Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Koncesje i prywatyzacja – nowe prawo na Ukrainie

Andrii Popko04 października 2019Komentarze (0)

Drodzy przyjaciele,

Rada Najwyższa Ukrainy nadal w szybkim tempie, które powzięła już w momencie powołania, uchwala kolejne akty prawne. Rzekomo próbując nadrobić zaległości poprzedniej Rady Najwyższej.

W taki sposób zostały uchwalone kolejne ustawy, które mogą wpłynąć na rozwój gospodarki Ukrainy w całości i zwiększyć jej atrakcyjność dla inwestorów.

nowe prawo na Ukrainie - koncesje

Nowa ustawa o koncesji

2 października Rada Najwyższa wreszcie uchwaliła w drugim czytaniu i w całości projekt ustawy o koncesji, który uwzględnia warunki przyciągania kapitału prywatnego do zarządzania majątkiem państwowym.

Koncesja – to rodzaj partnerstwa publiczno-prywatego, uprawniający do przekazania obiektów własności państwowej – dróg, lotnisk, dworców, portów – do czasowego korzystania prywatnym przedsiębiorstwom.

W innym blogu http://zamowieniapublicznenaukrainie.com/ pisałem już wcześniej, że przyjęto ustawę o możliwości zastosowania koncesji, jednak ta ustawa stosowała się jedynie budowy dróg. A od teraz można stosować warunki koncesji dla różnych obiektów infrastruktury  – portów morskich i rzecznych, dróg, lotnisk.

Projekt ustawy normalizuje kwestie koncesji, które dotychczas były regulowane przez cztery różne, i niestety sprzeczne, ustawy. 

Projekt uwzględnia zwłaszcza:

  • państwowe wsparcie inwestorów w formie niepieniężnej (to może być np. prowadzenie linii energetycznych lub przydział gruntów);
  • zapewnienie konkurencyjnych zasad wyboru koncesjonariusza, co polepszy ich jakość, a stosowanie mechanizmu koncesji pozwoli państwu przyciągnąć liczne inwestycje prywatne dla modernizacji i zwiększenia efektywności korzystania z obiektów infrastruktury;
  • możliwość zaangażowanie doradców, których wsparcie polepszy jakość przygotowania projektów koncesji.

Ustawa o anulowaniu listy podmiotów zabronionych dla prywatyzacji

Państwo może sprzedać część akcji „Ukrzaliznytsia” i „Ukrpoczta”.

Korporacyjne przedsiębiorstwa państwowe, takie jak Ukrpoczta, Ukrzaliztytsia czy Naftogaz pozbędą się balastu i zaczną zarabiać, a nie tracić. Przyciągnięcie inwestorów prywatnych pomoże zmodernizować przedsiębiorstwa i stworzyć w nich wysoko płatne miejsca pracy. Obecnie te obiekty strategiczne zostają z udziałem państwa nie mniej, niż  50 % + 1 akcji, ale będą aktywnie poszukiwać inwestorów strategicznych.

Projekt nowej ustawy wyłącza Ukrpocztę z listy podmiotów, których nie można prywatyzować. Prezes Zarządu Ukrpoczty stwierdził, że kompania teraz będzie mogła znaleźć inwestora strategicznego, przyciągnąć kredyty i sprzedawać niepotrzebne jej obiekty, jak na przykład Centra rekreacji i wypoczynku i sortownie, które znajdują się w centrach miast.

Prezes Zarządu Ukrzaliznytsi stwierdza, że po wyłączeniu przedsiębiorstwa z listy podmiotów zabronionych dla prywatyzacji, strategicznym celem kompanii będzie przeprowadzenie IPO.

IPO – to nasz cel strategiczny na najbliższe kilka lat. To najbardziej optymalny instrument dla przyciągnięcia wielkich inwestycji, który nie stwarza obciążenia długami dla kompanii. Plusem będzie polepszenie standardów korporacyjnego zarządzania kompanii. – stwierdził Prezes.

Instytut Autoryzowanego Operatora Ekonomicznego (AOE)

Jeszcze jedno bolesne pytanie –  to problemy związane z odprawą celną towarów na Ukrainie. Teraz jednym ze sposobów uproszczenia deklarowania, operatywności procedur celnych i zmniejszenia ryzyka jest nabycie przez przedsiębiorstwo – importera/ eksportera statusu Autoryzowanego Operatora Ekonomicznego.

Zgodnie z art. 84 Układu o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską, Ukraina zobowiązała się stopniowo dostosować ustawodawstwo celne Ukrainy do celnego ustawodawstwa Unii Europejskiej. Właśnie w celu wykonania tego zobowiązania Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę „O wniesieniu zmian do Kodeksu Celnego Ukrainy w sprawie niektórych pytań funkcjonowania Autoryzowanych Operatorów Ekonomicznych”.

Analogiczny Instytut Autoryzowanego Operatora Ekonomicznego funkcjonuje i w Unii Europejskiej. Status AOE potwierdza najwyższy stopień zaufania urzędu celnego do przedsiębiorstwa i daje możliwość stosować wiele specjalnych uproszczeń i korzystać z przewagi podczas odprawy celnej towarów, przemieszczanych przez te przedsiębiorstwa. Według danych UE ponad 80 % odpraw celnych dokonywane przez przedsiębiorstwa, które korzystają z instrumentów programu AOE.

AOE pozwoli przedsiębiorcom zaoszczędzać czas i pieniądze na usługi terminalów celnych, a także stworzy przejrzyste i zrozumiałe procedury odprawy celnej.

Power. Loyalty. Professionals.

***

Poczytaj też koniecznie: https://jakzalozycfirmenaukrainie.com/jak-zweryfikowac-ukrainska-firme/

Jay Heike

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: