Andrii Popko

prawnik

Jestem Starszym Partnerem ukraińskej kancelarii prawnej PLP Law Group.
Na co dzień zajmuję się prawem korporacyjnym, w tym M&A, prawem inwestycyjnym, rynkiem kapitałowym, prywatyzacją oraz prawem handlowym.
[Więcej >>>]

W ostatnim tygodniu wakacji chcę podzielić się z Wami pozytywną wiadomością dla Ukrainy, a mianowicie dobrze znana agencja ratingowa Moody’s Investors Service podwyższyła rating kredytowy Ukrainy o jeden punkt, z Caa3 do Caa2, oraz zmieniła prognozę ze „stabilnej” na „pozytywną”. Należy zauważyć, że głównym czynnikiem wzrostu ratingu był ogólny wpływ reform strukturalnych na Ukrainie, które mogą pomóc rządowi z obciążeniem długu, a także poprawić pozycję kraju na rynkach zewnętrznych.

Pozytywna prognoza odzwierciedla tempo reform – jeśli się utrzyma, może doprowadzić do dalszej poprawy niezawodności wewnętrznego i zewnętrznego długu Ukrainy.

Chciałbym podkreślić, że Ukraina jest obecnie wciąż niedoceniana przez inwestorów. Uważam, że ci, którzy dzisiaj doceniają perspektywy rozwoju gospodarki ukraińskiej na pewno wygrają. Na Ukrainie tworzy się nowa innowacyjna gospodarka eksportowa, która skupia się na potrzebach rynków zachodnich, m. in. technologiczny sektor rolniczy, nowoczesne przetwórstwo, inżynieria i IT będą głównymi motorami gospodarki w przyszłości.

Miło mi poinformować, że moja kancelaria PLP Law Group z powodzeniem zrealizowała projekt wejścia na ukraiński rynek polskiej firmy Hanplast, produkującej panele fotowoltaiczne i urządzenia energii słonecznej.

W ramach wsparcia prawnego nasi prawnicy opracowali statut firmy, uwzględniając jej charakter indywidualny oraz element polskiego systemu ładu korporacyjnego, świadczyli usługi rejestracyjne firmy Hanplast Solar Ukraina, w celu usprawnienia relacji między założycielami spółki, opracowali projekt umowy korporacyjnej, w ramach prawa pracy udzielili konsultacji w sprawie uregulowania stosunku pracy w firmie, a także zaczęli procedurę ochrony marki handlowej Hanplast w Ukrianie.

Zakłady produkcyjne Hanplast znajdują się w Bydgoszczy. Firma działa od 1993 roku i przez ponad 20 lat umocniła swoją pozycję lidera w branży produkowania plastiku i już od dawna zajmuje się produkcją paneli fotowoltaicznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i standardów światowych.

Pytaniami korporacyjnymi zajmował się prawnik – specjalista ds. prawa korporacyjnego Andrii Łozko. Ogólne nadzorowanie projektu wejścia Hanplast na rynek Ukrainy miało miejsce pod moim nadzorem.

*****

Blog, który obecnie przeglądasz, dotyczący prowadzenia biznesu na Ukrainie, nie jest oczywiście jedynym miejscem w sieci, w którym dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem. Od kilku miesięcy zespół mojej kancelarii PLP prowadzi blog o ukraińskim prawie pracy.

Poruszamy w nim zagadnienia związane głównie z:

  1. obowiązkami ukraińskich pracodawców podczas wizyty inspektora pracy,
  2. niesprawiedliwym rozwiązaniem umowy o pracę,
  3. zaletami i wadami nowego prawa pracy na Ukrainie,
  4. grzywnami i innymi karami w miejscu pracy.

Jeśli język ukraiński nie jest Tobie obcy zapraszam Cię do lektury: ЯК ПРАЦЮВАТИ БЕЗ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ?

inwestycja na Ukrainie

W 2017 r. indeks inwestycyjnej atrakcyjności Ukrainy osiągnął maksymalny poziom za ostatnie 6 lat – 3,15 pkt według pięciopunktowej skali. Taką ocenę wydało Europejskie Stowarzyszenie Biznesu (EBA) po przeprowadzeniu sondażu wśród 142 największych międzynarodowych i ukraińskich firm.

W czerwcu tego roku indeks był na poziomie 2,88 pkt, a ostatni raz wskaźnik przekroczył granicę 3 punktów pod koniec 2011 r. Faktem jest, że Ukrainie udało się poprawić swoją atrakcyjność inwestycyjną, lecz co to oznacza dla biznesu oraz jak podnieść klimat sprzyjający inwestycjom w kraju? Dany wzrost potwierdza niezła sytuacja na Rynku Towarów Giełdowych, na którym Ukraina jest aktywnym graczem, przodując w obrocie zboża, produkcji rolnej, metalów i rudy.

Ukraiński rynek niewątpliwe jest atrakcyjny dla zachodnich przesiębiorców. Jego otwartość przyciąga inwestorów, co zapowiada jego dalszy, nieunikniony wzrost w przyszłości. Dla polepszenia inwestycyjnego klimatu Ukrainy należy przeprowadzić jeszcze szereg reform, które można policzyć na palcach jednej ręki. Po pierwsze, prywatyzacja. Po drugie, reforma sądownictwa, a następnie reforma emerytalna, reforma służby zdrowia oraz 2-3 reformy w sektorze przemysłowym.

– Poczytaj o: rejestracja spółki z o.o. na Ukrainie >>

Również bardzo ważną kwestią jest ziemia. Można powiedzieć, że zreformowanie tego sektora jest warunkiem dla tego, aby Ukraina nie zbaczała z kursu gospodarki wolnorynkowej. Pierwsze kroki w tej dziedzinie zostały poczynione.Pojawiły się takie udogodnienia jak automatyczny zwrot VAT. W 2016 r. na Ukrainie wzmocniono system inspekcji i, można mieć nadzieję, że wiosną zacznie działać całkiem nowy elektroniczny system kontroli.

Oprócz tego wszystko wskazuje na to, że w 2017 r. Ukraina znacznie poprawi swój wynik w rankingu Doing Business, ponieważ zrealizowano wiele pojedynczych inicjatyw. Gdy będzie wzrastać zainteresowanie zagranicznych inwestorów i jednocześnie bedzie zmniejszać się ryzyko inwestycji, to i atrakcyjność rynku, dzięki wzrostowi ekonomicznemu, dobrobytowi obywateli i zwiększeniu popytu wewnętrznego będzie rosnąć.

Witam wszystkich serdecznie!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na UkrainieOd czasu mojego ostatniego wpisu zaszło kilka znaczących wydarzeń dla ukraińskiego biznesu. I nie chodzi bynajmniej o skasowanie wiz dla obywateli Ukrainy ☺.

Pierwsze i najważniejsze to ratyfikowanie umowy stowarzyszeniowej z UE przez Holandię, co oznacza, że umowa nabierze pełnej i ostatecznej mocy prawnej w dniu 1 września br.

Druga, choć wcale nie drugorzędna sprawa, to zawarcie umowy o wolnym handlu między Ukrainą i Kanadą, która zacznie obowiązywać od 1 sierpnia. Umowa likwiduje 98% ceł na towary ukraińskie, które będą sprzedawane do Kanady. Dla kanadyjskich towarów na razie zlikwidowano 72% ceł, a w ciągu kolejnych 7 lat bezcłowy eksport wzrośnie do 98%. Umowa otwiera również wzajemnie dla obu krajów rynki zamównień publicznych. Osobne rozdziały umowy chronią handel elektroniczny i własność intelektualną.

Widać więc, że ukraińska gospodarka kontynuuje swój rozwój.

Tymczasem my, czekając na ożywienie relacji biznesowych między Ukrainą i Polską, możemy podać dokładniejsze informacje na temat najbardziej rozpowszechnionej formy prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej – sp. z o. o.).


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Ukrainie

Krótki opis danej formy organizacji przedsiębiorstwa w moim kraju znajdziesz we wcześniejszych wpisach, na przykład w artykule pt.: Porównanie ukraińskiej sp. z o. o. i przedstawicielstwa firmy zagranicznej na Ukrainie. Szczerze Ci polecam lekturę tego tekstu.

Dzisiaj natomiast chcę Ci opowiedzieć nieco więcej o procedurze zakładania sp. z o. o., a także pokażę główne momenty, na które należy zwracać uwagę na początkowym etapie działalności.

REJESTRACJA SP. Z O. O.

Sama procedura rejestracji zajmuje 1-2 dni i generalnie sprowadza się do wykonania dwóch czynności

1. Złożenie dokumentów

Obecnie usługi rejestracji osoby prawnej, obok wysecjalizowanego organu państwowego, mogą świadczyć również notariusze oraz wyspecjalizowane przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, co znacznie skraca czas konieczny do przeprowadzenia czynności rejestracji.

Wstępny pakiet dokumentów potrzebnych do rejestracji zawiera wniosek, egzemplarz statutu, postanowienie walnego zgromadzenia wspólników o rejestracji firmy.

Do pakietu mogą zostać dołączone wnioski o wyborze systemu opodatkowania.

2. Otwarcie rachunku bankowego

Mimo iż na Ukrainie, jak już wcześniej wspominałem (zobacz tutaj), zniesiono obowiązkek posiadania pieczątki, to póki co założyciele sp. z o. o. na wszelki wypadek wyrabiają sobie okrągłą pieczątkę.

O ile techniczna strona procedury założenia sp. z o. o. w większości wypadków nie wywołuje żadnych komplikacji, to kwestia dalszych relacji między wspólnikami może już być bardziej problematyczna.

STATUT

Należy zwrócić uwagę, że spory korporacyjne między wspólnikami lub między wspólnikami i dyrektorem są na Ukrainie dosyć częstym zjawiskiem. Dlatego, na wypadek zaistnienia takiej sytuacji, postanowienia regulacyjne zawarte w statucie sp. z o. o. mają niemałe znaczenie.

W przypadku gdy nie zamierzacie być jedynym właścicielem firmy ani posiadać jej pakietu kontrolnego, lepiej poświęcić więcej uwagi starannemu przygotowaniu tekstu statutu spółki, szczególnie zaś procedurze zwołania zgromadzenia wspólników, kompetencji oraz uprawnień dyrektora sp. z o. o., itp.

UMOWA WSPÓLNIKÓW (KORPORACYJNA)

Jednakże nie wszystkie kwestie mogą być rozwiązane w statucie sp. z o. o. Ukraińskie prawo zawiera szereg bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmieniane w zależności od ustaleń stron. W danym przypadku z uregulowaniem spornych kwestii między wspólnikami może pomóc tzw. umowa korporacyjna (porozumienie wspólników).

Dotychczas ten popularny na Zachodzie instrument praktycznie w ogóle nie był wykorzystywany na Ukrainie. Brak jego jasnego uregulowania w systemie prawnym oraz istnienie negatywnej praktyki sądowej zmuszały przedsiębiorców albo do zaniechania układania takich umów, albo do tworzenia specjalnych spółek holdingowych (przeważnie w krajach gdzie obowiązuje prawo anglosaskie).

Wraz z wejściem w życie Ustawy o umowach korporacyjnych właściciele sp. z o. o.  otrzymają efektywny mechnizm dla rozwiązywania spornych sytuacji. Obecnie Ustawa nr 4470 została skierowana do podspisania przez prezydenta Ukrainy.

NOWA USTAWA O SP. Z O. O.

Należy również wspomnieć, że obecnie trwają prace nad przyjęciem nowej Ustawy o sp. z o. o, która będzie regulowała kwestie zakładania oraz funkcjonowania sp. z o. o. Dana ustawa zawiera sporo rewolucyjnych dla ukraińskiego prawa zapisów, mających zbliżyć je do standardów obowiązujących w europejskim prawodawstwie.