Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Kolejne przybliżenie ukraińskiego ustawodawstwa do norm Unii Europejskiej

Andrii Popko28 grudnia 2017Komentarze (0)

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę „O audycie sprawozdawczości finansowej i działalności audytorskiej”.

Akt prawny określa podstawę prawną do audytu sprawozdań finansowych, prowadzenia działalności audytorskiej na Ukrainie i reguluje relacje w czasie jej wykonania:

  1. normy ustawodawstwa krajowego w zakresie działalności audytorskiej są zgodne z przepisami dyrektywy 2006/43/UE i rozporządzeniem 537/2014 Unii Europejskiej;
  2. dostosowano inne przepisy określające wymogi do podmiotów uprawnionych do audytu, w tym obowiązkowego audytu przedsiębiorstw państwowych i spółek biznesowych, których więcej niż 50% udziałów należy do państwa, partii politycznych (stosowanie zasad i przepisów, określonych wyłącznie tą Ustawą);
  3. określono mechanizm ubezpieczenia odpowiedzialności audytorów, a mianowicie zamiast ubezpieczenia obowiązkowego wprowadzono ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zaleceniami dyrektywy 2006/43 Unii Europejskiej;
  4. określono wykaz usług nieaudytorskich (ustalono ograniczenia na jednoczesne świadczenie usług z audytu ustawowego i usług nieaudytorskich);
  5. wprowadzono wymogi dotyczące certyfikacji audytorów (określono mechanizm zaliczenia wiedzy teoretycznej osobie certyfikowanej, wymogi certyfikacyjne dobiera się w zależności od doświadczenia wnioskodawcy itp.).

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. i będzie obowiązywać od 1października 2018 r.

WAŻNE: w przypadku spółek akcyjnych na Ukrainie obowiązkowe jest przedstawienie raportu z audytu dotyczącego potwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Nasza kancelaria prawna na Ukrainie świadczy usługi wsparcia prawnego dla spółek akcyjnych.

*****

O innych zmianach w prawie, zbliżających system prawa Ukrainy do norm obowiązujących w Unii Europejskiej, przeczytasz w tych artykułach >>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: