Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Cechy transakcji importowo-eksportowych ważne dla polskich firm

Andrii Popko10 kwietnia 2018Komentarze (0)

CECHY TRANSAKCJI IMPORTOWO-EKSPORTOWYCH WAŻNE DLA POLSKICH FIRM ZAREJESTROWANYCH W FORMIE:

  • Spółki Komandytowej
  • Spółki Partnerskiej
  • Spółki Komandytowo-Akcyjnej
  • Spółki Jawnej
  • Spółka prawa cywilnego

Opracowano przy wsparciu Partnera oraz kierownika praktyki prawa podatkowego i celnego PLP Law Group Ivana Legeidy.

Jedną z ważniejszych innowacji prawa podatkowego Ukrainy w ostatnim czasie, na którą powinny zwrócić uwagę polskie firmy, jest wprowadzenie spisu form organizacyjno-prawnych zagranicznych przedsiębiorstw, które nie płacą podatku dochodowego (podatek korporacyjny).

Jeśli chodzi o Polskę, to w danym spisie wymieniono następujące formy prawno-organizacyjne: Spółka Komandytowa, Spółka Partnerska, Spółka Komandytowo-Akcyjna, Spółka Jawna, Spółka prawa cywilnego.

W przypadku nabycia towarów, robót i usług u takich polskich eksporterów, ukraińskie firmy muszą zmierzyć się z dodatkowymi niedogodnościami, o których piszę poniżej.

Wszystko zależy od tego, czy transakcje importowo-eksportowe z polską firmą zarejestrowaną jako jedna z wymienionych wyżej form organizacyjno-prawnych, będą uznane za kontrolowane, czy niekontrolowane.

Jeśli transakcje importowo-eksportowe z taką polską firmą będą uznane za niekontrolowane (suma operacji między nimi nie przekracza sumy 10 mln hrywien, a ogólny roczny dochód ukraińskiej firmy nie jest większy niż 150 mln hrywien.) ukraińska firma jest zobowiązana do zwiększenia finansowych wyników takich operacji o 30% od wartości towarów, robót lub usług zamówionych u takiego polskiego eksportera, co faktycznie zwiększa podstawę dla naliczenia podatku dochodowego. Inaczej mówiąc, w przypadku zaistnienia takich okoliczności ukraińska firma może spłacić w formie podatku dochodowego dodatkowo ponad 5% wartości towaru. Jednakże istnieje alternatywa. Ukraińska firma może przygotować dokumentację z uzasadnieniem odpowiedniości cen kontraktowych do cen rynkowych. W przypadku dołączenia takiego uzasadnienia nie trzeba zwiększać finansowych wyników o 30%.

Jeśli eksportowo-importowe operacje z polską firmą będą uznane za kontrolowane (suma operacji za rok między nimi wynosi ponad 10 mln hrywien, a całkowity roczny dochód ukraińskiej firmy przekracza 150 mln hrywien) ukraińska firma ma obowiązek złożenia raportu z tworzenia cen transferowych oraz przygotować odpowiednią dokumentację w celu uniknięcia nałożenia poważnych kar.

Jak widać z powyższego, przy różnych warunkach dla ukraińskich firm bardziej opłacalna jest współpraca z polskimi eksporterami, którzy są zarejestrowani w innej, niż wymienione wyżej formie, szczególnie w formie spółki z o. o. lub spółki akcyjnej, co warto wziąć pod uwagę przy planowaniu polsko-ukraińskich operacji handlowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: