Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Coraz więcej swobody w prowadzeniu działalności gospodarczej na Ukrainie

Andrii Popko02 lutego 2018Komentarze (0)

Przedsiębiorczość na ukrainieW moim kraju jest coraz mniej barier hamujących rozwój przedsiębiorczości!

Dobra wiadomość tym razem dotyczy długo oczekiwanej przez wielu zagranicznych przedsiębiorców decyzji w sprawie uproszczenia procedury rejestracji osoby niebędącej obywatelem Ukrainy jako osoby fizycznej – przedsiębiorcy (FOP).

Ministerstwo Sprawiedliwości razem z ekspertami Biura Efektywnej Regulacji (Better Regulation Delivery Office – BRDO) opracowało oraz opublikowało oficjalne Wyjaśnienie, w którym jednoznacznie wskazuje się, że w celu rejestracji FOP przez cudzoziemca nie jest już wymagane pozwolenie na pobyt, a adres zamieszkania może być potwierdzony przez inne dokumenty, np. umowę wynajmu nieruchomości znajdującej się na terytorium Ukrainy.

Dawniej, aby firma miała możliwość zawarcia umowy z cudzoziemcem-FOP, musiał on przebywać na terytorium Ukrainy na podstawach zgodnych z prawem oraz być zarejestrowany jako osoba fizyczna-przedsiębiorca. Cudzoziemiec był zobowiązany do złożenia wniosku o państwową rejestrację działalności gospodarczej, w którym widniała rubryka – miejsce zameldowania/przebywania FOP. Państwowi urzędnicy interpretowali ten punkt jako obowiązek zarejestrowania przez cudzoziemca miejsca zamieszkania, co z kolei nakładało konieczność uzyskania odpowiedniego dokumentu meldunkowego. W ten sposób cudzoziemiec nie miał możliwości otworzenia własnej działalności gospodarczej w Ukrainie, jeśli nie otrzymał pozwolenia na pobyt tymczasowy.

Przy okazji przypominam Wam, Drodzy Przyjaciele, że jeśli planujecie samodzielnie prowadzić mały biznes na Ukrainie jako osoba samozatrudniona, niekoniecznie trzeba rejestrować spółkę z o. o. Teraz według uproszczonej procedury istnieje możliwość rejestracji działalności jako osoba fizyczna – przedsiębiorca z uproszczonym systemem opodatkowania, która jednocześnie nie wymaga prowadzenia pełnej księgowości. Wybierając trzecią grupę w danym uproszczonym systemie opodatkowania, można uzyskać uprawnienia do świadczenia usług ukraińskim osobom prawnym.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: