Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Ograniczenia walutowe przewidziane w prawodawstwie Ukrainy

Andrii Popko23 maja 2017Komentarze (0)

Podczas mojego pobytu w Warszawie w ramach Seminarium i Konferencji, o których wcześniej pisałem, usłyszałem wiele pytań od polskich przedsiębiorców na temat istniejących ograniczeń walutowych przewidzianych przez aktualne  prawodawstwo Ukrainy. Mam nadzieję, że w tym wpisie uda się mi odpowiedzieć na większą część Waszych pytań z dziedziny regulacji walutowych.

Ograniczenia walutowe

Wraz z początkiem działań wojennych na wschodzie Ukrainy oraz biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą Narodowy Bank Ukrainy (dalej NBU) od 2015 r. zaczął wprowadzać drastyczne ograniczenia na rynku walutowym.

Ograniczenia były wprowadzone jako tymczasowe, jednak obowiązują do chwili obecnej i zamiast konkretnej daty ich zniesienia mamy tylko informację, że ograniczenia będą obowiązywać do momentu braku oznak niestabilnej sytuacji finansowej systemu bankowego oraz okoliczności zagrażających stabilności bankowego i/lub finansowego systemu Ukrainy.

Poniżej przeanalizujemy główne ograniczenia walutowe, obowiązujące na dany moment w Ukrainie.

1. Zakup waluty obcej na rynku międzybankowym

Nadal obowiązuje ograniczenie co do terminu nabycia waluty obcej na rynku międzybankowym. Kupno waluty może się odbyć nie wcześniej, niż następnego dnia operacyjnego od dnia wpłynięcia hrywien na specjalnie przeznaczony dla tego celu rachunek, pod warunkiem otrzymania od NBU potwierdzenia możliwości przeprowadzenia takiej operacji przez klienta, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Ograniczenia kupna oraz przesyłania waluty obcej dla poszczególnych operacji.

  • Zabroniony jest: zakup i przesyłanie waluty obcej w celu zwrotu za granicę środków uzyskanych przez inwestorów zagranicznych w wyniku operacji sprzedaży udziałów (praw korporacyjnych) osób prawnych, obniżenie kapitałów zakładowych osób prawnych, wyjście ze spółek handlowych inwestorów zagranicznych, sprzedaż papierów wartościowych eminentów ukraińskich (oprócz przypadków sprzedaży obligacji państwowych Ukrainy na giełdach papierów wartościowych oraz poza nimi, a także sprzedaży innych dłużnych papierów wartościowych na giełdach papierów wartościowych);
  • Zabronione jest przekazywania za granicę dochodów od dywidend (nie dotyczy wypłaty dywidend za lata 2014-2016 w przypadku spełnienia określonych warunków);
  • Ustanowiono szereg ograniczeń co do kupna i przekazywania zagranicznej waluty na podstawie indywidualnie udzielanych licencji NBU;

3. Zakaz zakupu zagranicznej waluty przez klientów posiadających na rachunkach ponad 100 tys.

Upoważniony bank nie ma prawa do zakupu waluty obcej na rynku międzybankowym na zlecenie klienta-rezydenta (oprócz osób fizycznych), jeśli taki klient posiada środki w walucie obcej na bieżących i depozytowych rachunkach w danym lub innych upoważnionych bankach w sumie przewyższającej 100 tys. USD.

4. Umorzenie kredytów/pożyczek w walucie obcej

Obecnie według zasad ogólnych pozwala się rezydentom na spłacenie kredytów, pożyczek (w tym również pomocy finansowej) w walucie obcej zgodnie z umowami zawartymi z nierezydentami (w tym również w przypadku zawierania dodatkowych ugód do umów kredytowych i pożyczkowych,  nowacji długu, który powstał w wyniku umów kredytowych i pożyczkowych lub zerwania umowy) nie wcześniej niż w terminie przewidzianym w umowach.

Liberalizacja polityki walutowej

W roku 2017 NBU zdążył przyjąć szereg aktów normatywnych, które mają uprościć życie biznesu:

  1. Zmniejszono sumę obowiązkowej odsprzedaży waluty z 65% do 50%
  2. Dozwolona jest wypłata dywidend za lata 2014-2016 w granicach ogólnej sumy 5 000 000 USD na miesiąc.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: