Andrii Popko

prawnik

Jestem Starszym Partnerem ukraińskej kancelarii prawnej PLP Law Group.
Na co dzień zajmuję się prawem korporacyjnym, w tym M&A, prawem inwestycyjnym, rynkiem kapitałowym, prywatyzacją oraz prawem handlowym.
[Więcej >>>]

POLSKIM EKSPORTEROM. ODPRAWA CELNA NA UKRAINIE.

Andrii Popko03 kwietnia 2018Komentarze (0)

Artykuł Odprawa celna na Ukrainie przygotowany we współpracy z Partnerem zarządzającym PLP Law Group, kierownikiem praktyki podatkowej i celnej Ivanem Legeidą.

*****

Deklaranci towarów

Według ustawodawstwa Ukrainy deklarant towaru, z wyjątkiem niektórych przypadków, może być jedynie rezydentem Ukrainy.

Do nich zalicza się wyłącznie przedsiębiorstwa zarejestrowane w ukraińskim urzędzie celnym jako zagraniczne podmioty gospodarcze.

Wyjątek! Gdy towary i środki transportu wwożonego przewożone są przez polskich eksporterów przez terytorium Ukrainy tranzytem, deklarantem może zostać polska firma – eksporter.

Zazwyczaj odprawa celna towarów eksportowanych z Polski jest prowadzona przez ukraińskich importerów, którzy zwykle korzystają z usług agentów celnych. To najprostszy sposób na przemyt towarów na terenie Ukrainy.

Agenci celni

Agencja celna to firma, rezydent Ukrainy, świadcząca usługi w zakresie deklaracji towarów, środków transportu, przekraczających granicę Ukrainy.

Należy zauważyć, że w przypadku złożenia deklaracji towarów przez agenta celnego, ten drugi ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie przepisów celnych, jeżeli takie zaistnieją.

Ważne jest, że agent celny, reprezentujący polskiego eksportera i posiadający   informacje od niego, może korzystać z nich wyłącznie w celu załatwienia formalności celnych.

Agent celny ponosi odpowiedzialność za swoje czynności w przypadku ujawnienia informacji poufnych (zachowanie tajemnicy komercyjnej).

Cło wwozowe i obciążenia podatkowe przy imporcie towarów na Ukrainę

Po przywozie towarów na Ukrainę do budżetu pobierane są następujące płatności:

  1. Cło importowe według stawek celnych towarów i ich klasyfikacji (10%);
  2. VAT (20%);
  3. Podatek akcyzowy w przypadku towarów objętych podatkiem akcyzowym.

„Jedno okienko”

Od 1 sierpnia 2016 roku na Ukrainie wprowadzony został  pilotażowy system odpraw na zasadzie „jednego okienka”. Wprowadzenie tego systemu przyczyniło się do uproszczenia odpraw celnych.

„Jedno okienko” pozwala różnym organom państwowym, sprawującym odpowiednie kontrole celne, na wymianę informacjami o ładunku, przekraczającym granicę Ukrainy i rezultacie jego kontroli.

1 lutego 2018 roku w ukraińskich urzędach celnych zaczął działać uaktualniony porządek wymiany informacji na zasadzie „jednego okienka”. Oznacza to, że obecnie wszystkie typy kontroli dokonuje się przy pomocy IT-systemu celnego. Projekt obejmuje równoczesne prowadzenie procedur kontroli przez wszystkie służby i inspekcje zainteresowane towarem nie później 12 godzin od czasu, zaproponowanego przez przedsiębiorstwo.

4 godziny na decyzję w sprawie kontroli ładunku, czyli stosowanie zasady „milczącej zgody” w przypadku braku decyzji o wyborze rodzaju kontroli ładunku, odpraw celnych przed przybyciem towaru.

Oprócz odprawy celnej, importowane na Ukrainę towary w osobnych przypadkach podlegają kontroli weterynaryjno-sanitarnej, sanitarno-epidemiologicznej, fitosanitarnej, ekologicznej i radiologicznej.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@plp.kiev.ua.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: