej po upływie trzech miesięcy od dnia jej opublikowania.

Poczytaj o: Nowej ustawie prywatyzacyjnej dotyczącej ukraińskich przedsiębiorstw państwowych

Ustawa ta wnosi szereg zmian do aktów normatywnych Ukrainy, w szczczególności do ustawy „O statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa”, które dotyczą procedury wydawania zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowców, a konkretnie:

  1. Zmniejszono liczbe dokumentów niezbędnych dla uzyskania zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowców;
  2. Skrócono termin rozpatrywania dokumentów dla uzyskania zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowców;
  3. Zróżnicowano termin ważności zezwoleń na pracę. Przewidziano możliwość otrzymania zezwolenia na termin do 6 miesięcy, od 6 miesięcy do 1 roku oraz do 3 lat.

Warto zaznaczyć, że wyżej wymienione zmiany są wprowadzone w celu uproszczenia procedury uzyskania zezwolenia na pracę oraz mają umożliwić sektorowi biznesu sprawniejsze włączanie do swojej działalności zagranicznych fachowców.

*****

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w sprawie planowanej inwestycji na Ukrainie, proszę Cię o kontakt >>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: