Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Oskarżenie decyzji Komitetu Antymonopolowego Ukrainy przed sądem

Andrii Popko16 grudnia 2020Komentarze (0)

Oskarżenie decyzji Komitetu Antymonopolowego Ukrainy przed sądem. Sąd pierwszej instancji uwzględnił roszczenia naszego Klienta i unieważnił decyzję Komitetu Antymonopolowego

Drodzy Koledzy,

Chcielibyśmy podzielić się najnowszymi wiadomościami z praktyki zamówień publicznych, o ile  przy naszym doradztwie i towarzyszeniu prawnym Klient oskarżył decyzję Komitetu Antymonopolowego ws. zakazu wzięcia udziału w aukcji w postępowaniu przetargowym z publikacją w języku angielskim.

Przedmiot sprawy

Przedsiębiorstwo państwowe „Narodowa Energogenerująca Kompania Atomowa „Energoatom” ogłosiło przetarg, którego przedmiotem były usługi oprogramowania. Szacowana wartość zakupu wynosiła ponad 2 miliony euro.

Pięć firm, z których większość nierezydenci, wzięło udział w przetargu i złożyło oferty; z nich do udziału w aukcji zostały dopuszczone tylko trzy firmy. Początkowo oferta naszego Klienta została uznana za spełniającą warunki przetargu i dopuszczona do udziału w aukcji.

Jednak zgodnie z ustaloną praktyką kilku uczestników złożyło skargi do Komitetu Antymonopolowego, który zobowiązał Zamawiającego odmówić dopuszczenia naszego Klienta do aukcji, co faktycznie pozbawiło naszego Klienta możliwości uczestnictwa w aukcji.

Komitet Antymonopolowy uważał, że oferta przetargowa naszego Klienta nie do końca spełniała warunki dokumentacji przetargowej, a w ofercie przetargowej brakowało dokumentu, a mianowicie odrębnego załącznika informacyjnego, który potwierdza spełnienie przez uczestnika parametrów technicznych, jakościowych i innych przedmiotu przetargu.

Nie zgadzając się z tą decyzją Zamawiającego i Komitetu Antymonopolowego, zwróciliśmy się najpierw do Komitetu Antymonopolowego z zażaleniem na działania i decyzje Zamawiającego oraz poprosiliśmy o zobowiązanie Zamawiającego do anulowania decyzji o dyskwalifikacji wniosku skarżącego. Nasza skarga jednak została odrzucona przez Komitet Antymonopolowy.

W związku z tym odwołaliśmy się do Okręgowego Sądu Administracyjnego w Kijowie z pozwem administracyjnym do Komitetu Antymonopolowego Ukrainy z prośbą o stwierdzenie niezgodności z prawem i unieważnienie decyzji Komitetu Antymonopolowego.

Nasza sytuacja prawna

Brakowało podstaw do niedopuszczenia oferty Klienta do wzięcia udziału w aukcji. Uzasadniliśmy, że podane informacje techniczne przedmiotu zamówienia, określone w odpowiednim załączniku do dokumentacji przetargowej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Oznacza to, że nie odnosi się do informacji lub dokumentów, które Zamawiający powinien złożyć w ramach swojej oferty przetargowej.

Ponadto Klient całkiem poprawnie skorzystał z formularza innego załącznika do dokumentacji przetargowej, jak również podpisem swojej osoby upoważnionej potwierdził zgodność oferty przetargowej według parametrów technicznych, jakościowych przedmiotu zamówienia z bezpośrednim odniesieniem do załącznika informacyjnego, określonego przez Zamawiającego, który osobno miał zostać podpisany.

Decyzja sądowa

Po rozpatrzeniu tego sporu sąd zgodził się z naszymi argumentami i podjął decyzję na rzecz naszego Klienta.

Sąd przyznał, że Komitet Antymonopolowy nie uzasadnił, dlaczego taka forma potwierdzenia wymagań technicznych, jakościowych i innych przedmiotu zamówienia, przedstawiona przez Powoda w ofercie przetargowej, jest niewłaściwa (co jest w szczególności sprzeczne z normami dokumentacji przetargowej).

Komitet Antymonopolowy również nie określił, który właściwie dokument do wymaganej dokumentacji przetargowej uczestnik musiał potwierdzić za zgodny, ponieważ faktycznie dokumentacja przetargowa nie zawiera takich postanowień.

Wniosek

Proszę w żadnym przypadku nie zatrzymywać się tylko na etapie składania oskarżeń do Komitetu Antymonopolowego, zawsze warto iść do końca, czyli udowodnić swoją rację przed sądem.

Życzymy sukcesów w zamówieniach publicznych!

Power.  Loyalty. Professionals.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: