Andrii Popko

prawnik

Jestem Starszym Partnerem ukraińskej kancelarii prawnej PLP Law Group.
Na co dzień zajmuję się prawem korporacyjnym, w tym M&A, prawem inwestycyjnym, rynkiem kapitałowym, prywatyzacją oraz prawem handlowym.
[Więcej >>>]

Rejestracja spółki na UkrainieNazwa osoby prawnej musi obowiązkowo składać się z formy organizacyjno-prawnej oraz nazwy własnej.

Forma organizacyjno-prawna jest podawana zgodnie z klasyfikacją typów przedsiębiorstw, na przykład Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o. o.).

Nazwa spółki na Ukrainie

Spółka może mieć skróconą nazwę w języku ukraińskim, a także pełną i skróconą nazwę w innych językach. W nazwie osoby prawnej można wykorzystywać: znaki interpunkcyjne, symbole i cyfry. Zgodnie z prawem zabroniono wykorzystywać w nazwie spółki:

 • pełne lub skrócone nazwy instytucji państwowych lub organów samorządowych, lub pochodne od nich nazwy, lub historyczne państwowe nazwy, których spis jest ustalany przez Gabinet Ministrów Ukrainy – w nazwach prywatnych osób prawnych;
 • symbolikę komunistyczną i/lub narodowo-socjalistyczną (nazistowską) reżimów totalitarnych, których zakaz używania jest ustanowiony przez Ustawę Ukrainy o potępieniu komunistycznego i narodowo-socjalistycznego (nazistowskiego) totalitarnego reżimu na Ukrainie oraz zakaz propagandy ich symboliki”;
 • inne terminy, skróty, terminy pochodne, których zakaz wykorzystywania jest określony przez prawo.

Nazwa własna osoby prawnej może składać się bezpośrednio z nazwy własnej osoby prawnej, a także zawierać informację o celu działalności, rodzaju i sposobie utworzenia. Nazwę własną spółki pisze się po podaniu formy-prawnej i jest ona brana w cudzysłów.

Poczytaj o momencie rejestracji spółki na Ukrainie >>

Nazwa spółki nie może być identyczna z nazwą innej spółki, natomiast nazwa własna – może. Na przykład  dopuszcza się następujące nazwy spółek o różnych formach organizacyjno-prawnych, ale z jednakową nazwą własną: Sp. z o. o. „ABC”, p.p (prywatny przedsiębiorca) „ABC, o.p (organizacja pozarządowa) „ABC”.

Dlatego, zanim stworzymy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o danej nazwie, warto sprawdzić w jedynym państwowym rejestrze osób  prawnych, osób fizycznych–przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, czy nie istnieje zarejestrowana spółka z o. o. z identyczną nazwą. 

Jaki statut wybrać: modelowy czy indywidualny?

Obecnie na Ukrainie przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założyciel lub założyciele mają prawo wybrać, według jakiego statutu będzie działać spółka. Spółka może funkcjonować w oparciu o statut modelowy lub indywidualny.

Modelowy statut – to dokument założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który ma typową formę zatwierdzoną przez Gabinet Ministrów Ukrainy. Głównym warunkiem wstępnym dla wykorzystania przez spółkę statutu modelowego w swojej działalności jest m.in. założenie spółki przez jednego założyciela.

Jak zweryfikować – sprawdzić firmę ukraińską: poczytaj >>

Przewagą jego wykorzystania jest to, że przy wnoszeniu wszelkich zmian do informacji o przedsiębiorstwie, np. nazwy, rodzaju działalności, składu członków, itp., nie ma konieczności podpisywania nowej redakcji statutu.

Wadą modelowego statutu jest jego sztywna forma oraz brak możliwości dodatkowego regulacji relacji korporacyjnych między członkami. Niemożliwe jest m.in.:

 • wyróżnienie w statucie punktu o uprawnieniach dyrektora (np. dokonywanie transakcji na znaczne kwoty, sposób podejmowania decyzji przez organy zarządcze, wyznaczanie kworum walnego zgromadzenia, itp.);
 • zmienienie zapisu modelowego statutu spółki, o tym, że do kompetencji walnego zgromadzenia spółki należy podjęcie decyzji o dokonaniu transakcji na znaczne kwoty, jeśli wartość rynkowa majątku, robót lub usług, które są przedmiotem takiej transakcji, przekracza 25 procent wartości aktywów według danych ostatniego rocznego raportu finansowego spółki.

Przy wyborze modelowego statutu spółki należy pamiętać, że uprawnienia dyrektora w umowach, aktach oraz pełnomocnictwach zawartych przez spółkę, będą mieć typową formę, czyli będą składać się z frazy „w osobie dyrektora, który działa na podstawie Regulaminu”. W większości wypadków państwowi rejestratorzy nie wymagają stworzenia Regulaminu, jednak warto go opracować oraz zatwierdzić, dlatego że będzie on potrzebny przy prowadzeniu dalszej działalności gospodarczej.

Spółki, które wybrały modelowy statut w każdym momencie mogą zatwierdzić statut indywidualny oraz przejść na niego w praktyce. Opłata za zmianę wiadomości o tym dokumencie założycielskim nie jest pobierana.

Jak wypływa z powyższego, przy obecności kilku członków oraz pragnieniu dokładniejszego uregulowania kwestii wychodzenia członków, przekazywania udziałów, przeprowadzania zebrań, tworzenia organów wykonawczych lub innych kwestii, nie warto wybierać modelowego statutu. W takim przypadku lepiej sprawdzi się statut indywidualny zatwierdzony przez członków spółki.

Statut jest podpisywany przez członków spółki, którzy głosowali za decyzją o zatwierdzeniu pierwszej redakcji statutu, czy też wniesieniu zmian do statutu, albo przez osobę upoważnioną przez organ, który wydał taką decyzję, jeśli jest to przewidziane w statucie. Prawdziwość podpisów członków lub osób upoważnionych jest potwierdzana notarialnie. W przypadku wniesienia zmian do statutu spółki na walnym zgromadzeniu członków podejmowana jest decyzja o przyjęciu nowej redakcji statutu.

Rejestracja spółki na Ukrainie

Rejestracja spółki. Do kogo lepiej się zwrócić: Notariusza czy państwowego Rejestratora?

Obecnie na Ukrainie można zarejestrować spółkę z o. o. zwracając się do notariusza lub do państwowego rejestratora w powiatowych, miejskich oraz dzielnicowych Centrach świadczących usługi administracyjne. Jakie są różnice między Notariuszem a państwowym Rejestratorem?

Notariusz – to osoba fizyczna w równym stopniu upoważniona przez państwo do przeprowadzania rejestracji osób prawnych oraz osób fizycznych- przedsiębiorców, jednak w odróżnieniu od państwowego Rejestratora za świadczenie usług o charakterze prawnym i technicznym otrzymuje zapłatę (wg stawki 1750 hrywien lub 60 euro za samą rejestrację spółki).

Poczytaj też o przedstawicielstwie spółki zagranicznej na Ukrainie >>

Wybierając Notariusza dla zarejestrowania spółki z o. o. nie będziemy długo czekać w kolejce, można zawczasu umówić się telefonicznie na dzień oraz godzinę przyjęcia, co w przypadku państwowego Rejestratora jest niemożliwe, ponieważ przyjmuje on interesantów bezpośrednio w budynku administracyjnym wg kolejki elektronicznej.

Jeśli zajdzie nagła potrzeba uzyskania informacji o zarejestrowanym kodzie EDPROU spółki notariusz może udzielić takiej informacji już w ciągu kilku godzin po złożeniu dokumentów rejestracyjnych.

Notariusz w przypadku błędów w dokumentach lub ich nieodpowiedniości niezwłocznie zwróci na to uwagę oraz zaoferuje wniesienie niezbędnych zmian lub przeredagowanie tekstu. Przy wyborze Państwowego Rejestratora musimy liczyć się z możliwością odmowy rejestracji, ponieważ funkcje, które wykonuje państwowy Rejestrator są bardzo sformalizowane, ponadto poziom wiedzy i kompetencji Rejestratorów niekiedy jest dosyć niski.

Przy czym, jak już wyżej zaznaczyłem, główną przewagę zwrócenia się do państwowego Rejestratora jest to, że państwowa rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bezpłatna, ponieważ państwowi Rejestratorzy są finansowani z budżetu państwowego i budżetu miasta.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 44 3777361e-mail: info@plp.kiev.ua

Kolejne inwestycje na Ukrainie

Andrii Popko24 stycznia 2019Komentarze (0)

Kolejne inwestycje na UkrainieZ Davosu – Światowego Forum Ekonomicznego, w którym biorą udział czołowi ekonomiści, finansiści, inwestorzy strategiczni – nadchodzą jedna za drugą pozytywne wiadomości inwestycyjne dla mojego kraju.

Horizon Capital inwestuje w ukraińskie firmy eksportowe 200 mln USD

Horizon Capital inwestuje na Ukrainie 200 mln USD Emerging Europe Growth Fund III, dofinansowany przez nowych i obecnych inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Przekroczywszy zakładany cel w 150 mln USD, EEGF III stał się największym funduszem bezpośrednich inwestycji na Ukrainie w ciągu ostatnich 10 lat.

Celem funduszu w ciągu najbliższych 2-3 lat jest wsparcie zorientowanych na eksport ukraińskich firm działających głównie w branży IT, a także rolnictwie, przemyśle lekkim i produkcji żywności. Ponadto fundusz planuje zainwestować w spółki działające w segmencie e-commerce, służbie zdrowia, farmaceutyki, towarów konsumpcyjnych i usług finansowych.

Podpisanie umowy na 150 mln euro pomiędzy norweską NBT, francuską TOTAL Eren oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Norweska NBT planuje budowę największej elektrowni wiatrowej na Ukrainie i jedną z największych w Europie o wartości około 400 mln euro. Budowa ma się rozpocząć w obwodzie zaporoskim w ciągu najbliższych 6-9 miesięcy. W kwietniu 2018 NBT kupiła ukraińską firmę „SywaszEnergoProm” dla realizacji projektu energetyki wiatrowej „Sywasz”. Obecnie przy pomocy partnerów dokonuje się oceny wykonawców i dostawców turbin wiatrowych, które będą zaangażowane do projektu.

Dodam, że jeszcze w 2009 roku Ukraina wprowadziła „zielone” taryfy w euro, które przewyższają uśrednione od kilku razy.  Ogólnie na Ukrainie „zielone” elektrownie (wiatrowe, słoneczne itp.) produkują 2% energii elektrycznej w kraju. 

Zarząd Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) potwierdził gotowość do inwestowania w kapitał Ukrgasbank

Przypomnijmy, że memorandum między Ukrainą a MFW przewiduje wejście IFC do kapitału Ukrgasbanku. W najbliższych miesiącach rozpoczną się prace przygotowawcze, w tym badania due diligence. Sprzedaż 75% akcji Ukrgasbanku inwestorowi strategicznemu planowana jest do 2020 roku.

Zapowiada się, że „Ukrgasbank” zostanie wiodącym „eko-bankiem” na Ukrainie, który zapewni dofinansowanie projektów efektywności energetycznej i do 30% popytu. Bank skoncentruje się na kredytowaniu sektora prywatnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw w sferze żywności, rolnictwa, energii odnawialnej, infrastruktury i transportu.

Tak, na zakończenie chcę udzielić najnowszych informacji w kontekście jednego z najbardziej oczekiwanych wydarzeń nie tylko dla naszego kraju, a szczególnie dla inwestorów na Ukrainie, więc…

Utworzenie Wyższego Sądu Antykorupcyjnego Ukrainy

23 stycznia prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podczas swojego wystąpienia na posiedzeniu Krajowej Rady Inwestycyjnej Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, powiedział, że utworzenie Wyższego Sądu Antykorupcyjnego zakończy się w lutym 2019 r.

Dodam, że obecnie trwa szczegółowa procedura selekcji kandydatów do sądu antykorupcyjnego. Do 26 stycznia członkowie Społecznej rady międzynarodowych ekspertów, zrzeszającą znanych światowych prawników, m. in. były prokurator i były sędzia sądu apelacyjnego Wielkiej Brytanii, sędzia Sądu Najwyższego Litwy i sędzia Sądu Ławy Królewskiej Kanady powinni przeprowadzić kwalifikacyjne oceny kandydatów i zawetować tych, którzy budzą wątpliwości. Według Transparency International, od 22 stycznia 23 kandydatów nie potwierdziło zgodności z zajmowanym stanowiskiem. Eksperci międzynarodowi zaliczyli do „wątpliwych” 47 kandydatów.

Już miesiąc czekamy na rozpoczęcie działalności Wyższego Sądu Antykorupcyjnego, ponieważ w sądach powszechnych znajduje się około 5000 !!! spraw korupcyjnych.

W tle pozytywnych wiadomości chcę zakończyć ten post informacją o moim udziale w dyskusji panelowej III Polsko-Ukraińskiej Konferencji Rolno-Spożywczej 1 lutego 2019 r. w ramach Centralnych Targów Rolniczych w PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie k. Warszawy. Uczestnikom konferencji opowiem o uwarunkowaniach inwestycyjnych w ukraińskim sektorze rolno-spożywczym. Udział w Konferencji jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji na http://bit.ly/2iUdoFf  do 27.01.2019 roku.

Wszystko będzie Ukraina!

Power. Loyalty. Professionals.

*****

Poczytaj o:

*****

Zdjęcie: rawpixel

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 44 3777361e-mail: info@plp.kiev.ua

UŁATWIENIA DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UKRAINYW czerwcu ubiegłego roku pisałem o uchwaleniu Ustawy o liberalizacji walutowej (w tym miejscu), która ma wejść w życie z dniem 7 lutego br. 

Ustawa ułatwia i upraszcza transakcje walutowe zarówno dla nierezydentów, jak również rezydentów Ukrainy. NBU zatwierdził  i udostępnił wszystkie akty normatywno-prawne, które są podstawą do nowego systemu regulacji walutowych, przewidzianych w Ustawie o walucie i transakcjach walutowych. Nowy system składa się z ośmiu podstawowych regulacji, które zastąpią poprzednią bazę 56 aktów normatywno-prawnych regulacji walutowych.

Zmiany przewidują:

 • swobodne korzystanie podmiotów prawnych ze swoich kont za granicą (z wyjątkiem transakcji związanych z przekazaniem środków z Ukrainy na takie konta);
 • zawieranie forwardów walutowych w celu transakcji hedgingowych, w tym eksportowo-importowych i dłużnych;
 • dokonanie rozliczeń z kont osób prawnych-nierezydentów w ukraińskich bankach;
 • kupno walut online przez osoby fizyczne (do 150 000 UAH dziennie);
 • zawieranie przez banki swapów walutowych z rezydentami i nierezydentami;
 • wwóz i wywóz metali bankowych dla osób prawnych, jeżeli przewidziane statutem spółki;
 • ubezpieczenie na życie w walucie obcej przez rezydentów;
 • kupowanie i gromadzenie obcej waluty na rachunkach za płatności z pożyczek zewnętrznych;
 • inwestowanie na Ukrainie nie tylko w walutach pierwszej, ale także drugiej grupy klasyfikatorów walut (międzynarodowa norma ISO 4217).

Przypominam, że w maju 2016 r. Narodowy Bank Ukrainy odniósł Polski Złoty do walut pierwszej grupy w klasyfikatorze walut, a niektóre ukraińskie banki zaczęły wydawać kredyty w złotówkach dla obywateli Ukrainy, a także zakładać rachunki w PLN dla rozliczenia za towary i usługi z polskimi kontrahentami. Polski podmiot prawny może utworzyć kapitał zakładowy ukraińskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w złotych.

Znosi się:

 • kontrolę walutową operacji eksportowo-importowych do 150 tysięcy hrywien;
 • indywidualne licencje transakcji walutowych zastąpi elektroniczny system limitów (2 mln euro/rok dla osób prawnych, 50 tysięcy euro/rok dla osób fizycznych);
 • sankcje w postaci zaprzestania zagranicznej działalności gospodarczej za naruszenie terminów płatności;
 • ograniczenie przedterminowej spłaty zobowiązań zewnętrznych;
 • procedurę rejestracji pożyczek zewnętrznych;
 • podwójną kontrolę nad operacjami eksportowymi – nadzór walutowy będzie prowadzony wyłącznie przez bank, który otrzymał informacje na temat odpowiedniego zgłoszenia celnego.

Zwiększa się:

 • termin rozliczenia umów eksportowo-importowych – do 365 dni;
 • limit przekazów waluty zagranicznej bez założenia rachunku dla osób fizycznych – od 15 do 150 tysięcy hrywien/rok.

Bank Eksportowo-Importowy Stanów Zjednoczonych przywraca współpracę z Ukrainą po pięcioletniej przerwie.

Wczoraj pojawiła się kolejna dobra wiadomość, potwierdzająca stabilność i stopniowy rozwój ukraińskiej gospodarki. Stany Zjednoczone dokonały analizy z ryzyka prowadzenia działalności komercyjnej na Ukrainie, biorąc pod uwagę zapewnienie stabilności makroekonomicznej w naszym kraju.

Power. Loyalty. Professionals

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 44 3777361e-mail: info@plp.kiev.ua

W ubiegłym roku rozmieszczałem tabelę porównawczą: ukraińska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (TOW) a przedstawicielstwo firmy zagranicznej na Ukrainie (zobacz artykuł).

Teraz chciałbym zwrócić uwagę na tabelę porównawczą ukraińskiej  TOW i polskiej sp. z o.o., na podstawie której zobaczysz jak podobne są do siebie 2 formy organizacyjne w naszych krajach. Niekiedy ukraińska spółka i jest nawet prostsza i tańsza do prowadzenia 🙂

Poniższa tabela została przygotowana przy udziale i wsparciu radcy prawnego Błażeja Sarzalskiego, którego blog poświęcony jest polskiej sp. z o.o. www.rejestracjaspolkizoo.pl.

***

ukraińska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

***

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 44 3777361e-mail: info@plp.kiev.ua

Drogi Czytelniku!

Pierwszy w tym roku wpis zacznę od wydarzeń z roku ubiegłego, który był naprawdę interesujący, jeśli chodzi o nowe znajomości, spotkania, udział w różnych konferencjach i forach.

PLP Law Group

Najważniejsze, że nasza promocja Ukrainy za granicą, zwłaszcza wśród polskiego biznesu, owocuje realizacją niezwykle ciekawych projektów. I takim najlepszym potwierdzeniem jest to, iż w końcu 2018 roku dzięki naszemu wsparciu na Ukrainę weszły jeszcze dwie polskie firmy: Sacmi Polska i HR Quality Polska!!!

Wsparcie prawne dla Sacmi Polska obejmowało opracowanie niezbędnej dokumentacji, koordynację wejścia przedstawicielstwa na rynek ukraiński, rejestrację przedstawicielstwa w Ministerstwie gospodarki i rozwoju, przygotowanie regulaminu i umów przedstawicielstwa z uwzględnieniem jej indywidualnego charakteru oraz udzielenie konsultacji dot. działalności przedstawicielstwa na Ukrainie.

W ramach kolejnego projektu towarzyszyliśmy sprzedaży ukraińskiej agencji zatrudnienia na rzecz HR Quality Polska. Udzieliliśmy kompleksowej obsługi z prawa korporacyjnego, zwłaszcza nabycia 100% udziałów spółki ukraińskiej, zmiany nazwy spółki, kompleksowych konsultacji z opodatkowania i księgowości, tłumaczeniu dokumentów oraz sporządzeniu umowy dla uruchomienia działalności agencji, w tym z dyrektorem i pracownikami agencji.

Jestem pewien, iż 2019 będzie jeszcze bardziej udany i pomyślny dla przyszłych polskich inwestorów na Ukrainie!!!

A korzystając z okazji, Drogi Czytelniku, życzę Ci wszystkiego dobrego i samych sukcesów w Nowym Roku!

***

Poczytaj:

***

Zdjęcie: rawpixel

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 44 3777361e-mail: info@plp.kiev.ua