Andrii Popko

prawnik

Jestem Starszym Partnerem ukraińskej kancelarii prawnej PLP Law Group.
Na co dzień zajmuję się prawem korporacyjnym, w tym M&A, prawem inwestycyjnym, rynkiem kapitałowym, prywatyzacją oraz prawem handlowym.
[Więcej >>>]

Kapitał zakładowy oraz powołanie i odwołanie wspólnika sp. z o.o.

Andrii Popko27 września 2017Komentarze (0)

Szanowni Państwo,

jestem bardzo wdzięczny wszystkim za zainteresowanie blogiem i aktualnymi wiadomościami, szczególnie do rynku biznesu w moim kraju!

Ilość Państwa przeglądów świadczy o co raz większym zainteresowaniu do perspektywicznych możliwości wejścia na rynek ukraiński, a zatem określenie „Firma na Ukrainie” staje się coraz bardziej aktualnym tematem do dyskusji wśród polskich przedsiębiorców.

Otóż dziś pragnę zapoznać Państwa z niuansami prawnymi kształtowania kapitału zakładowego (KZ), w tym powołania/odwołania nowego uczestnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.).

Krótki opis tego typu prowadzenia biznesu na Ukrainie podawałem w moich poprzednich wpisach. Na przykład tutaj: Spółka z o.o. na Ukrainie: rejestracja, statut, wspólnicy.

Przede wszystkim pragnę odpowiedzieć na liczne pytania o minimalnym wkładzie na kapitał zakładowy dla Sp. z o.o. Otóż, na Ukrainie ustawowo nie jest określona wysokość minimalnego wkładu na KZ, a w ten sposób KZ może wynosić nawet 1.00 UAH. Wnieść wkład do KZ można w okresie rocznym.

Z kolei w ostatnio obserwuje się nasilanie tendencji ze strony zleceniodawców z puli zaopatrzenia o różnym rodzaju przetargów, dotyczące wymagań co do wysokości kapitału zakładowego uczestników, wobec tego do złożenia oferty warunkiem wystarczającym jest posiadanie przez firmę-uczestnika przetargu o kapitale KZ w wysokości 100 000 UAH, co stanowi około 3 000 EURO.

Wkład założyciela/uczestnika do spółki może być wniesiony w postaci majątku lub praw majątkowych, z wyjątkiem środków kredytowych i wierzytelności. Oszacowanie pieniężne wkładu realizowane jest na mocy zgody uczestników, jednakże w przypadkach wyjątkowych oszacowanie podlega opinii biegłego.

Powołanie nowego uczestnika do spółki może nastąpić poprzez sprzedaż całości lub części udziału jednego z uczestników nowemu uczestnikowi z uwzględnieniem warunków prawa priorytetowego innych uczestników do nabycia udziału, o ile Statut Spółki nie przewiduje inaczej. Inną możliwością przyjęcia nowego uczestnika do spółki jest podwyższenie KZ o wysokość wkładu.

Odwołanie wspólnika ze spółki. Każdy ze wspólników spółki o dowolnym czasie może zgłosić o wyjście z grona wspólników, w tym celu powinien złożyć odpowiednie oświadczenie z jednoczesnym poinformowaniem o powyższym kierownictwo spółki. W okresie 12 miesięcy spółka jest zobowiązana do wypłacenia wspólnikowi wartości majątku spółki w wysokości proporcjonalnej do udziału posiadanego przez wspólnika oraz kwotę dywidend w wysokości należnej za bieżący rok finansowy, w którym wspólnik zgłosił wyjście ze spółki.

Niestety, zdarzają się odrębne przypadki nadużycia ze strony kierownictwa w sprawie uiszczenia terminowego i wypłacenia pełnej wartości majątku i dywidend na rzecz tego wspólnika, dlatego zdecydowanie podkreślam: jeśli Państwo mają chęć wejścia do spółki w roli nowego wspólnika, warto bardzo wnikliwie zapoznać się ze statutem spółki w zakresie zabezpieczenia Państwa praw w przypadku wyjścia ze spółki. Natomiast, w przypadku założenia nowej spółki również maksymalną uwagę warto poświęcić postanowieniom statutu w sprawie wyjścia z grona wspólników spółki.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@plp.kiev.ua.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: