Andrii Popko

prawnik

Jestem Starszym Partnerem ukraińskej kancelarii prawnej PLP Law Group.
Na co dzień zajmuję się prawem korporacyjnym, w tym M&A, prawem inwestycyjnym, rynkiem kapitałowym, prywatyzacją oraz prawem handlowym.
[Więcej >>>]

Drodzy Czytelnicy,

Dzisiejszy post będzie dotyczyć nowego bloga CorpLawyerUa.com, który będę prowadził po ukraińsku.

Wielokrotnie pisałem (zobacz tutaj), że Ukraina się zmienia, że dużo nowych reform się uchwala i ustaw się wprowadza… To jest trudny przejściowy okres od „było” do „będzie”. Wiemy jak było, ale nie do końca zdajemy sobie sprawę jak będzie. W tak szczególnym momencie nie możemy stać obok, tylko musimy sobie pomagać – rozmawiać, dyskutować, czytać. Właśnie dlatego wpadłem na pomysł założenia bloga po ukraińsku.

Prostym językiem będę wyjaśniać Czytelnikom zawiłe aspekty prawne z założenia firmy na Ukrainie, ich dalszej działalności nie omijając aspektów i niuansów prawa korporacyjnego i zarządzania, odpowiadać na pytania oraz doradzać w każdy możliwy sposób. Większość uwagi na blogu będzie oczywiście poświęcona pytaniom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ, jak już Państwo wiedzą, 17 czerwca 2018 r. wejdzie w życie nowa ustawa „O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością”.

Zapraszam do lektury wszystkich zainteresowanych znawców cyrylicy! A zwolenników polskiego bloga zapewniam, że większość moich postów po ukraińsku będzie podana tutaj po polsku. Pozostawajcie w kontakcie:)

CECHY TRANSAKCJI IMPORTOWO-EKSPORTOWYCH WAŻNE DLA POLSKICH FIRM ZAREJESTROWANYCH W FORMIE:

 • Spółki Komandytowej
 • Spółki Partnerskiej
 • Spółki Komandytowo-Akcyjnej
 • Spółki Jawnej
 • Spółka prawa cywilnego

Opracowano przy wsparciu Partnera oraz kierownika praktyki prawa podatkowego i celnego PLP Law Group Ivana Legeidy.

Jedną z ważniejszych innowacji prawa podatkowego Ukrainy w ostatnim czasie, na którą powinny zwrócić uwagę polskie firmy, jest wprowadzenie spisu form organizacyjno-prawnych zagranicznych przedsiębiorstw, które nie płacą podatku dochodowego (podatek korporacyjny).

Jeśli chodzi o Polskę, to w danym spisie wymieniono następujące formy prawno-organizacyjne: Spółka Komandytowa, Spółka Partnerska, Spółka Komandytowo-Akcyjna, Spółka Jawna, Spółka prawa cywilnego.

W przypadku nabycia towarów, robót i usług u takich polskich eksporterów, ukraińskie firmy muszą zmierzyć się z dodatkowymi niedogodnościami, o których piszę poniżej.

Wszystko zależy od tego, czy transakcje importowo-eksportowe z polską firmą zarejestrowaną jako jedna z wymienionych wyżej form organizacyjno-prawnych, będą uznane za kontrolowane, czy niekontrolowane.

Jeśli transakcje importowo-eksportowe z taką polską firmą będą uznane za niekontrolowane (suma operacji między nimi nie przekracza sumy 10 mln hrywien, a ogólny roczny dochód ukraińskiej firmy nie jest większy niż 150 mln hrywien.) ukraińska firma jest zobowiązana do zwiększenia finansowych wyników takich operacji o 30% od wartości towarów, robót lub usług zamówionych u takiego polskiego eksportera, co faktycznie zwiększa podstawę dla naliczenia podatku dochodowego. Inaczej mówiąc, w przypadku zaistnienia takich okoliczności ukraińska firma może spłacić w formie podatku dochodowego dodatkowo ponad 5% wartości towaru. Jednakże istnieje alternatywa. Ukraińska firma może przygotować dokumentację z uzasadnieniem odpowiedniości cen kontraktowych do cen rynkowych. W przypadku dołączenia takiego uzasadnienia nie trzeba zwiększać finansowych wyników o 30%.

Jeśli eksportowo-importowe operacje z polską firmą będą uznane za kontrolowane (suma operacji za rok między nimi wynosi ponad 10 mln hrywien, a całkowity roczny dochód ukraińskiej firmy przekracza 150 mln hrywien) ukraińska firma ma obowiązek złożenia raportu z tworzenia cen transferowych oraz przygotować odpowiednią dokumentację w celu uniknięcia nałożenia poważnych kar.

Jak widać z powyższego, przy różnych warunkach dla ukraińskich firm bardziej opłacalna jest współpraca z polskimi eksporterami, którzy są zarejestrowani w innej, niż wymienione wyżej formie, szczególnie w formie spółki z o. o. lub spółki akcyjnej, co warto wziąć pod uwagę przy planowaniu polsko-ukraińskich operacji handlowych.

Jak założyć firmę na Ukrainie Andrii PopkoDrodzy Czytelnicy,

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i komentarze TUTAJ, które świadczą o zainteresowaniu do tematu przedsięwzięcia. Z podobną inicjatywą wystąpiła Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH),  dzięki której zostałem zaproszony jako prelegent seminarium JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES W KONTAKTACH GOSPODARCZYCH Z UKRAINĄ, 16 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

W ramach programu przedstawię Wam najważniejsze aspekty rejestracji i prowadzenia biznesu na Ukrainie:

 • w jakim momencie rejestrować podmiot,
 • jaką formę prawną wybrać,
 • oprócz tego doradzę z podatkami i księgowością.

W związku z uczestnictwem w tym seminarium, muszę zrezygnować z wcześnie zaplanowanej daty 24 maja! Gorąco zapraszam do rejestracji pod linkiem https://www.paih.gov.pl/20180416/seminarium_PAIH_Ukraina

Zgłoszenia przyjmowane są do 12.04.2018 r., ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji po kliknięciu w obrazek (PDF):

Firma na Ukrainie

Artykuł Odprawa celna na Ukrainie przygotowany we współpracy z Partnerem zarządzającym PLP Law Group, kierownikiem praktyki podatkowej i celnej Ivanem Legeidą.

*****

Deklaranci towarów

Według ustawodawstwa Ukrainy deklarant towaru, z wyjątkiem niektórych przypadków, może być jedynie rezydentem Ukrainy.

Do nich zalicza się wyłącznie przedsiębiorstwa zarejestrowane w ukraińskim urzędzie celnym jako zagraniczne podmioty gospodarcze.

Wyjątek! Gdy towary i środki transportu wwożonego przewożone są przez polskich eksporterów przez terytorium Ukrainy tranzytem, deklarantem może zostać polska firma – eksporter.

Zazwyczaj odprawa celna towarów eksportowanych z Polski jest prowadzona przez ukraińskich importerów, którzy zwykle korzystają z usług agentów celnych. To najprostszy sposób na przemyt towarów na terenie Ukrainy.

Agenci celni

Agencja celna to firma, rezydent Ukrainy, świadcząca usługi w zakresie deklaracji towarów, środków transportu, przekraczających granicę Ukrainy.

Należy zauważyć, że w przypadku złożenia deklaracji towarów przez agenta celnego, ten drugi ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie przepisów celnych, jeżeli takie zaistnieją.

Ważne jest, że agent celny, reprezentujący polskiego eksportera i posiadający   informacje od niego, może korzystać z nich wyłącznie w celu załatwienia formalności celnych.

Agent celny ponosi odpowiedzialność za swoje czynności w przypadku ujawnienia informacji poufnych (zachowanie tajemnicy komercyjnej).

Cło wwozowe i obciążenia podatkowe przy imporcie towarów na Ukrainę

Po przywozie towarów na Ukrainę do budżetu pobierane są następujące płatności:

 1. Cło importowe według stawek celnych towarów i ich klasyfikacji (10%);
 2. VAT (20%);
 3. Podatek akcyzowy w przypadku towarów objętych podatkiem akcyzowym.

„Jedno okienko”

Od 1 sierpnia 2016 roku na Ukrainie wprowadzony został  pilotażowy system odpraw na zasadzie „jednego okienka”. Wprowadzenie tego systemu przyczyniło się do uproszczenia odpraw celnych.

„Jedno okienko” pozwala różnym organom państwowym, sprawującym odpowiednie kontrole celne, na wymianę informacjami o ładunku, przekraczającym granicę Ukrainy i rezultacie jego kontroli.

1 lutego 2018 roku w ukraińskich urzędach celnych zaczął działać uaktualniony porządek wymiany informacji na zasadzie „jednego okienka”. Oznacza to, że obecnie wszystkie typy kontroli dokonuje się przy pomocy IT-systemu celnego. Projekt obejmuje równoczesne prowadzenie procedur kontroli przez wszystkie służby i inspekcje zainteresowane towarem nie później 12 godzin od czasu, zaproponowanego przez przedsiębiorstwo.

4 godziny na decyzję w sprawie kontroli ładunku, czyli stosowanie zasady „milczącej zgody” w przypadku braku decyzji o wyborze rodzaju kontroli ładunku, odpraw celnych przed przybyciem towaru.

Oprócz odprawy celnej, importowane na Ukrainę towary w osobnych przypadkach podlegają kontroli weterynaryjno-sanitarnej, sanitarno-epidemiologicznej, fitosanitarnej, ekologicznej i radiologicznej.

Podatek VAT na Ukrainie

Andrii Popko26 marca 2018Komentarze (0)

Na liczne prośby Czytelników mojego bloga kontynuuję serię publikacji dotyczących systemu podatkowego na Ukrainie oraz sposobów opłacania podatków przez nierezydentów. Dodatkowo pragnę podkreślić, że dany wpis został przygotowany przy wsparciu specjalisty z zakresu prawa podatkowego i celnego oraz Partnera naszej kancelarii – Ivana Legeidy.

Dzisiaj pomówimy o najbardziej znanym oraz, do 2015 roku, czyli od momentu kiedy rozpoczęła się jego modernizacja – najbardziej korupcjogennym podatku, a mianowicie podatku od wartości dodanej [o innych podatkach na Ukrainie przeczytasz tutaj>>]

PODATEK OD WARTOŚCI DODANEJ (VAT) – to podatek pośredni, który wchodzi w skład ceny towarów oraz realizacji usług i jest wpłacany do budżetu państwowego Ukrainy.

Stawki podatku VAT na Ukrainie

 • Ogólna stawka tego podatku wynosi 20%.

Istnieją również stawki specjalne:

 • 7% – w przypadku dostarczania i wwożenia na Ukrainę poszczególnych artykułów medycznych;
 • 0% – w przypadku eksportu towarów, przy reeksporcie, w trybie handlu bezcłowego oraz niektórych innych przypadkach.

Jednocześnie istnieją operacje, które są całkowicie zwolnione od podatku od wartości dodanej. Np. wolnym od VAT jest eksport produktów spożywczych dla dzieci oraz asortymentu dla niemowląt. Zwolniona od spłaty VAT jest też działalność z zakresu zarządzania funduszami oraz papierami wartościowymi (prawami korporacyjnymi oraz derywatami).

Jak wyznaczyć sumę VAT jaka podlega spłacie

Pozytywna różnica między zobowiązaniami podatkowymi oraz kredytem podatkowym według bilansu miesięcznego stanowi sumę VAT, która podlega wpłacie do budżetu. Przy czym wyjaśnijmy dokładnie dane terminy:

§ Zobowiązanie podatkowe (podatek należny) – ogólna suma podatku naliczona płatnikowi za okres rozliczeniowy;

§ Kredyt podatkowy – suma, o jaką płatnik podatku ma prawo zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe za okres rozliczeniowy.

Dokument podatkowy („podatkowa nakładna”)

Dokument podatkowy pod nazwą „podatkowa nakładna” jest głównym dokumentem w relacjach między płatnikami VAT.

Przy realizacji dostawy towarów i usług płatnik podatku-sprzedawca jest zobowiązany sporządzić dokument podatkowy, zarejestrować go w odpowiednim rejestrze służby podatkowej (urzędu skarbowego) oraz wydać kupującemu na jego żądanie. Dla kupującego dokument podatkowy jest podstawą dla uznania kredytu podatkowego.

W niektórych przypadkach rejestracja dokumentu podatkowego w rejestrze służby fiskalnej może zostać wstrzymana do momentu wyjaśnienia prawomocności jego rejestracji.

Cechy rejestracji dokumentu podatkowego

Trzeba zauważyć, że w minionym roku służba fiskalna zaczęła wykorzystywać mechanizm wstrzymywania rejestracji dokumentów podatkowych w operacjach, co do których istniało podejrzenie, że były związane z rozpowszechnieniem się niezgodnego z prawem zwrotu podatku VAT. Dosyć często dokumenty podatkowe były automatycznie blokowane nawet w przypadku sumiennych płatników podatku, co doprowadzało do licznych przypadków łamania prawa podatników do uzyskania kredytu podatkowego.

Niedawno Rząd Ukrainy uregulował daną kwestię oraz uchwalił nowy system automatycznego blokowania dokumentów podatkowych, przez co istotnie udoskonalono mechanizm oraz kryteria dla wstrzymania rejestracji. Jak pokazuje praktyka, wśród sumiennych płatników podatku nie pojawiają się więcej problemy przy rejestracji.

Szczegóły płatności VAT dla nierezydentów oraz operacji z nierezydentami

W przypadku założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% polskim kapitałem, obowiązują ogólne postanowienia Kodeksu podatkowego Ukrainy, przewidziane dla płatników VAT.

W przypadku rejestracji Przedstawicielstwa nierezydenta jako płatnika podatku VAT również obowiązują normy Kodeksu podatkowego Ukrainy przewidziane dla płatników VAT.

W przypadku gdy nierezydent prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Ukrainy nie otwierając stałego przedstawicielstwa, prowadzenie rachunkowości operacji przeprowadzanych z takim nierezydentem charakteryzuje się kilkoma szczególnymi cechami.

 1. Operacją dostawy towaru dla takich nierezydentów może być tylko wwóz towarów na obszar celny Ukrainy przez kupującego (rezydenta) dane towary, wobec którego powstaje zobowiązanie podatkowe VAT przy podawaniu deklaracji celnej w celu odprawy celnej takich towarów.
 1. W przypadku świadczenia usług przez takich nierezydentów, jeśli miejsce świadczenia usługi jest położone na obszarze celnym Ukrainy, osobą odpowiedzialną za naliczenie oraz spłatę podatku do budżetu jest odbiorca usługi.

Opodatkowanie operacji dostawy usług przez nierezydentów na obszarze celnym Ukrainy

 1. Dla usług świadczonych przez nierezydentów na celnym terytorium Ukrainy podstawą opodatkowania jest umowna (kontraktowa) wartość takiej usługi z wliczeniem podatków oraz opłat, z wyjątkiem podatku VAT, które są włączone w cenę dostawy. Wyznaczona wartość przelicza się na walutę narodową według kursu wymiany walut ustalonego przez Narodowy Bank Ukrainy w dniu powstania podatkowego zobowiązania.
 1. Osobno należy podkreślić, że Kodeks podatkowy Ukrainy ustala osobne zasady opodatkowania usług, które są świadczone przez nierezydentów na obszarze celnym Ukrainy. W przypadku świadczenia usługi przez nierezydenta, dokument podatkowy jest składany przez zarejestrowanego na terytorium Ukrainy podatnika – kupującego (odbiorcę usługi).

Zwrot sumy podatku VAT z budżetu

Nierezydenci nie mają możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT z budżetu. Zwrot VAT jest przewidziany jedynie dla płatników VAT zarejestrowanych na Ukrainie, jak np. spółki z o. o., spółki akcyjne, przedstawicielstwa.

Płatnicy VAT w przypadku zaistnienia w bilansie miesięcznym pozytywnej różnicy między podatkiem należnym i podatkiem naliczonym, mają prawo do zwrotu odpowiedniej sumy VAT z budżetu. Przeważnie taka różnica powstaje u eksporterów, którzy mają kredyt podatkowy przy kupnie lub produkcji towaru z VAT oraz nie mają zobowiązań podatkowych wynikających z dostawy towaru po stawce zerowej.

Realny termin zwrotu VAT z budżetu dla podatnika wynosi średnio nie więcej niż dwa miesiące.