Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Dumping cenowy usług prawnych: dobro czy zło? Jak zweryfikować kancelarię prawną?

Andrii Popko21 września 2020Komentarze (0)

W ubiegłym miesiącu spotkałem się kolejny raz z bezwzględnym dumpingiem, uprawianym przez moich kolegów ukraińskich, a mianowicie prawników ze Lwowa świadczących usługi prawne na Ukrainie dla biznesu polskiego.

Otóż, do treści artykułu https://jakzalozycfirmenaukrainie.com/niewiedza-czesto-slono-kosztuje-polskich-przedsiebiorcow-ostrzezenie/ pozwolę sobie ponownie dodać kilka uwag.

Przetarg na zakup usług prawnych na Ukrainie

Wcześniej nie zwracałem uwagę na dumping stosowany przez lwowskie kancelarie prawne prowadzące sprawy podobne do świadczeń usług udzielanych przez naszą Kancelarię, bowiem każdy z nas prowadzi sprawy z klientami w obrębie własnego regionu. Jednakże ww. przypadek stanowi istny nonsens, przecież tym razem Zleceniodawcą została instytucja polska państwowa w ramach zamówień publicznych.

Regionalny Urząd Skarbowy ogłosił przetarg na zakup usług prawnych na Ukrainie. Jedna z usług miała obejmować opracowanie memorandum prawnego wybranych spraw procesowych związanych z wykonaniem orzeczeń Sądu zagranicznego na Ukrainie. Jedynym warunkiem była… najmniejsza cena.

W przetarg zostało złożonych 6 ofert.

Zobacz, jak zweryfikować ukraińską firmę>>

Oferta złożona przez naszą Kancelarię zawierała najniższą cenę w przedziałach cen zwyczajnych na podobne usługi, przy czym ceny proponowane przez inne Biura różniły się od naszej ceny o kilka tysięcy złotych. W końcu nie są to typowe i powszechne usługi prawne i wymagają pewnego doświadczenia i wiedzy, a zatem nie może kosztować parę groszy. 

Jednakże cena zaproponowana przez kancelarię lwowską wobec naszej oferty była mniejsza… o 20 razy!!! Dla mnie to był szok. To znaczy cena oferty lwowskiej kancelarii wyniosła 100 złotych. Oczywiście, oferta została przyjęta.

Jest zrozumiałym, że zgłoszona cena nie przewiduje fachowego perfekcyjnego opracowania memorandum. Zapewne kancelaria ma na celu wpisanie do portfolio doświadczenie nabyte w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz polskiej instytucji państwowej, więc pozostaje jedynie domniemywać się o jakości opracowanego dokumentu.

Reasumując, pragnę podzielić się z Państwem pewnymi refleksjami o kryteriach przyjętych wśród Nabywców względem wyboru Wykonawców usług opartych na zasadzie cena-jakość.

O cenie na usługi prawne

Z ceną na towary/usługi sprawa jest jasna: może być na poziomie średnim rynkowym, wyższa lub mniejsza od ceny proponowanej przez konkurentów. 

Jednakże, nie może cena na tą samą usługę być odmienną o dziesiątki razy, przecież tryb biznesu zakazuje firmom prywatnym, szczególnie kancelarii prawnej, świadczyć usługi pro bono (bezpłatnie), o ile nie jest to realizacja projektu dobroczynnego czy przypadek, gdy świadczenie usług zleciła osoba z rodziny prawnika, bowiem dla tej kategorii zleceniodawców prawo przewiduje określone kategorie cenowe. 

Świadczenie Klientom usług prawnych na poziomie jakościowym ustawowo wymaga posiadania doświadczenia w ww. zakresie, wszechstronnego pojmowania problematyki Klienta, fachowców o odpowiednich kwalifikacjach. Z kolei powyższe zasady przewidują codzienną żmudną pracę nad stworzeniem wizerunku kancelarii na rynku, jak również wśród własnych klientów. Rzecz jasna, że każda działalność wymaga budżetowania w ramach rentowności.

Kancelaria oferująca swoje usługi za bezcen może to robić z kilku powodów: kancelaria dopiero wchodzi na rynek, nie ma klientów ani doświadczenia lub odwrotnie – ma zamiar wycofać się rynku… – innych podstaw nie upatruję. 

Tania rzecz prawie nigdy nie jest jakościowa.

O jakości usług prawnych

Według mnie, zastanawiając się nad wyborem radcy prawnego, powinieneś wziąć pod uwagę następujące cechy: 

  • niezawodność / zaufanie / markę (portfolio Klientów kancelarii, referencje instytucji profilowych, organizacji społecznych, asocjacji, miejsce zajmowane w ratingu etc.),
  • doświadczenie (wygrane sprawy sądowe, doświadczenie nabyte w sektorze obsługi Klientów, wykwalifikowane prawnicy, terminowość i jakość komunikowania się z Klientem);
  • stabilność (wieloletnia skuteczna działalność na rynku, opcja stałego wsparcia prawnego / udzielenie konsultacji o rozwiązanie zaistniałych problemów lub sprawy dot. rozszerzenia funkcjonału).

A teraz warto zadać sobie pytanie: co z wyżej wymienionych cech może fachowo ocenić przeciętny klient? 

Ocenić głównie da się portfolio klientów oraz wygląd Partnera Zarządzającego kancelarii 🙂

Poniekąd, o ile masz osobiste powiązania z Firmą z listy portfolio, da się uzyskać niezaangażowaną opinię o kancelarii. Wiarogodności pozostałych informacji nie da się fachowo ocenić – to jest przysłowiowe wróżenie z fusów. Potencjalny nabywca usług prawnych po prostu nie jest w stanie ocenić jakości usług prawnych świadczonych przez Biuro Prawne. Brak możliwości adekwatnej oceny jakości świadczonych usług prawnych powoduje, że cena usług zostaje głównym czynnikiem decydującym o wyborze zleceniodawcy. 

Zobacz: podatki na Ukrainie>>

W konsekwencji zleceniodawca otrzymuje w najlepszym przypadku niewłaściwe usługi, wykonane w niepełnym zakresie, z kolei w najgorszym przypadku – uniemożliwienie realizacji projektu wskutek (dla przykładu) braku właściwych uzgodnień z instytucjami państwowymi, ponadto, czasem z naliczoną grzywną podatkową i innymi karami administracyjnymi.

Jednakże usługi prawne będą zbyt tanie.

Stale powtarzam, że wybór Kancelarii prawnej na zasadzie „najmniejsza cena” nie koniecznie zawsze, ale często jest przykrą pomyłką, która w konsekwencji kosztuję znacznie więcej. 

Jak zweryfikować Kancelarię? 

Jakie fakty są wystarczające do oceny kancelarii, które oferuje „najmniejszą cenę”, a które nie są Państwu znane?

Jak zweryfikować kancelarię prawną

Warto odwiedzić stronę internetową, na której współczesna kancelaria reprezentuje Informację o kancelarii sporządzoną w kilku wersjach językowych, w tym rodzaje praktyk. Na niej również z reguły przedstawiana jest lista prawników, firm partnerskich lub asocjacji czy też Klientów. 

Warto odwiedzić biuro kancelarii. Może ono wiele powiedzieć.

Warto też szczegółowo zapoznać się z realizowanymi przez kancelarię projektami podobnymi do Państwa projektów z podaniem firm, którym zostały wyświadczone usługi prawne w podobnych sprawach. Informacje te nie stanowią tajemnicy handlowej. Nie będzie również zbytnią przesadą zapytanie Klientów kancelarii o jakość usług wyświadczonych przez kancelarię.

Warto także wprost zapytać, dlaczego cena usług znacznie się różni od cen oferowanych przez inne kancelarie? Jeśli padnie odpowiedź: «Tak długo czekaliśmy na Państwa, iż gotowi jesteśmy pracować za darmo», uciekajcie stamtąd czym prędzej, przecież wiadomo, że darmowy ser to pułapka na myszy 🙂

Mam nadzieję, że przedstawione refleksje będą Państwu pomocne do rozważnego wyboru ukraińskiej kancelarii prawnej, a rozsądny wybór zadecyduje o rentowności biznesu, jak również o pierwszym wrażeniu z ukraińskiego rynku usług.

Życzę Państwu stabilności i zawsze najlepszych decyzji!

Power. Loyalty. Professionals.

***

Zdjęcie: Mateus Campos Felipe on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: