Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Niniejszy wpis przyda Cię się, jeśli już posiadasz udziały w kapitale ukraińskich firm z ograniczoną lub dodatkową odpowiedzialnością. 

Statut sp. z o.o. na Ukrainie - zmiany

Celem tego postu jest przypomnienie pewnych przepisów ukraińskiej ustawy O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością, które są związane z koniecznością dostosowania statutów do wymogów tej ustawy do 18 czerwca bieżącego roku, a także z obowiązkowym walnym zgromadzeniem członków spółki.

Zgodnie z §. 3 Rozdz. VIII Przepisów przejściowych Ustawy, statuty spółek działające w chwili jej uchwalenia oraz w przypadku niedostosowania, stracą moc prawną (o statucie spółki na Ukrainie przeczytasz tutaj).

Podkreślam, że do 18.06.2019 r. złożenie dokumentów w celu dostosowania statutów do zgodności z obowiązującymi przepisami nie będzie objęte pobieraniem opłat urzędowych. Po przekroczeniu terminu opłata administracyjna wynosi 580 UAH (~ 80 zł) według § 6 cz.1 art. 36 Ustawy Ukrainy „O państwowej rejestracji osób prawnych i osób fizycznych przedsiębiorców i organizacji społecznych” Przypominam, że podjęcie uchwały z zatwierdzenia nowej wersji statutu odbywa się podczas walnego zgromadzenia wspólników.

Kilka słów o walnym zgromadzeniu wspólników

Kolejną zobowiązującą zasadą Ustawy jest obowiązek powołania walnego zgromadzenia wspólników do 30.06 łącznie, chyba że inny termin został określony w statucie. Ponadto, zgodnie z art. 31 Ustawy porządek obrad powinien mieścić kwestie zysku netto oraz wypłaty i wysokości dywidend.

Więc wraz z wyżej wymienionymi decyzjami na corocznym zgromadzeniu wspólnicy mogą podjąć decyzję w sprawie zatwierdzenia nowego brzmienia statutu.

Na zakończenie jeszcze jedna rzecz, a mianowicie aktywa netto spółki i zobowiązanie roczne wartości aktywów netto zgodnie z art. 31 Ustawy Ukrainy „O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością” 

Ustawą przewiduje się obowiązek organu wykonawczego spółki (w większości spółek – dyrektor), do wyceny bieżącej wartości aktywów netto oraz kontroli i monitorowania ich stanu. Okresowa wycena wartości aktywów netto powinna być określona w statucie.

W przypadku zmniejszenia o ponad 50% wartości aktywów netto w porównaniu ze wskaźnikiem z poprzedniego roku, kierownictwo ma obowiązek powołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników w ciągu 60 dni, którego celem jest dalsze wprowadzenie szeregu programów antykryzysowych w celu poprawy sytuacji finansowej spółki.

W przypadku zaniechania swoich obowiązków przewidzianych niniejszym artykułem Ustawy, zarząd ponosi odpowiedzialność subsydiarną w spółce.

Życzę owocnych obrad w Waszych spółkach!

Power. Loyalty. Professionals. 

***

***

Zdjęcie by Linda Rose

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 44 3777361e-mail: info@plp.kiev.ua

Konto bankowe zagranicznej firmy na UkrainieDrogi Czytelniku,

Od teraz zagraniczne firmy mają prawo do bezpośredniego założenia kont bieżących w bankach na Ukrainie!

Prawo do założenia kont i dokonania transakcji walutowych przez nierezydentów osób prawnych na Ukrainie regulują ustawy „O walucie i transakcjach walutowych” oraz „O wniesieniu zmian do niektórych przepisów Ukrainy w celu przyciągania inwestycji zagranicznych”, a także Umowa stowarzyszeniowa między Ukrainą a Unią Europejską.

Dokumenty dla założenia konta bieżącego dla obcokrajowca – rezydenta Polski podlegają legalizacji z uwzględnieniem postanowień umowy dwustronnej między Polską a Ukrainą, tzn. przetłumaczone na język ukraiński z podpisem tłumacza poświadczonym notarialnie zgodnie z określoną procedurą. Procedura otwierania rachunku bieżącego w banku może odbywać się na podstawie pełnomocnictwa od osoby prawnej nierezydenta.

Zniesienie wymogu  złożenia przez klienta banku kartki (z wzorcem podpisów poświadczonych u notariusza) przy założeniu konta.

Następuje uproszczenie proceduralne, które skutkuje również zmniejszeniem wydatków przy otwieraniu konta bankowego. Od teraz korzystanie z konta odbywa się na podstawie listy osób, które zgodnie z prawem mogą to robić, i które nie wymaga zaświadczenia notarialnego.

Poczytaj też: Jak zasilić konto bankowe spółki ukraińskiej kapitałem obrotowym? >>

Handel dwustronny między Polską a Ukrainą w 2018 r. wzrósł do 7 mld euro, czyli o 600 mln euro więcej niż rok wcześniej!

Przy tym zwiększył się zarówno ukraiński eksport do Polski, jak i polski import na Ukrainę. W szczególności w ubiegłym roku wartość ukraińskich towarów na polskim rynku wzrosła do 2,56 mld euro (2,14 mld euro w 2017 r.). Import wzrósł z 4,26 mld euro do 4,46 mld euro.

Ponadto Ukraina jest jednym z największych odbiorców polskich produktów spożywczych. Według Głównego Urzędu Statystycznego eksport produktów rolnych z Polski na Ukrainę wzrósł o ponad 20%. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie polskimi świeżymi warzywami, nabiałem, mięsem i zbożami. Według ekspertów do przyszłych możliwości sektorowych można zaliczyć na przykład napoje bezalkoholowe, kawę i sprzęt rolniczy.

Na tle tych pozytywnych wiadomości gorąco zapraszam polskich przedsiębiorców do konsultacji ich inwestycji na Ukrainie!

***

Zobacz, jak zarejestrować spółkę na Ukrainie przez internet >>

***

Zdjęcie: Johny vino

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 44 3777361e-mail: info@plp.kiev.ua

Jak zarejestrować spółkę na Ukrainie online - jak sprawnie i szybko to zrobić.27 marca 2019 rok Gabinet Ministrów Ukrainy przyjął uchwałę o wprowadzeniu online rejestracji spółki na podstawie modelowego statutu.

Założyciel (czyli zamawiający usługę), który posiada podpis cyfrowy powinien:

  • wejść na portal „Онлайн-будинок юстиції”, wybrać kategorię „Rejestracja biznesu” i kliknąć na „Rejestrację osoby prawnej”;
  • wypełnić luki w systemie;
  • na podstawie odpowiedzi system generuje trzy dokumenty: podanie na rejestrację, statut i protokół decyzji uczestników;
  • założyciel podpisuje w/w dokumenty przy pomocy podpisu cyfrowego.

Przy okazji przypomnę, że podpis cyfrowy może uzyskać również obcokrajowiec, do wymaganego pakietu dokumentów załącza się „poswidkę” na tymczasowy pobyt lub paszport z notarialnie poświadczonym tłumaczeniem na język ukraiński.

Przy wyborze gotowej redakcji statutu (bez indywidualnego podejścia), cała procedura zajmie kilka minut.

***

Poczytaj inne artykuły na temat rejestracji spółki na Ukrainie >>. A może zamiast spółki na Ukrainie potrzebujesz rejestracji przedstawicielstwa na Ukrainie >>.

***

Poczytaj także o zamówieniach publicznych na Ukrainie w naszym kancelaryjnym blogu tutaj >>

***

Zdjęcie: John Schnobrich

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 44 3777361e-mail: info@plp.kiev.ua

Obcokrajowiec dyrektorem w sp. z o.o. na Ukrainie - jak go powołać

Czy obcokrajowiec może zostać dyrektorem sp. z o.o. na Ukrainie i jaka jest podstawa prawna?

To pytanie, które ostatnio zdecydowanie najczęściej otrzymuję od polskich przedsiębiorców. A jaka jest odpowiedź?

Odpowiedź jest prosta – TAK, oczywiście, że może! Ale …

Jeśli chcesz zarządzać swoją firmą samodzielnie, czyli zostać jej kierownikiem (managerem), powinieneś zorientować się w kilku aspektach prawnych tego problemu.

1. Rejestracja spółki

Na etapie rejestracji firma nie może natychmiast zatrudnić dyrektora obcokrajowca, ponieważ należy najpierw uzyskać zezwolenie na pracę (zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowca). Dlatego na etapie rejestracji firmy musisz zadbać o tzw. dyrektora nominalnego.

Wykonanie pracy bez stosownego zezwolenia stanowi niestety naruszenie przepisów ukraińskiego prawa pracy, które grozi nałożeniem kary grzywny w wysokości 4 000,00 euro.

Dyrektor nominalny to osoba fizyczna, obywatel Ukrainy, zwykle prawnik kancelarii, który zajmuje się rejestracją Twojej spółki i założeniem konta bankowego. Jest powołany zgodnie z ustaloną procedurą ustawodawstwa Ukrainy, dyrektorem Twojej firmy, na okres wyrobienia zezwolenia z podpisaniem obowiązkowej Umowy o pracę. W tym okresie będziesz musiał ponieść wydatki na wynagrodzenie i koszty podatkowe. Max 1! dzień na poinformowanie władz fiskalnych o przyjęciu pracownika do pracy.

Więcej o rejestracji spółki na Ukrainie przeczytasz tutaj >>

2. Rejestracja zezwolenia na pracę

Termin rozpatrywania dokumentów to 7 dni roboczych. W przypadku braku uwag do złożonych dokumentów podejmowana jest decyzja o wydaniu zezwolenia. Po otrzymaniu decyzji należy uiścić opłatę w wysokości 380,00 EUR – zezwolenie zostanie wydane od 1 do 3 lat.

Zezwolenie wydane na krótszy okres jest znacznie tańsze. 

3. Minimalna płaca dla zatrudnionego obcokrajowca

Ustawa Ukrainy „O zatrudnieniu” przewiduje zapłatę wynagrodzeń cudzoziemcom w wysokości 10 minimalnych pensji, co obecnie wynosi 1 350,00 EUR.

Brak wymogu naliczania wynagrodzeń ma miejsce w przypadku, gdy jedna osoba jest zarówno założycielem jak i dyrektorem.

4. Zatrudnienie dyrektora – obcokrajowca

Najważniejsze jest to, aby w protokole walnego zgromadzenia wspólników (w przypadku jednego założyciela spółki – jednoosobowa decyzja) została zawarta stosowna decyzja o odwołaniu nominalnego dyrektora i powołanie na to stanowisko dyrektora-obcokrajowca.

Na podstawie tej decyzji dokonuje się zmian o dyrektorze w Jednolitym Krajowym Rejestrze Osób Prawnych, Osób Fizycznych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych.

Więcej o zatrudnianiu obcokrajowców na Ukrainie przeczytasz tutaj>>

***

Power. Loyalty. Professionals. 

***

Zdjęcie: Amy Hirschi

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 44 3777361e-mail: info@plp.kiev.ua

A więc Twoja ukraińska firma jest zarejestrowana! Zaraz po rejestracji i spełnieniu wszystkich wymaganych procedur, jednym z Twoich podstawowych zadań jest założenie konta bankowego oraz zasilenie tego konta środkami. Pomimo, że firma jeszcze nie zaczęła zarabiać, to przecież już ma obowiązek zapłaty czynszu, wynagrodzeń i podatków!

Jak zasilić konto bankowe spółki ukraińskiej kapitałem obrotowym? Podaję kilka opcji do rozwiązania.

1. Zasilenie kapitału zakładowego (KZ) lub jego podwyższenie przez założycieli spółki

Jak zasilić konto bankowe spółki ukraińskiej

Uczestnicy spółki mogą od razu podać wysoką kwotę KZ i stopniowo ją zwiększać wpłacając poszczególne transze zgodnie z procedurą przewidzianą statutem. Aż do zarejestrowanej kwoty lub zwiększać ją doładowując kapitał obrotowy ukraińskiej firmy.

Plusy:

1) Transakcja z otrzymania kapitału od założycieli, zwiększających kapitał zakładowy, nie podlega żadnemu opodatkowaniu.

2) Po wniesieniu kapitału spółka nie ma zadłużeń wobec wierzycieli.

Minusy:

W przypadku podwyższenia KZ spółka przechodzi procedurę rejestracji państwowej z podwyższenia KZ, co z kolei pociąga za sobą dodatkowe wydatki.

2. Zawarcie umowy o świadczenie robót i usług na rzecz nierezydenta; miejsce świadczenia usług – poza obszarem celnym Ukrainy

Plusy:

1) Uproszczony system wykonywania transakcji. Strony podpisują umowę o świadczenie robót, usług (zawierając w umowie miejsce świadczenia usług), sporządzają fakturę i wysyłają ją do banku.

2) Transakcje polegające na świadczeniu usług spoza obszaru celnego Ukrainy nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Minusy:

Teoretycznie możliwe negatywne konsekwencje podatkowe. Na przykład, niektóre usługi utrudniają ustalenie miejsca dostawy, co z kolei powoduje odwołanie się do rozjaśnień Służby Fiskalnej Ukrainy.

3. Otrzymanie kredytu, pożyczki od nierezydenta

Plusy:

Gwarancja zwrotu kapitału z odsetkami

Minusy:

1) W celu otrzymania takiego kredytu/pożyczki, konieczne jest sporządzenie pełnej listy dokumentów i przekazanie jej do odpowiedniego banku na Ukrainie, który udziela kredytu.

2) Konsekwencje podatkowe związane z ograniczeniami dotyczącymi osób powiązanych – nierezydentów. Osobny temat prawa podatkowego 🙂

Sposobów zasilenia KZ jest wiele. Każdy woli wybrać swój własny sposób. Są również takie metody powiększenia Kapitału Zakładowego, których nie podałem. Na przykład, pomoc finansowa od założyciela spółki (w przypadku osoby fizycznej) lub dyrektora spółki. Nie ma jednak jednego optymalnego rozwiązania. Wszystko zależy od specyfiki Twojej sytuacji i mam nadzieję, że znajdziesz dobrze przemyślane rozwiązanie tego problemu po uprzedniej konsultacji z księgową i prawnikiem.

POWER * LOYALTY * PROFESSIONALS

***

Poczytaj też:

O prawie korporacyjnym po ukraińsku przeczytasz w moim blogu:

Zdjęcie: Shot by Cerqueira

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 44 3777361e-mail: info@plp.kiev.ua