Andrii Popko

prawnik

Jestem Starszym Partnerem ukraińskej kancelarii prawnej PLP Law Group.
Na co dzień zajmuję się prawem korporacyjnym, w tym M&A, prawem inwestycyjnym, rynkiem kapitałowym, prywatyzacją oraz prawem handlowym.
[Więcej >>>]

Do Waszej uwagi kolejne pozytywne wiadomości ustawodawcze – udoskonalenie ukraińskiej służby celnej, uproszczające i przyspieszające przekroczenie towarów na ukraińskiej granicy dla eksporterów i importerów. A także nowa Ustawa dla tych, którzy planują zainwestować lub już inwestują w zyskowną ukraińską „zieloną” energetykę.

Energia odnawialna na Ukrainie

inwestycje w ukraińską „zieloną” energetykęPrezydent Ukrainy podpisał Ustawę „O zmianie niektórych przepisów Ukrainy o atrakcyjności inwestycyjnej obiektów energetyki odnawialnej”. Zgodnie z jej treścią zostaną udoskonalone normy prawodawstwa mające aktywizować rozwój energetyki odnawialnej, zwłaszcza wyprodukowanie energii elektrycznej z energii wiatrowej. Wdrożenie dokumentu będzie sprzyjać wyeliminowaniu barier administracyjnych. A także zwiększeniu przejrzystości ustawodawstwa w rozwoju miast i alternatywnych źródeł energetyki.

Przypominam, że w ciągu ostatnich trzech lat Ukraina znacznie udoskonaliła przepisy prawne dla podmiotów działających na rynku energii odnawialnej. Co skutkuje znacznym zwiększeniem zainteresowania inwestorów ukraińskim rynkiem „czystej” energii. W efekcie w ciągu 3 lat inwestorzy zainwestowali u nas ponad 700 milionów euro w nowe „czyste” możliwości produkcyjne.

Jedno okienko dla handlu międzynarodowego

Wyżej wspomniana ustawa jest już podpisana przez Prezydenta Ukrainy. I jest podstawą prawną mechanizmu „jednego okienka” na celni i funkcjonowania jedynego państwowego portalu informacyjnego „Jednego okienka dla handlu międzynarodowego”. Poprzez który będzie możliwość jednorazowego złożenia dokumentów w postaci elektronicznej i/lub automatycznej wymiany informacjami o ładunku podczas kontroli celnej.

Zamiast pieczątek i stempli organów państwowych na dokumentach, dokumenty i informacje można będzie dostarczyć w formie elektronicznej. A organy nadzorcze wprowadzą znaki elektroniczne we wspólnej bazie danych. Ponadto, zmniejszy się liczba instytucji nadzorczych na granicy, a także konieczność uzyskania przez przedsiębiorstwa ekspertyzy sanitarno-epidemiologicznej dla przejścia sanitarno-epidemiologicznej kontroli towarów przewożonych przez granicę celną Ukrainy. Wszystko to pozwoli skrócić wydanie czasu związane z odprawą celną.

Smart Custom

W kontekście tej wiadomości dobrym załączeniem będzie wprowadzenie koncepcji „Smart Custom” w ukraińskich urzędach celnych. Ta koncepcja przewiduje wykorzystanie intelektualnego systemu ryzyka. A także jednolitego portalu wydawania zezwoleń (31 zezwoleń), deklaracji elektronicznych, kontroli wszystkich łańcuchów dostaw, dokonanie kontroli po odprawie i delegowaniu.

Zostanie wprowadzone monitorowanie i kontrola wideo, skan-system, E-ticket, który będzie zawierał pełne informacje o transakcji towarowej. A ponadto informacje te zostaną automatycznie wpisane do bazy danych Państwowej Służby Skarbowej.

Pobyt na Ukrainie nierezydentaOstatnio coraz więcej polskich przedsiębiorców rejestruje się w naszym kraju jako fizyczna osoba przedsiębiorca (o uproszczeniu rejestracji działalności jednoosobowej w postaci osoby fizycznej przedsiębiorcy znajdziesz w artykule tutaj >>)

Oczywiście, przy rejestracji FOP bieżące wydatki na prowadzenie działalności są mniejsze, prowadzenie księgowości jest znacznie łatwiejsze, więc nie ma sensu zatrudniać księgową lub korzystać z usług outsourcingu księgowego. Jednak wraz z korzyściami z takiej rejestracji istnieją również wady. Z kolei przy zakładaniu sp. z o. o., zatrudniasz się do pracy, dostajesz zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i możesz pozostawać na Ukrainie przez nieograniczony czas. W przypadku rejestracji jako FOP bez posiadania odpowiedniego zezwolenia na pobyt, napotkasz trudności ograniczenia pobytu na Ukrainie. І о tym dzisiaj powiem bardziej dokładnie.

Oficjalne zatrudnienie cudzoziemca

Ustawodawstwo Ukrainy, które reguluje pytania warunków pobytu i okresu pobytu cudzoziemców na Ukrainie, w tym Ustawa Ukrainy „O statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa”, przewiduje, że podstawą do legalnego pobytu cudzoziemca na Ukrainie jest oficjalne zatrudnienie, potwierdzone zezwoleniem o stosowanie pracy cudzoziemca na Ukrainie (dalej – zezwolenie) i uzyskanie „poswidky” na podstawie tego zezwolenia. Natomiast działalność FOP nie jest uważana za zatrudnienie, ponieważ FOP rejestruje się w celu udzielenia usług innym osobom, dlatego niezbędne jest otrzymanie wizy dla pobytu na Ukrainie. Więc teraz mamy niespójność i nieudolność obecnego ustawodawstwa Ukrainy w kwestii warunków pobytu na Ukrainie osoby fizycznej przedsiębiorcy nierezydenta.

Gdy osoba posiada ważną „poswidkę”, której termin zależy od okresu zezwolenia, warto skontaktować ze Służbą migracyjną Ukrainy i Służbą zatrudnienia w celu przedłużenia terminu „poswidky” oraz zezwolenia. Według cz. 2, art. 426 Ustawy Ukrainy „O zatrudnieniu” przedłużenie terminu zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na Ukrainie trzeba dokonać nie później niż 20 dni kalendarzowych przed jego wygaśnięciem. Uzyskać przedłużenie można bezpłatnie. W przypadku przeterminowania trzeba będzie przejść cały proces uzyskania dokumentów ponownie, a także uiścić opłatę za zezwolenie.

***

Zdjęcie: Dominik Dvořák

przyspieszenie wzrostu realnego PKB na UkrainieRealny PKB w drugim kwartale 2018 r. w porównaniu do poprzedniego kwartału (z uwzględnieniem czynników sezonowych) wzrósł o 0,9%, a w porównaniu z II kwartałem 2017 r. – o 3,6%.

– czytamy w komunikacie.

Według harmonogramu PKB Ukrainy rośnie z roku na rok dziesiąty kwartał z rzędu, a wzrost przyspiesza się trzeci kwartał z rzędu.

Dane Państwowej Służby Statystycznej o wzroście gospodarki w drugim kwartale, w ujęciu rocznym, przewyższają ogłoszone w końcu lipca wyniki wzrostu Narodowego Banku o 3,2%.

NBU oczekuje, że wzrost gospodarki Ukrainy w tym roku wyniesie 3-3,5%.

*****

Poczytaj też o:

Statut firmy na UkrainieDrodzy Przyjaciele!

W ramach udzielenia bezpłatnej pomocy konsultacyjnej ws. założenia firmy na Ukrainie, przygotowaliśmy wzór statutu założenia firmy (w języku ukraińskim) z komentarzami i linkami do odpowiednich artykułów Ustawy Ukrainy „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością”, które można pobrać w pdf!

Statut pobierzesz stąd >>

 

Prawo pracy na UkrainiePrawo pracy na Ukrainie – 17 lipca 2018 na posiedzeniu Gabinetu Ministrów Ukrainy zniesiono normę dyskryminującą dot. zakazu podejmowania i prowadzenia książek ewidencji stażu pracy przez zagraniczne osoby prawne (Przedstawicielstwa firm zagranicznych) na Ukrainie. 

Odpowiednia norma jest sprzeczna z Kodeksem handlowym. Według którego zagraniczne osoby prawne na Ukrainie mają takie same prawa i status jak ukraińskie. Ważne, że zmniejszy się nieuzasadnione obciążenie na zagraniczny biznes na Ukrainie. Związane z koniecznością wydania czasu i pieniędzy na wypełnienie książek pracy przez generalną dyrekcję z obsługi przedstawicielstw zagranicznych.

Według wcześnie działającej normy, generalna dyrekcja była monopolistą z prowadzenia i przechowywania na zasadach odpłatności książek pracy pracowników przedstawicielstw zagranicznych, organizacji międzynarodowych oraz innych podmiotów o podobnym statusie. Przedstawicielstwa zagraniczne w Kijowie nie miały wyboru skorzystania/nieskorzystania z tych usług oraz komu je zlecić.

Zniesienie tego obowiązku pozwoli Przedstawicielstwom samodzielnie prowadzić i przechowywać książki pracy swoich pracowników. Co z kolei harmonizuje regulamin o prowadzeniu książek pracy z Kodeksem handlowym, a także będzie sprzyjać sprawnemu wykonaniu przez przedstawicielstwa zagraniczne przepisów Kodeksu pracy Ukrainy.

*****

  • O regulacjach w zakresie ukraińskiego prawa pracy przeczytasz w TYCH artykułach.
  • O przedstawicielstwie firmy zagranicznej na Ukrainie przeczytasz TUTAJ.
  • Kontakt do mnie znajdziesz TUTAJ.

Miłej lektury!