Andrii Popko

prawnik

Jestem Starszym Partnerem ukraińskej kancelarii prawnej PLP Law Group.
Na co dzień zajmuję się prawem korporacyjnym, w tym M&A, prawem inwestycyjnym, rynkiem kapitałowym, prywatyzacją oraz prawem handlowym.
[Więcej >>>]

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej na Ukrainie – specyfika prowadzenia działalności

Andrii Popko13 marca 20176 komentarzy

Jak zaznaczałem już w swoim poprzednim poście pt.: Forma prawna przedsiębiorstwa na Ukrainie, na Ukrainie istnieje możliwość utworzenia przedstawicielstwa firmy zagranicznej, które w zależności od typu swojej działalności może mieć charakter stały lub niekomercyjny.

Dzisiaj dokładniej opowiem o procedurze utworzenia przedstawicielstw oraz scharakteryzuję ich główne cechy.

*****

 

Rejestracji przedstawicielstwa dokonuje Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy. Koszt usługi rejestracji jest dosyć znaczny i wynosi 2500 USD. Termin rejestracji przedstawicielstwa to około 2 miesiące.

Zgodnie ze swoim statusem przedstawicielstwo nie jest osobą prawną. Podstawową jego funkcją jest dbanie o interesy firmy zagranicznej na terytorium Ukrainy. Przedstawicielstwo może wykonywać funkcje związane z realizacją usług przedstawicielskich jedynie w interesie swojej firmy macierzystej, której dane są wpisane do świadectwa (aktu) rejestracji przedstawicielstwa. Kolejność oraz osobliwości wypełniania swoich funkcji przez przedstawicielstwo na terytorium Ukrainy są opisane w przepisach zatwierdzonych przez firmę, która zakłada przedstawicielstwo.

Zakładając przedstawicielstwo należy przede wszystkim zastanowić się nad charakterem działalności, którą firma zagraniczna pragnie prowadzić w Ukrainie. Odpowiedzenie sobie na to pytanie jest o tyle ważne, że pomoże nam zdecydować, który typ przedstawicielstwa wybrać: stałe czy niekomercyjne.

Stałe przedstawicielstwo

Przedstawicielstwo działa wyłącznie w imieniu firmy zagranicznej, nie może działać we własnym imieniu. Stałe przedstawicielstwo daje możliwość prowadzenia za jego pośrednictwem działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy: zawierać umowy, kupować oraz sprzedawać towary, świadczyć usługi.

Zgodnie z Kodeksem podatkowym Ukrainy przedstawicielstwo stałe musi mieć wyznaczone stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego całkowicie lub częściowo będzie prowadzić działalność gospodarczą firmy zagranicznej na terytorium Ukrainy (biuro, pracownia, fabryka, magazyn, działka z budynkiem, itp.). Dane przedstawicielstwo jest uważane za płatnika podatku i ma obowiązek odprowadzania podatków na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym na Ukrainie. Ciekawy jest fakt, że nawet osoba fizyczna – rezydent Ukrainy może wykonywać funkcję stałego przedstawicielstwa. W takim przypadku otrzyma ona, po dokonaniu rejestracji, cywilne prawa i obowiązki przedstawicielstwa nierezydenta.

Przedstawicielstwo niekomercyjne

Główną cechą tego typu przedstawicielstwa jest brak prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu firmy zagranicznej. Przedstawicielstwo niekomercyjne pełni jedynie funkcje reprezentacyjne, skierowane na reklamowanie towarów/usług firmy zagranicznej, gromadzenie i analizę danych statystycznych, organizację wydarzeń (seminaria, konferencje, wystawy, itp.). Nie jest płatnikiem podatku dochodowego i nie jest zarejestrowane w podatkowej służbie Ukrainy.

Prawodawstwo Ukrainy przewiduje szczególny tryb zatrudnienia dla cudzoziemców, którzy są współpracownikami przedstawicielstwa. Takie osoby nie mają obowiązku wcześniejszego otrzymania pozwolenia na pracę, ani pozwolenia na pobyt tymczasowy (czyli tzw. poswidki) na terytorium Ukrainy. Wszyscy cudzoziemcy zatrudnieni w przedstawicielstwie otrzymują specjalne służbowe legitymacje dające prawo na okres zatrudnienia w przedstawicielstwie bez przeszkód przebywać na terytorium Ukrainy.

Na zakończenie tego postu pragnę zwrócić Twoją uwagę na fakt, że ukraińskie organy podatkowe dosyć często starają się podważyć niekomercyjny status przedstawicielstwa, aby naliczać mu podatki jak stałemu przedstawicielstwu. Przeważnie praktyka sądowa w tej kwestii opowiada się po stronie biznesu, który walczy o prawo zachowania niekomercyjnego statusu. Jednak jeszcze raz wzywam do ostrożności: wybór typu przedstawicielstwa należy dobrze przemyśleć, poczynając od wypracowania przepisów, a na  strukturze jego działalności kończąc.

{ 6 comments… read them below or add one }

Tomasz Marzec 17, 2017 o 12:00

Dzień dobry!

Proszę 0 praktyczną wiedzę na temat założenia firmy na Ukrainie. Wymagania prawne, koszta, czas. Chodzi o małą firmę, raczej w formie sp z oo. gdzie udzialowcami będą obywatele UE i Ukrainy.

Tomasz

Odpowiedz

Andrii Marzec 17, 2017 o 14:02

Witam serdecznie!
Dziękuję bardzo Panu za komentarz.
Oczywiście poinformujemy o wszystkich niezbędnych szczegółach na Pana e-mail.

Odpowiedz

Andrii Marzec 21, 2017 o 07:47

Natychmiast krótko dla wszystkich chciałbym podać informacje, że procedura rejestracji w formie spółki z.o.o jest dość szybka i wynosi 1-2 dni oraz koszty dodatkowe do usług prawniczych, czyli usługi notarialne, produkcja pieczątek etc., odrębnie posługi tłumacza, wynosi około 100 EUR.

Odpowiedz

Tomasz Marzec 21, 2017 o 16:39

Panie Mecenasie, a jaki jest wymagany kapitał początkowy dla sp. z o.o. na Ukrainie?

Tomasz

Odpowiedz

Andrii Marzec 21, 2017 o 18:23

Panie Tomasze, ustawodawstwo Ukrainy nie określa wymogi dotyczące minimalnego kapitału zakładowego dla sp. z o.o. Może to być nawet 1 hrywnia )

Odpowiedz

Tomasz Marzec 21, 2017 o 23:30

O! Bardzo dziękuję 🙂

Tomasz

Odpowiedz

Leave a Comment

Previous post:

Next post: