Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Gospodarka Ukrainy wciąż rośnie!

Andrii Popko27 sierpnia 2019Komentarze (0)

gospodarka ukrainy wciąż rośnie - kciuk w góręDrodzy Przyjaciele, 

Po niewielkiej letniej przerwie ponawiam aktywność na stronach swojego blogu i w celu stworzenia atmosfery pozytywnej zacznę od wiadomości, że…

Gospodarka Ukrainy rośnie 14 kwartałów z rzędu!

Zgodnie z najnowszą informacją Państwowego Urzędu Statystycznego, tempo wzrostu PKB w II kwartale   2019  wynosi 4, 6% . 

I to naprawdę dobry, chociaż nieoczekiwany dla wielu wynik. Narodowy Bank Ukrainy już skorygował swoją prognozę makroekonomiczną na 2019 – 2021 i zwiększył wskaźnik wzrostu PKB od 2,5% do 3% w tym roku i od 2,9% do 3,2% w r. 2020. 

Co zostało przyczyną takiego wzrostu?

Głównym czynnikiem wzrostu PKB na 4, 6% zostało zachowanie aktywności inwestycyjnej, co wpłynęło na rozwój budownictwa, zwłaszcza na obiektach produkcyjnych i przemysłowych, a także obiektach infrastruktury drogowej.

Innym ważnym czynnikiem jest zwiększenie konsumpcji wewnętrznej w wyniku zwiększenia dochodów ludności (zwiększenie na 15% średniego wynagrodzenia w pierwszym półroczu 2019 r.), zwiększenia przelewów walutowych przez Ukraińców pracujących za granicą, oraz znaczne polepszenie nastrojów konsumenckich – ludzie zaczęli wydawać więcej w związku z pozytywnymi oczekiwaniami po wyborach prezydenckich.

Nowa władza na Ukrainie

Niedawno nowy Prezydent Ukrainy dość głośno wypowiedział się, że gospodarka Ukrainy będzie wzrastać na 5-7% rocznie. Jednak dla realizacji tak pozytywnej prognozy Ukraina musi zarekomendować siebie wśród inwestorów, jako niezawodnego uczestnika rynku światowego. Więc, chyba, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne są jednymi z głównych czynników wzrostu gospodarki.

W celu zachowania pozytywnej dynamiki i ruchu do góry w tempie przyspieszonym, potrzebne są konsekwentne i odpowiedzialne decyzje nowego kierownictwa państwa. 

Przypominam, że po raz pierwszy w historii naszego Państwa pełnię władzy obejmuje jedna siła polityczna, której przedstawicielem jest Prezydent, a w Radzie Najwyższej ukształtowana mono-większość. Żadnych czynników politycznych, które mogłyby przeszkodzić dokonaniu natychmiastowych reform ekonomicznych, NIE MA. 

Najpierw czekamy na powołanie nowego Gabinetu Ministrów i początku pracy nowej Rady Najwyższej,  głównymi zadaniami których powinny zostać: 

  • zapewnienie „rule of law” w ramach reformy sądowej, początek pracy Sądu Antykorupcyjnego, Służby Dochodzeń Finansowych;
  • początek pracy nowej Służby Celnej i nowej Służby Podatkowej z nowymi przewodniczącymi;
  • wprowadzenie reformy rolnej, która bezpośrednio wpłynie na polepszenie klimatu inwestycyjnego. Zgodnie z prognozą Banku Światowego, otwarcie rynku ziemi w Ukrainie może zwiększyć jej PKB na 1-2%;
  • długo oczekiwana prywatyzacja i reforma przedsiębiorstw państwowych.

W podsumowaniu mogę powiedzieć, że mamy wolę polityczną, rynek i inwestorze gotowi, brakuje tylko pierwszych decyzji Gabinetu Ministrów i Rady Najwyższej, które mają potwierdzić pragnienia nowej ukraińskiej konfiguracji politycznej do szybkiego rozwoju gospodarki. Czekać zostało całkiem niedługo, ponieważ już 29 sierpnia na swoje pierwsze posiedzenie zbierze się nowo powołana Rada Najwyższa.

***

Poczytaj też:

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 44 3777361e-mail: info@plp.kiev.ua

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@plp.kiev.ua.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: