Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Zgłoszenie obowiązkowych danych beneficjenta końcowego właściciela. Walne zgromadzenie Sp. z o. o. w 2020 roku.

Andrii Popko19 czerwca 2020Komentarze (0)

Zgłoszenie obowiązkowych danych beneficjenta końcowego właściciela - Manhattan

Obowiązek potwierdzenia informacji
o końcowym beneficjencie osoby prawnej

Co trzeba zrobić?

Firmy zarejestrowane przed wejściem w życie ustawy Ukrainy „O zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów pochodzących w sposób przestępczy, finansowania terroryzmu i finansowania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia” z dn. 28.04.2020 r. są zobowiązane do przedstawienia informacji o końcowym beneficjencie osoby prawnej poprzez złożenie podania z opisem struktury własności i innych dokumentów.

Czy jest obowiązek potwierdzenia informacji w tym roku? Kiedy?

Tak, jest to konieczne. Ale…

Ustawa przewiduje, że osoby prawne zarejestrowane przed wejściem w życie niniejszej Ustawy, mają obowiązek przekazania informacji urzędnikowi (rejestrator państwowy) w ciągu trzech miesięcy od daty wejścia w życie normatywnego aktu prawnego zatwierdzającego formę i strukturę własności spółki. Z kolei obecnie odpowiedni akt nie został zatwierdzony, czyli 3-miesięczny termin jeszcze się nie rozpoczął.

Czy jest obowiązek zgłaszania się co roku? Kiedy i w jakim trybie? 

Tak.

Coroczne potwierdzenie informacji o końcowym beneficjencie zaczyna się od następnego roku od daty rejestracji państwowej osoby prawnej w ciągu 14 dni kalendarzowych i składa się następujące dokumenty:

  1. wniosek potwierdzajacy dane o końcowym beneficjencie;
  2. określenie struktury i formy własności zgodnie z przepisami;
  3. wyciąg, wypis lub inny dokument z rejestru handlowego, bankowego, sądowego itp., potwierdzający rejestrację osoby prawnej nierezydenta w kraju rejestracji jego siedziby – jeżeli założycielem osoby prawnej jest osoba prawna nierezydent;
  4. notarialnie poświadczona kopia dowodu (paszportu) osoby, która jest końcowym beneficjentem podmiotu prawnego – w przypadku osoby fizycznej – nierezydenta, a jeżeli taki dokument został wydany bez korzystania z Jednolitego Krajowego Rejestru Demograficznego – dla osoby fizycznej rezydenta.

Na przykład, jeśli osoba prawna zarejestrowana w dniu 10 lutego 2020 r., obowiązek złożenia dokumentów powstaje od 10 lutego 2021 r. do 24 lutego – konieczne jest potwierdzenie informacji urzędnikowi.

Jeśli w strukturze beneficjentów końcowych zaszły bieżące zmiany,
tj. zmiana nazwiska, imienia, danych paszportowych, adresu zameldowania?

Konieczne jest powiadomienie urzędnika w ciągu 30 dni roboczych od momentu wystąpienia zmian w informacjach o beneficjentach końcowych, które zostały wcześniej złożone urzędnikowi.

Jaka jest wysokość kary w przypadku naruszenia?

Niedostarczenie lub przeterminowanie złożenia dokumentów w urzędzie pociąga za sobą nałożenie grzywny na kierownika osoby prawnej lub osoby upoważnionej do działania w imieniu osoby prawnej (organu wykonawczego), od tysiąca do trzech tysięcy nieopodatkowanych dochodów minimalnych, tj. od 17 000,00 do 51 000,00 UAH.

Przeprowadzenie corocznego
walnego zgromadzenia uczestników w 2020 r.

Druga część art. 31 ustawy Ukrainy „O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością” określa, że roczne walne zgromadzenie uczestników zwoływane jest w ciągu 6 miesięcy po miesiącu sprawozdawczym, chyba że Ustawa stanowi inaczej. Oznacza to, że w spółkach zarejestrowanych w 2019 r. walne zgromadzenie uczestników powinno się odbyć najpóźniej 30.06.2020 r.

Kluczowe pytania porządku obrad walnego zgromadzenia uczestników:

  1. Podział zysku netto spółki.
  2. Wypłata i wysokość dywidend.

Jednak przepisy końcowe i przejściowe ustawy „O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością” przewidują, że walne zgromadzenie uczestników w 2020 r. okresie ustalonym tą Ustawą podczas kwarantanny ustanowionej przez Gabinet Ministrów Ukrainy w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa na Ukrainie (COVID-19), nie stanowi naruszenia tej Ustawy.

Coroczne walne zgromadzenie uczestników za 2019 rok budżetowy powinno się odbyć nie później niż 3 miesiące po zakończeniu kwarantanny ustanowionej przez Gabinet Ministrów Ukrainy w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa na Ukrainie (COVID-19).

Przypomnę, że kwarantanna na Ukrainie została przedłużona do 31 lipca 2020 r.

***

Na zdjęciu powyżej: fragment dolnej części Manhattanu.

Przeczytaj także:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 44 3777361e-mail: info@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: