Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Co ważnego znalazło się w Ustawie o języku ukraińskim w odniesieniu do sklepów internetowych

Andrii Popko17 lipca 2019Komentarze (0)

Sklep internetowy na Ukrainie16 lipca zaczęła zobowiązywać nowa Ustawa o funkcjonowaniu języka ukraińskiego jako państwowego. 

Chcę zwrócić Twoją uwagę na podstawowe przepisy tej ustawy dotyczące prowadzenia biznesu na Ukrainie. Posłuchaj koniecznie…

  1. 16 lipca 2022 r. wejdzie w życie norma o internetowych przedstawicielstwach (w tym stronach internetowych, stronach w sieciach społecznościowych) organów władz państwowych, samorządów lokalnych, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji państwowych i komunalnych, mediów, zarejestrowanych na Ukrainie, a także podmiotów gospodarczych sprzedających towary i usługi na Ukrainie i zarejestrowanych na Ukrainie (otrzymanie indywidualnego numeru podatkowego jako typ rejestracji) mających obowiązek funkcjonowania w języku ukraińskim. Wraz z wersją ukraińską można dodać inne wersje językowe. Ukraińska powinna zawierać nie mniej informacji niż wersja w języku obcym i domyślnie się załadowywać. Jednak zagraniczne podmioty gospodarcze (spółki zależne, filie, przedstawicielstwa) sprzedające towary i usługi mają obowiązek posiadania na swojej stronie internetowej wystarczającej pod względem ilości i treści informacji po ukraińsku dla nawigacji i ujawnienia celu biznesowego firmy. Ukraiński jest językiem domyślnym dla użytkowników ukraińskich.
  1. Regulamin o języku ukraińskim w dokumentacji technicznej i projektowej będzie obowiązywać od 16 lipca 2020 r. Język dokumentacji technicznej i projektowej sporządzony na podstawie umowy z obcokrajowcem, osobą bez obywatelstwa lub osobą prawną, zarejestrowaną według ustawodawstwa innego kraju, może być określony na podstawie warunków umowy o sporządzeniu dokumentacji lub w inny sposób za zgodą stron.
  1. Artykuł 30 „Język państwowy w sferze obsługi konsumentów” wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2021 r. Zgodnie z tym artykułem językiem obsługi konsumentów na Ukrainie jest język państwowy. Przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje wszystkich form własności, osoby fizyczne – przedsiębiorcy, inne podmioty gospodarcze, świadczą usługi i udzielają informacji o towarach (usługach), w tym za pośrednictwem sklepów internetowych i online katalogów w języku państwowym. Na  życzenie klienta możliwa jest obsługa w innym języku. Podmiot handlu elektronicznego zarejestrowany na Ukrainie w ramach swojej działalności jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich informacji określonych w ustawie Ukrainy „O handlu elektronicznym”, w tym na temat umowy elektronicznej w języku państwowym. Informacje o towarach i usługach na terenie Ukrainy podawane w języku państwowym. Producenci (wykonawcy, sprzedawcy) na Ukrainie wszystkich form własności dostarczają konsumentom informacji o produktach (towarach), robotach lub usługach w języku państwowym. Takie informacje mogą być tłumaczone na inne języki. Informacje o produktach (towarach), robotach lub usługach określonych w części szóstej niniejszego artykułu podawane są do wiadomości konsumenta w kolejności i zakresie określonym przez Ustawę Ukrainy „O ochronie praw konsumentów”.
  1. Wprowadzono stanowisko pełnomocnika ds. ochrony języka państwowego. Po sześciu miesiącach z dnia mianowania pełnomocnika wejdą w życie przepisy o rozpatrzeniu skarg, sprawowania kontroli państwowej oraz procedury nakładania kar na podmioty gospodarcze za naruszenie przepisów ustawy używania języka państwowego w sferze obsługi konsumentów.
  1. Postanowienia końcowe przewidują odpowiedzialność administracyjną za złamanie ustawy. Jednak wprowadzenie tej normy wejdzie w życie od 16 lipca 2022 roku. Tak więc na przykład naruszenie wymogów w sferze edukacji, nauki, kultury, interfejsów programów komputerowych i stron internetowych, wydarzeniach publicznych, dokumentacji technicznej i projektowej, reklamy, opieki zdrowotnej, sporcie, telekomunikacji i usługach pocztowych, transporcie podowuje karę grzywny w wysokości od 3400 do 5100 UAH. lub ostrzeżenie, jeśli naruszenie zostało popełnione po raz pierwszy. W przypadku powtarzających się naruszeń przewidziane są wyższe kary.

Jeśli planujesz otwarcie sklepu internetowego na Ukrainie, albo sprzedaż na Ukrainie za pomocą sklepu internetowego zlokalizowanego w innym kraju, powinieneś powyższe nowe regulacje znać.

W razie pytań czy wątpliwości po prostu skontaktuj się ze mną. Dane teleadresowe do mnie znajdziesz na stronie Kontakt >

***

Więcej o sprzedaży internetowej na Ukrainie znajdziesz tutaj >>

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: