Andrii Popko

prawnik

Jestem Starszym Partnerem ukraińskej kancelarii prawnej PLP Law Group.
Na co dzień zajmuję się prawem korporacyjnym, w tym M&A, prawem inwestycyjnym, rynkiem kapitałowym, prywatyzacją oraz prawem handlowym.
[Więcej >>>]

Stan wojenny na UkrainieDrodzy Przyjaciele!

Wczoraj często pytaliście mnie o wpływ stanu wojennego na prowadzenie biznesu w naszym kraju. Dokument o stanie wojennym wczoraj przegłosował Parlament Ukrainy w odpowiedzi na akt agresji rosyjskiej marynarki wojennej, zajęcie okrętów i marynarzy ukraińskiej marynarki wojennej w Cieśninie Kerczeńskiej.

Najpierw chciałbym zaznaczyć, że stan wojenny został wprowadzony tylko na 30 dni, do 28 grudnia łącznie, czyli jest to decyzja tymczasowa. Oprócz tego został wprowadzony tylko w 10 regionach Ukrainy, obwodach przy granicy z Rosją i obszarach nad Morzem Czarnym i Azowskim.

Stan wojenny nie obejmuje Kijowa, obwodu kijowskiego oraz regionów zachodnich Ukrainy

Niżej podaję opinie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Narodowego Banku Ukrainy, Ministerstwa rozwoju gospodarczego i handlu.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi o braku ograniczeń prawnych dla kontynuacji współpracy z Ukrainą podczas stanu wojennego. Odpowiednie oświadczenie w poniedziałek w Kijowie wydał stały przedstawiciel MFW na Ukrainie Gosta Ljungman:

Śledzimy bieżące wydarzenia, w tym wprowadzenie stanu wojennego i mamy nadzieję na pilną deeskalację obecnej sytuacji. MFW nie widzi ograniczeń prawnych dla kontynuacji współpracy z Ukrainą w tej sytuacji.

W Narodowym Banku Ukrainy twierdzi się, że nie ma podstaw do wprowadzenia ograniczeń administracyjnych na rynku pieniężno-kredytowym i walutowym.

Bank Narodowy nie widzi ryzyka dla nieprzerwanego działania sektora bankowego po wprowadzeniu stanu wojennego. Płynność sektora bankowego wynosi około 75 miliardów hrywien, co jest wystarczające dla jego właściwego i nieprzerwanego funkcjonowania.

– powiedział szef Narodowego Banku.

W razie potrzeby banki mogą nadal korzystać ze standardowych narzędzi wsparcia płynności oraz z awaryjnego narzędzia wsparcia płynności ELA. Nadal monitorujemy sytuację na rynku walutowym i jesteśmy przygotowani do przeprowadzania interwencji walutowych, aby zapobiec nagłym „skokom” kursu pod presją czynników psychologicznych. Narodowy Bank ma wystarczające zasoby i narzędzia do tego. Obecnie wysokość rezerw międzynarodowych wynosi 17,8 miliarda USD. 

Jednocześnie czołowi menedżerowie ukraińskich banków potwierdzili dalsze zapewnienie nieprzerwanych płatności, inkasacji i napełnianie bankomatów i sieci terminali.

Departament prasowy Ministerstwa rozwoju gospodarczego i handlu zawiadomił o tym, że dekrety Prezydenta Ukrainy dotyczące zapewnienia suwerenności i niepodległości państwowej Ukrainy oraz wprowadzenie stanu wojennego na Ukrainie w chwili obecnej nie nakładają ograniczeń na działalność gospodarczą w całym kraju.

Podmioty gospodarcze i obywatele mogą dokonywać transakcji gospodarczych w trybie zwykłym.

– czytamy w oświadczeniu.

Na zakończenie, w komunikacie głównego lotniska kraju – Lotnisko Boryspil – zaznaczono, że wprowadzenie stanu wojennego na Ukrainie nie wpłynie na lotnictwo cywilne i warunki przewozu pasażerów. Lotnisko nadal działa w trybie zwykłym.

Zwyciężymy!

Power. Loyalty. Professionals.

*****

Zdjęcie: Rae Tian

Jak zweryfikować Ukraińską firmęOstatnio najbardziej popularnym pytaniem od Was, Moi Drodzy Czytelnicy, a także od wielu polskich przedsiębiorców, z którymi rozmawiałem, wraz z pytaniem prowadzenia biznesu na Ukrainie jest pytanie o weryfikację potencjalnego partnera biznesowego na Ukrainie. Pytacie mnie zarówno o źródła informacji o nieruchomości, statusie finansowym, jak o potrzebie najbardziej dokładnej weryfikacji ukraińskich firm.

Zacznę od drugiego pytania. Moim zdaniem istotna potrzeba takiej weryfikacji pojawia się przed nawiązaniem relacji handlowych (export-import) z ukraińską spółką, a także w przypadku podpisania umowy z dystrybutorem produktów na Ukrainie.

Przed zawarciem jakichkolwiek transakcji biznesowych warto dokładnie prześwietlić wiarygodność potencjalnego kontrahenta i mieć pewność w tym, iż współpraca z ukraińskimi firmami będzie przewidywalna i chroniona od niespodziewanych dla Was kroków ze strony ukraińskiego partnera. W przypadku podjęcia decyzji o zakupie firmy na Ukrainie, wstępna weryfikacja jest konieczna!

Źródłem weryfikacji na Ukrainie służy około 150!!! otwartych rejestrów (baz danych), gdzie można uzyskać informacje i sprawdzić wiarygodność partnera biznesowego, posiadając jedynie nazwę firmy lub kod EDRPOU.

Cóż, poniżej kilka słów o najczęściej używanych rejestrach, praktycznej weryfikacji i znalezionych informacjach.

WERYFIKACJA OGÓLNYCH INFORMACJI O UKRAIŃSKIEJ SPÓŁCE I WŁAŚCICIELACH

A. Jednolity krajowy rejestr osób prawnych, osób fizycznych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Z rejestru można uzyskać następujące informacje:

 • Data rejestracji firmy
 • Dane kontaktowe
 • Lista założycieli (uczestników)
 • Upoważnione osoby (założyciel, kierownik, dyrektor)
 • Beneficjent (beneficjenci) kontrahenta
 • Rodzaje działalności (z określeniem podstawowej działalności)
 • Wysokość, podział kapitału zakładowego
 • Dane o poszczególnych poddziałach (oddziałach)
 • Informacje o kontrahencie i postępowaniach upadłościowych, sanacyjnych
 • Data wszczęcia postępowania egzekucyjnego

B. Jednolity krajowy rejestr osób, które dopuściły się korupcji – rejestr ten pomoże zweryfikować informacje na temat osób pociągniętych do odpowiedzialności za korupcję, odpowiednie decyzje sądowe, a także kary dyscyplinarne za przestępstwa korupcyjne.

WERYFIKACJA MAJĄTKU UKRAIŃSKIEJ FIRMY I JEJ WŁAŚCICIELI

 • Krajowy rejestr rzeczywistych praw do nieruchomości, zawierający informacje o posiadanej nieruchomości kontrahenta.
 • Krajowy rejestr kredytów hipotecznych zawiera bazę obciążeń i zmieniających się warunków obciążenia nieruchomości hipoteką, cesję praw z polisy do kredytu hipotecznego, przekazanie, anulowanie i podstawy wniesionych zmian do rejestru.
 • Jednolity rejestr zakazu alienacji nieruchomości zawiera informacje na temat obciążenia nieruchomości, co może świadczyć o alienacji na areszt majątku nieruchomego, zastawie podatkowym, którego przedmiotem jest nieruchomość i inne obciążenia.
 • Publiczna Mapa Katastralna Ukrainy – zawiera informacje o prawach własności na budynki i grunty. Wyszukiwanie odbywa się poprzez lokalizację działki lub jej numer katastralny.
 • Jednolity rejestr Krajowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zawierający informacje o rejestracji pojazdów i właścicielu: osobie fizycznej lub prawnej (wyciąg). Wyszukiwanie odbywa się poprzez nazwę lub kod EDRPOU (dla osób prawnych), imię/nazwisko lub IPN (dla osób fizycznych).

SPRAWDZANIE INFORMACJI O ZALEGŁOŚCIACH FIRM I POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH

 • Jednolity rejestr orzeczeń sądowych

Ten rejestr ujawnia udział kontrahenta w postępowaniach sądowych, co z kolei świadczy o uczciwości kontrahenta i wykonaniu swoich zobowiązań. 

 • Jednolity rejestr państwowy postępowań egzekucyjnych

Przy pomocy tego rejestru można sprawdzić otwarte postępowania egzekucyjne kontrahenta, a posiadane informacje pomogą zrobić pierwsze wnioski. Wyszukiwanie odbywa się na podstawie kodu EDRPOU lub nazwy firmy.

 • Rejestr przedsiębiorstw, instytucji, organizacji mających zaległe wynagrodzenia dostępny na stronie internetowej Państwowej Służby Ukrainy ds. pracy.
 • Informacje o sprawach upadłościowych 

W tym rejestrze można sprawdzić informacje o rozpoczęciu sprawy o bankructwie kontrahenta. 

SPRAWDZANIE INFORMACJI PODATKOWYCH

Informacje o nie/posiadaniu długów podatkowych sprawdza się na stronie internetowej Państwowej służby fiskalnej w zakładce Dowiedz się więcej o swoim partnerze biznesowym. Wyszukiwanie odbywa się w bazie danych na podstawie kodu EDRPOU (dla osób prawnych), numeru IPN (dla osób fizycznych) lub nazwy. Otrzymuje się dostęp do:

 • Rejestru osób wykonujących transakcje towarowe
 • Rejestru podatników VAT
 • Rejestru wniosków o zwrot kwoty refundacji budżetu
 • Rejestru faktur podatkowych i obliczeń rozliczeniowych, których rejestracja została zawieszona
 • Rejestru wniosków ratalnych, wniosków o odroczenie zobowiązania pieniężnego lub długu podatkowego.

Życzę Wam wiarygodnych kontrahentów na Ukrainie – przetestowanych w czasie lub za pomocą rejestrów publicznych! 🙂

***

_____________

POWER. LOYALTY. PROFESSIONALS.

poprawa klimatu biznesowego ukrainy w doing businessWyniki tegorocznego rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej wskazują, że Ukraina poprawiła swoją pozycję – zajęliśmy 71. miejsce i awansowaliśmy o 5 pozycji w stosunku do 2017 r.

W ciągu ostatnich 4 lat postęp Ukrainy był ogromny. Klimat biznesu na Ukrainie najszybciej poprawia się wśród innych krajów postradzieckich – potwierdza zeszłoroczny Financial Times.

Ogólnie rzecz biorąc, od 2014 r. na plus zaliczyć można:

 • opodatkowanie + 110 punktów,
 • handel międzynarodowy +70,
 • ochrona inwestorów + 56.

Dwa główne elementy rankingu, które zapewniły Ukrainie wzrost w tegorocznym rankingu: zasady handlu międzynarodowego i zabezpieczenie wykonania umów.

Zacznijmy od handlu

Bezprecedensowy wzrost: ze 119 pozycji do 78! Istotną rolę odegrały części samochodowe, które zostały wyeliminowane z listy towarów do wykorzystania wojskowego, ułatwiając proces importu. Jest to zmiana o ogromnym znaczeniu dla biznesu, który inwestuje w inżynierię motoryzacyjną.

W ciągu ostatnich 3,5 lat ukraińskie i zagraniczne firmy zbudowały/budują 13 zakładów samochodowych i części zamiennych.

Ukraina lepiej zabezpiecza wykonanie kontraktów

Ruch z 82 do 57 pozycji. Eksperci zauważyli, że jakość postępowania sądowego uległa zmianie. Przede wszystkim nowe przepisy wprowadziły uproszczoną procedurę rozpatrywania drobnych sporów między osobami prawnymi, a także wstępne posiedzenia podczas rozpatrzenia spraw.

Znaczący postęp w uzyskiwaniu zezwoleń na budownictwo

Jesteśmy już na 30. miejscu!

Znaczący postęp – 9 pozycji – został przedstawiony w zakresie ochrony akcjonariuszy mniejszościowych. Skromniejszy postęp w rankingu z rejestracji nieruchomości, według tego wskaźnika Ukraina zajęła 63. miejsce.

Rzecz jasna, że rządowi i parlamentowi ukraińskiemu w najbliższym czasie pracy nie zabraknie, ponieważ potencjalni inwestorzy zwracają uwagę na pozycję kraju w światowych rankingach. Dlatego z entuzjazmem ruszamy do przodu!

Ściganie za bezprawne prześladowanie biznesu

Wczorajszy dzień odznacza się wiadomością legislacyjną, stojącą w obronie biznesu na Ukrainie. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę upraszczającą pociąganie do odpowiedzialności śledczego, prokuratora, policjanta podejmujących bezprawne decyzje otwarcia postępowań karnych, które następnie zostały anulowane przez sąd. Za bezprawne ściganie biznesu winni będą ponosić odpowiedzialność personalną, w tym materialną.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami rejestracji i bezpiecznego prowadzenia swojej firmy na Ukrainie, zachęcam Cię do kontaktu. Dane kontaktowe do mnie znajdziesz TUTAJ >>

*****

O rejestracji spółki na Ukrainie przeczytasz w TYCH artykułach >>

Zamiast spółki na Ukrainie możesz zarejestrować swoje przedstawicielstwo >>

***

Zdjęcie: rawpixel

Polski Biznes za Granicą25 października miałem zaszczyt reprezentować naszą Kancelarię Prawną  na I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą jako Przewodniczący Komitetu PUIG ds. prawnych, celnych i podatkowych na stoisku Polish-Ukrainian Chamber of Commerce (Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej) na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) – stoiska, warsztaty, wyżywienie, impreza wieczorowa zasługują na najlepsze słowa pochwały. Doskonale – czekam już na drugą edycję! 

Zaufanie to podstawa

Chciałbym tym samym zaznaczyć wielkie zainteresowanie polskich przedsiębiorców rynkiem ukraińskim.  W tym roku brałem udział w różnego rodzaju konferencjach, seminariach w Polsce, ale takiej uwagi do naszego rynku jeszcze nie było nigdzie. Od 8.30 do 15.30 trudno było zrobić sobie przerwę na kawę, ponieważ do naszego stolika konsultacyjnego ciągle podchodziły osoby zainteresowane, przy czym nikt nie przekraczał 20 min i miejsce natychmiast zostawało zajęte przez następnego. Polski biznes pytał głównie o możliwościach zorganizowania spotkań z ukraińskimi przedsiębiorcami branżowymi i jednocześnie o znalezienie uczciwych partnerów i dystrybutorów.

Oprócz tego nie zabrakło pytań dot. rejestracji działalności gospodarczej w naszym kraju, wyboru formy organizacyjnej, wymagań do kierownika spółki i wysokości kapitału zakładowego, osobliwości systemu podatkowego, procedur celnych, warunków certyfikacji towarów itp. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem został mój blog (Dziękuję Rafał Chmielewski, że kiedyś przekonałeś mnie do podjęcia tej decyzji :)), na który powoływałem się i z którego można czerpać dużo informacji podstawowych.

Podczas konsultacji prawie każdy pytał o stabilność na Ukrainie zarówno polityczną jak i ekonomiczną. Dlatego dużo opowiadałem o reformie naszego ustawodawstwa korporacyjnego, o odnowieniu stabilnego funkcjonowania systemu bankowego, nowej ustawie o walucie, która wejdzie w życie w lutym następnego roku, o rozwoju infrastruktury, nowej epoce ukraińskich zamówień publicznych. O 17.00 już byłem wyciśnięty jak cytryna :), ale bardzo natchniony możliwymi perspektywami dalszego rozwoju stosunków ekonomicznych Polski i Ukrainy.

Mam nadzieję, że polski biznes przełamał lód w stosunku do rynku ukraińskiego, ale odczuwam, że przed nami jeszcze dużo pracy prawniczej. Jednocześnie jestem przekonany w tym, że nasze kraje „skazane” są do jedynego wspólnego pola ekonomiczno-prawnego. Jeśli nie w ramach Unii, lecz w innej przestrzeni politycznej.

Andrij Popko prawnik Kijów

Andrij Popko PLP

Kodeks postępowania upadłościowego na UkrainieTo kolejny znaczący dzień dla ukraińskiego prawa korporacyjnego! Dziś, 18 października, Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w drugim czytaniu Kodeks postępowania upadłościowego. Określa on warunki i procedury przywrócenia wypłacalności podmiotu dłużnika – osoby prawnej oraz upadłości w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. A także przywrócenia wypłacalności osoby fizycznej.

Uchwalenie Kodeksu Ukrainy dot. procedur upadłościowych zapewni wzrost Ukrainy w rankingu Doing Business o 80 pozycji w „Rozwiązywaniu niewypłacalności”. Oraz o 9 pozycji w ogólnym rankingu łatwości prowadzenia biznesu.

Upadłość osoby fizycznej

Prawdziwą rewolucją zostanie uregulowanie relacji przywrócenia wypłacalności osoby fizycznej, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i potrzebuje pomocy od państwa. Dokument przewiduje możliwość uznania osób upadłych. Przedtem w ustawodawstwie nie było takiej opcji. Kodeks przewiduje stworzenie osobnego systemu regulującego specyficzne stosunki prawne. Związane są one z rozwiązaniem nadmiernego zadłużenia osoby fizycznej. Sprawy upadłościowe osoby fizycznej będą rozpatrywane w sądzie gospodarczym w miejscu zamieszkania osoby, co zapewni wygodny dla obywateli tryb postępowania sądowego.

Część poświęcona upadłości korporacyjnej przewiduje zniesienia zbędnych barier oraz ułatwianie dostępu do procedur. Zwłaszcza ułatwienia dla samego dłużnika. Zwiększenie możliwości dla reorganizacji i stworzenia skutecznych mechanizmów pozasądowego rozwiązywania, eliminacji wszystkich regulaminów, które mogą być traktowane jako podstawa do umorzenia długów. Z wyjątkiem przypadków, kiedy wierzyciele zgadzają się na to, łączenie ugody i sanacji w jedyną procedurę.

Jeśli masz pytania czy wątpliwości, zachęcam Cię do kontaktu >>

*****

O zakładaniu spółki na Ukrainie przeczytasz TUTAJ >>