Andrii Popko

prawnik

Jestem Starszym Partnerem ukraińskej kancelarii prawnej PLP Law Group.
Na co dzień zajmuję się prawem korporacyjnym, w tym M&A, prawem inwestycyjnym, rynkiem kapitałowym, prywatyzacją oraz prawem handlowym.
[Więcej >>>]

Spółka na Ukrainie

Jak pisałem wcześniej TUTAJ w listopadzie 2017 roku została podjęta Ustawa, która przewiduje uproszczenie procedury rejestracji spółek akcyjnych na Ukrainie, administrowania ich działalności, a także uporządkowuje emisję papierów wartościowych do wymogów dyrektyw europejskich.3 stycznia 2018 roku Prezydent Ukrainy podpisał Ustawę o uproszczeniu zasad prowadzenia biznesu oraz pozyskaniu inwestycji przez emitentów papierów wartościowych.Ustawa znosi podział spółek akcyjnych […]

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę „O audycie sprawozdawczości finansowej i działalności audytorskiej”.Akt prawny określa podstawę prawną do audytu sprawozdań finansowych, prowadzenia działalności audytorskiej na Ukrainie i reguluje relacje w czasie jej wykonania: normy ustawodawstwa krajowego w zakresie działalności audytorskiej są zgodne z przepisami dyrektywy 2006/43/UE i rozporządzeniem 537/2014 Unii Europejskiej; dostosowano inne przepisy określające wymogi […]

Szanowni Państwo!Ze względu na zwiększające się zainteresowanie polskich firm ukraińskimi przetargami publicznymi kancelaria prawna PLP Law Group wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie (WPHI) oraz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG) 13 grudnia br. w Warszawie zorganizuje seminarium pt.: „Zamówienia publiczne na Ukrainie […]

21 listopada obchodzimy Dzień Godności i Wolności Ukrainy. Dzień, kiedy w ukraińskiej polityce i świadomości społecznej nastąpił globalny przełom geopolityczny. Dzień, kiedy wybraliśmy europejski kierunek rozwoju kraju, w przeciwieństwie do przygotowanego nam przez prorosyjski rząd zwolenników Unii celnej. Dzień, gdy zdaliśmy sobie sprawę, że musimy ponownie wyjść na ulice, jak w dalekim 2004 roku, i […]

Ostatnio coraz częściej zadawanym pytaniem od polskich przedsiębiorców jest: Czy muszę w pewien sposób rejestrować swoją działalność na Ukrainie, żeby na przykład sprzedawać komposty na Ukrainie? Tak więc odpowiedź zależy od tego, czy: masz zamiar po prostu sprzedawać swoje towary z Polski na Ukrainie, albo czy: zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą na Ukrainie wraz z zatrudnieniem […]