Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Kolejne poważne posunięcie do totalnej zmiany rynku kapitału Ukrainy – spółki akcyjne

Andrii Popko29 listopada 2017Komentarze (0)

Projekt Ustawy nr 5592-d dotyczącej uproszczenia zasad prowadzenia biznesu oraz pozyskania inwestycji przez emitentów papierów wartościowych

W dniu 16 listopada 2017 roku został podjęty projekt Ustawy nr 5592-d, który przewiduje wiele zmian statusu spółek akcyjnych w Ukrainie, w tym ujawnienie informacji o prowadzonej działalności i trybie emisji papierów wartościowych.

Otóż, Państwu będą POMOCNE INFORMACJĘ, IŻ …

* Wprowadzane są pojęcia publicznych propozycji akcji, wobec czego zostanie przeprowadzony podział spółek akcyjnych na takie, które już realizowały propozycje publiczne, a te, które nie poczyniły właściwych postępów. Tym nie mniej, bez wyjątku wszelkie spółki akcyjne nadal pozostają w ustalonych typach i formach publicznych, w tym w postaci prywatnych spółek akcyjnych.

* Od chwili wejścia w życie ustawy wszyscy emitenci traktowani są jako tacy, którzy nie realizowali propozycji publicznej papierów wartościowych, o ile… emitent publicznie nie ogłosił odwrotnie lub stanem na dzień wejścia w życie przedmiotowej Ustawy jego papiery wartościowe notowane są na giełdzie papierów wartościowych.

* Spółki akcyjne traktowane jako takie, które nie realizowały propozycji publicznej, będą podlegały postanowieniom Ustawy Ukrainy o spółki akcyjne w zakresie regulacji działalności prywatnych spółek akcyjnych.

* Propozycja publiczna apeluje do niegraniczonego grona inwestorów. Propozycja publiczna może być realizowana również przez osobę fizyczną w sprawie sprzedaży posiadanych przez nią akcji.

Propozycja publiczna będzie realizowana w następujące sposoby:

  1. Propozycja publiczna przez emitenta w toku emisji (ІРО)
  2. Propozycja publiczna nabytych przez emitenta akcji (SPO)
  3. Propozycja publiczna przez oferenta papierów wartościowych (РО)
  4. Dopuszczenie papierów wartościowych do giełdy rynku regulowanego.

* Wobec emitentów publicznych wprowadza się nowy poziom do udzielania informacji podobny do systemu firm publicznych w Europie. Informacje te przewidują bardziej szeroki zasięg i większy wachlarz informacji.

* Wprowadzane są nowe pojęcia, takie jak emitent ZAGRANICZNY, PROSPEKT papierów wartościowych, DECYZJA o emisję. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: