Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

PONAD 20 UPROSZCZEŃ NA RYNKU WALUT – NOWE REGULACJE WALUTOWE! UŁATWIENIA DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ UKRAINY!

Andrii Popko10 stycznia 2019Komentarze (0)

UŁATWIENIA DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UKRAINYW czerwcu ubiegłego roku pisałem o uchwaleniu Ustawy o liberalizacji walutowej (w tym miejscu), która ma wejść w życie z dniem 7 lutego br. 

Ustawa ułatwia i upraszcza transakcje walutowe zarówno dla nierezydentów, jak również rezydentów Ukrainy. NBU zatwierdził  i udostępnił wszystkie akty normatywno-prawne, które są podstawą do nowego systemu regulacji walutowych, przewidzianych w Ustawie o walucie i transakcjach walutowych. Nowy system składa się z ośmiu podstawowych regulacji, które zastąpią poprzednią bazę 56 aktów normatywno-prawnych regulacji walutowych.

Zmiany przewidują:

 • swobodne korzystanie podmiotów prawnych ze swoich kont za granicą (z wyjątkiem transakcji związanych z przekazaniem środków z Ukrainy na takie konta);
 • zawieranie forwardów walutowych w celu transakcji hedgingowych, w tym eksportowo-importowych i dłużnych;
 • dokonanie rozliczeń z kont osób prawnych-nierezydentów w ukraińskich bankach;
 • kupno walut online przez osoby fizyczne (do 150 000 UAH dziennie);
 • zawieranie przez banki swapów walutowych z rezydentami i nierezydentami;
 • wwóz i wywóz metali bankowych dla osób prawnych, jeżeli przewidziane statutem spółki;
 • ubezpieczenie na życie w walucie obcej przez rezydentów;
 • kupowanie i gromadzenie obcej waluty na rachunkach za płatności z pożyczek zewnętrznych;
 • inwestowanie na Ukrainie nie tylko w walutach pierwszej, ale także drugiej grupy klasyfikatorów walut (międzynarodowa norma ISO 4217).

Przypominam, że w maju 2016 r. Narodowy Bank Ukrainy odniósł Polski Złoty do walut pierwszej grupy w klasyfikatorze walut, a niektóre ukraińskie banki zaczęły wydawać kredyty w złotówkach dla obywateli Ukrainy, a także zakładać rachunki w PLN dla rozliczenia za towary i usługi z polskimi kontrahentami. Polski podmiot prawny może utworzyć kapitał zakładowy ukraińskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w złotych.

Znosi się:

 • kontrolę walutową operacji eksportowo-importowych do 150 tysięcy hrywien;
 • indywidualne licencje transakcji walutowych zastąpi elektroniczny system limitów (2 mln euro/rok dla osób prawnych, 50 tysięcy euro/rok dla osób fizycznych);
 • sankcje w postaci zaprzestania zagranicznej działalności gospodarczej za naruszenie terminów płatności;
 • ograniczenie przedterminowej spłaty zobowiązań zewnętrznych;
 • procedurę rejestracji pożyczek zewnętrznych;
 • podwójną kontrolę nad operacjami eksportowymi – nadzór walutowy będzie prowadzony wyłącznie przez bank, który otrzymał informacje na temat odpowiedniego zgłoszenia celnego.

Zwiększa się:

 • termin rozliczenia umów eksportowo-importowych – do 365 dni;
 • limit przekazów waluty zagranicznej bez założenia rachunku dla osób fizycznych – od 15 do 150 tysięcy hrywien/rok.

Bank Eksportowo-Importowy Stanów Zjednoczonych przywraca współpracę z Ukrainą po pięcioletniej przerwie.

Wczoraj pojawiła się kolejna dobra wiadomość, potwierdzająca stabilność i stopniowy rozwój ukraińskiej gospodarki. Stany Zjednoczone dokonały analizy z ryzyka prowadzenia działalności komercyjnej na Ukrainie, biorąc pod uwagę zapewnienie stabilności makroekonomicznej w naszym kraju.

Power. Loyalty. Professionals

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: