Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Jak zweryfikować ukraińską firmę?

Andrii Popko12 listopada 20184 komentarze

Jak zweryfikować Ukraińską firmęOstatnio najbardziej popularnym pytaniem od Was, Moi Drodzy Czytelnicy, a także od wielu polskich przedsiębiorców, z którymi rozmawiałem, wraz z pytaniem prowadzenia biznesu na Ukrainie jest pytanie o weryfikację potencjalnego partnera biznesowego na Ukrainie. Pytacie mnie zarówno o źródła informacji o nieruchomości, statusie finansowym, jak o potrzebie najbardziej dokładnej weryfikacji ukraińskich firm.

Zacznę od drugiego pytania. Moim zdaniem istotna potrzeba takiej weryfikacji pojawia się przed nawiązaniem relacji handlowych (export-import) z ukraińską spółką, a także w przypadku podpisania umowy z dystrybutorem produktów na Ukrainie.

Przed zawarciem jakichkolwiek transakcji biznesowych warto dokładnie prześwietlić wiarygodność potencjalnego kontrahenta i mieć pewność w tym, iż współpraca z ukraińskimi firmami będzie przewidywalna i chroniona od niespodziewanych dla Was kroków ze strony ukraińskiego partnera. W przypadku podjęcia decyzji o zakupie firmy na Ukrainie, wstępna weryfikacja jest konieczna!

Źródłem weryfikacji na Ukrainie służy około 150!!! otwartych rejestrów (baz danych), gdzie można uzyskać informacje i sprawdzić wiarygodność partnera biznesowego, posiadając jedynie nazwę firmy lub kod EDRPOU.

Cóż, poniżej kilka słów o najczęściej używanych rejestrach, praktycznej weryfikacji i znalezionych informacjach.

WERYFIKACJA OGÓLNYCH INFORMACJI O UKRAIŃSKIEJ SPÓŁCE I WŁAŚCICIELACH

A. Jednolity krajowy rejestr osób prawnych, osób fizycznych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Z rejestru można uzyskać następujące informacje:

 • Data rejestracji firmy
 • Dane kontaktowe
 • Lista założycieli (uczestników)
 • Upoważnione osoby (założyciel, kierownik, dyrektor)
 • Beneficjent (beneficjenci) kontrahenta
 • Rodzaje działalności (z określeniem podstawowej działalności)
 • Wysokość, podział kapitału zakładowego
 • Dane o poszczególnych poddziałach (oddziałach)
 • Informacje o kontrahencie i postępowaniach upadłościowych, sanacyjnych
 • Data wszczęcia postępowania egzekucyjnego

B. Jednolity krajowy rejestr osób, które dopuściły się korupcji – rejestr ten pomoże zweryfikować informacje na temat osób pociągniętych do odpowiedzialności za korupcję, odpowiednie decyzje sądowe, a także kary dyscyplinarne za przestępstwa korupcyjne.

WERYFIKACJA MAJĄTKU UKRAIŃSKIEJ FIRMY I JEJ WŁAŚCICIELI

 • Krajowy rejestr rzeczywistych praw do nieruchomości, zawierający informacje o posiadanej nieruchomości kontrahenta.
 • Krajowy rejestr kredytów hipotecznych zawiera bazę obciążeń i zmieniających się warunków obciążenia nieruchomości hipoteką, cesję praw z polisy do kredytu hipotecznego, przekazanie, anulowanie i podstawy wniesionych zmian do rejestru.
 • Jednolity rejestr zakazu alienacji nieruchomości zawiera informacje na temat obciążenia nieruchomości, co może świadczyć o alienacji na areszt majątku nieruchomego, zastawie podatkowym, którego przedmiotem jest nieruchomość i inne obciążenia.
 • Publiczna Mapa Katastralna Ukrainy – zawiera informacje o prawach własności na budynki i grunty. Wyszukiwanie odbywa się poprzez lokalizację działki lub jej numer katastralny.
 • Jednolity rejestr Krajowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zawierający informacje o rejestracji pojazdów i właścicielu: osobie fizycznej lub prawnej (wyciąg). Wyszukiwanie odbywa się poprzez nazwę lub kod EDRPOU (dla osób prawnych), imię/nazwisko lub IPN (dla osób fizycznych).

SPRAWDZANIE INFORMACJI O ZALEGŁOŚCIACH FIRM I POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH

 • Jednolity rejestr orzeczeń sądowych

Ten rejestr ujawnia udział kontrahenta w postępowaniach sądowych, co z kolei świadczy o uczciwości kontrahenta i wykonaniu swoich zobowiązań. 

 • Jednolity rejestr państwowy postępowań egzekucyjnych

Przy pomocy tego rejestru można sprawdzić otwarte postępowania egzekucyjne kontrahenta, a posiadane informacje pomogą zrobić pierwsze wnioski. Wyszukiwanie odbywa się na podstawie kodu EDRPOU lub nazwy firmy.

 • Rejestr przedsiębiorstw, instytucji, organizacji mających zaległe wynagrodzenia dostępny na stronie internetowej Państwowej Służby Ukrainy ds. pracy.
 • Informacje o sprawach upadłościowych 

W tym rejestrze można sprawdzić informacje o rozpoczęciu sprawy o bankructwie kontrahenta. 

SPRAWDZANIE INFORMACJI PODATKOWYCH

Informacje o nie/posiadaniu długów podatkowych sprawdza się na stronie internetowej Państwowej służby fiskalnej w zakładce Dowiedz się więcej o swoim partnerze biznesowym. Wyszukiwanie odbywa się w bazie danych na podstawie kodu EDRPOU (dla osób prawnych), numeru IPN (dla osób fizycznych) lub nazwy. Otrzymuje się dostęp do:

 • Rejestru osób wykonujących transakcje towarowe
 • Rejestru podatników VAT
 • Rejestru wniosków o zwrot kwoty refundacji budżetu
 • Rejestru faktur podatkowych i obliczeń rozliczeniowych, których rejestracja została zawieszona
 • Rejestru wniosków ratalnych, wniosków o odroczenie zobowiązania pieniężnego lub długu podatkowego.

Życzę Wam wiarygodnych kontrahentów na Ukrainie – przetestowanych w czasie lub za pomocą rejestrów publicznych! 🙂

***

_____________

POWER. LOYALTY. PROFESSIONALS.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 44 3777361e-mail: info@plp.kiev.ua

{ 4 comments… read them below or add one }

Tomasz K. Listopad 12, 2018 o 23:49

Panie Mecenasie, chyba czekałem na ten artykuł.. W szczególności interesują mnie kwestie podatkowe i sprawdzenie ukraińskiej firmy pod tym kątem. Czy na Ukrainie są jeszcze jakieś rejestry, gdzie warto sprawdzić spółkę-ukraińskiego kontrahenta?

Tomek

Odpowiedz

Andrii Listopad 13, 2018 o 10:40

Panie Tomaszu,
podstawowe rejestry weryfikacji podałem we wpisie. Jak wspomniałem jest ich ok. 150 i dot. weryfikacji różnych informacji.
W przypadku bardziej przedmiotowych pytań, proszę o wiadomość e-mailową.

Odpowiedz

WITOLD ZAPEDOWSKI Czerwiec 2, 2019 o 20:30

Dobry wieczór Panie Mecenasie

Mam pytanie o obowiązki sprawozdawcze sp z o.o. analogiczne jak w Polsce takie jak
zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników poprzez podjęcie odpowiednich uchwał także w zakresie podziału zysku i wypłat dywidend , zgłaszanie pełnego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego do odpowiednika KRS w Polsce ,
rozumiem , iż przygotowanie i przeprowadzeniu tych procesów leży w zakresie odpowiedzialności dyrektora spółki z o.o , czy w ostatnich latach były zasadnicze zmiany w /w tematyce

Odpowiedz

Andrii Czerwiec 3, 2019 o 15:26

Panie Witoldzie,
Tak samo jak w Polsce, wszystkie określone przez Pana pytania zgodnie z Ustawą Ukrainy „O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością” należą do kompetencji walnego zgromadzenia wspólników, dlatego powołanie corocznego zgromadzenia i uchwalenie odpowiednich decyzji wymaga się do 30 czerwca, jeśli inny termin nie jest określony w statucie (więcej: http://jakzalozycfirmenaukrainie.com/statut-sp-z-o-o/).
Z kolei dyrektor spółki odpowiada jedynie za kwestie organizacyjne związane z realizacją tych decyzji.

Odpowiedz

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@plp.kiev.ua.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: