Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Ruch bezwizowy dla przemysłu – kolejny krok integracji Ukrainy z UE

Andrii Popko15 czerwca 2021Komentarze (0)

Dokładnie 4 lata temu, 11 czerwca 2017 r. wszedł w życie ruch bezwizowy między Ukrainą a Unią Europejską.  Status ten umożliwia obywatelom Ukrainy przekraczanie granicy Unii Europejskiej bez uprzedniego ubiegania się o pozwolenie w ambasadzie.

Obywatele Ukrainy, którzy posiadają paszporty biometryczne będą mogli wjeżdżać do krajów członkowskich UE bez konieczności uzyskania wiz na okres 90 dni w ciągu 180-dniowych okresów w celach biznesowych, turystycznych czy rodzinnych.

Aspiracje integracyjne Ukrainy z UE dość aktywnie zmierzają w kierunku tzw. „ruchu bezwizowego dla przemysłu”.

Ruch bezwizowy dla przemysłu

To uznanie przez UE zgodności i akceptacji ukraińskich wyrobów przemysłowych, co stworzy zupełnie nowe możliwości eksportowe dla ukraińskiego biznesu.

Wprowadzenie „ruchu bezwizowego dla przemysłu” pozwoli ukraińskim producentom zrezygnować z obowiązku uzyskania certyfikacji (zezwolenia) przed wprowadzeniem towarów na rynek Unii Europejskiej – wystarczy raportów ukraińskich organów nadzoru rynku.

Obecnie złożony proces „Ruchu bezwizowego dla przemysłu” odbywa się w trzech sektorach wyrobów przemysłowych, m.in.:

  • urządzenia „niskiego napięcia” / sprzęt elektryczny
  • kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń
  • maszyny

Jednak gdy tylko UE zaakceptuje pierwsze trzy sektory, pozytywna ocena najprawdopodobniej rozprzestrzeni się na wszystkie inne branże.

Obecnie produkty wyprodukowane na Ukrainie, jeśli trafią na rynek UE, wymagają ponownej certyfikacji. Z kolei „ruch bezwizowy dla przemysłu” wszystko ułatwi.

Ukraińscy producenci i eksporterzy będą mogli oznaczać swoje wyroby Europejskim Znakiem Zgodności (CE). W związku z tym będą mogli swobodnie sprzedawać je na rynki Wspólnoty bez uzyskania dodatkowej certyfikacji.

Ocena gotowości

W maju Misja UE zakończyła już pierwszą wstępną ocenę gotowości, po której przedstawiła oficjalny raport.

Рo raz pierwszy od odzyskania przez Ukrainę niepodległości, podejmowane są systematyczne i zaplanowane działania na rzecz „ruchu bezwizowego dla przemysłu”. Po raz pierwszy od wielu lat miała miejsce kompleksowa ocena wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.

Eksperci przeanalizowali ponad 80 ukraińskich aktów prawnych.

Według pierwszego raportu ekspertów misji UE, ukraińskie przepisy prawne są w wysokim stopniu zgodne z regulacjami unijnymi.

To ważny etap na drodze do „ruchu bezwizowego dla przemysłu”. Raport ekspertów UE zawiera pozytywną ocenę zgodności ukraińskich przepisów prawnych z regulacjami unijnymi, co zapala „zielone światło” do kolejnych etapów.

Ruch bezwizowy dla przemysłu – kolejny krok integracji Ukrainy z UEEksperci UE określili rekomendacje, które należy spełnić w ramach przygotowań do zawarcia umowy. Chodzi m.in. o uznawanie oznakowania CE i uczestnictwo w systemach RAPEX (Rapid Alert System) i ICSMS (the Information and Communication System on Market Surveillance).

Kolejnym etapem jest weryfikacja wdrażania przepisów i kontrola jakości infrastruktury, której wyniki mogą być już do końca bieżącego roku.

Drugi etap oceny wstępnej skupia się na implementacji przeanalizowanego ustawodawstwa Ukrainy. Następnie formalna ocena i negocjacje w celu zawarcia Umowy ACAA.

Mamy nadzieję, że w następnym roku uda nam się pokonać wszelkie trudności techniczne w celu wolnego handlu wyrobami przemysłowymi z UE.  Zwiększyć ukraiński eksport towarów o wysokiej wartości dodanej nie tylko do Unii Europejskiej, lecz również do innych krajów.

***

Po przeczytaniu: „Ruch bezwizowy dla przemysłu – kolejny krok integracji Ukrainy z UE”, zapraszam również do lektury:

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: