Andrii Popko

prawnik

Jestem Starszym Partnerem ukraińskej kancelarii prawnej PLP Law Group.
Na co dzień zajmuję się prawem korporacyjnym, w tym M&A, prawem inwestycyjnym, rynkiem kapitałowym, prywatyzacją oraz prawem handlowym.
[Więcej >>>]

W moim blogu opowiadam o tym, jak założyć spółkę na Ukrainie. Opowiadam o wzroście gospodarczym, o regulacjach, które z miesiąca na miesiąc prowadzą mój kraj w kierunku demokratyzacji, przejrzystości i ogólnie rzecz biorąc standardów krajów zachodnich.

Jeśli jesteś polskim przedsiębiorcą i chcesz rozwijać swój biznes w moim kraju, to mój blog jest dla Ciebie najlepszym miejscem, z którego dowiesz się wielu niezbędnych rzeczy. A ja jestem odpowiednią osobą do tego, aby wyjaśnić Ci wszelkie wątpliwości prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie, a także aby wdrożyć Twój biznes w tryby ukraińskiej gospodarki.

Musisz jednak wiedzieć, że dużo uczę się także z lektury polskich blogów prawniczych. Jeden z nich chciałbym szczególnie Ci polecić. Jest to blog mec. Błażeja Sarzalskiego, pt. Rejestracja spółki z o.o., w którym pan Błażej zdradza wiele szczegółów zawiązania tego rodzaju podmiotu, organizacji, przekształcenia, stosunków między organami, i inne. Blog jest niezwykle interesujący.

Jednak to nie jedyny blog pana Mecenasa. Swoim doświadczeniem dzieli się on również w blogu pt.: Rejestracja spółki w Delaware. Z jego lektury dowiesz się tego, jakie korzyści osiągniesz zakładając spółkę w tym amerykańskim stanie, z jakimi przeszkodami musisz się liczyć, a także jak sobie z nimi poradzić.

Serdecznie Ci polecam lekturę tych blogów!

Rejestracja spółki na UkrainieOstatnio coraz częściej zadawanym pytaniem od polskich przedsiębiorców jest:

Czy muszę w pewien sposób rejestrować swoją działalność na Ukrainie, żeby na przykład sprzedawać komposty na Ukrainie?

Tak więc odpowiedź zależy od tego, czy:

  • masz zamiar po prostu sprzedawać swoje towary z Polski na Ukrainie, albo czy:
  • zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą na Ukrainie wraz z zatrudnieniem pracowników, marketingiem, podpisywaniem umów z dostawcami, przewoźnikami, pośrednikami, podwykonawcami i zapłatą podatków do ukraińskich urzędów skarbowych.

W pierwszym przypadku możesz bezpiecznie zajmować się eksportem w imieniu swojej polskiej firmy; zwróć uwagę na profile Twojego ukraińskiego kontrahenta, ponieważ wzrost transakcji importowo-eksportowych między naszymi krajami zwiększa kwotę długów kontraktowych.

Rejestracja spółki na Ukrainie

Druga opcja wyraźnie przewiduje rejestrację spółki na Ukrainie. Jakie formy przedsiębiorstw istnieją na Ukrainie? Zapoznaj się  na moim blogu pod linkiem: Forma prawna przedsiębiorstwa na Ukrainie.

Jaka jest najbardziej rozpowszechniona forma prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie? Odpowiedź znajdziesz pod linkiem: Spółka z o.o. na Ukrainie: rejestracja, statut, wspólnicy.

Przy okazji przypomnę, że w przypadku operacji eksportu towarów z Ukrainy, masz prawo do zwrotuVAT w eksporcie w pełniej kwocie.

Ranking Doing Business in Ukraine

Andrii Popko02 listopada 2017Komentarze (0)

Tradycyjnie w ostatnim dniu października ogłaszane są wyniki rankingu Doing Business.

W roku bieżącym Ukraina wykazała dość niezły wskaźnik – wzrost o 4 punkty, reprezentując w ten sposób szereg z sześciu rocznych wzrostów z rzędu. Wyniki te nie mogą nie cieszyć, szczególnie ze względu na niedawno przeprowadzone badanie, wyniki którego zostały ogłoszone w Financial Times, zgodnie z którymi Ukraina jest liderem globalnym wg. tempo wzrostu w rankingu Doing Business w ciągu ostatnich siedmiu lat.

Przede wszystkim warto przypomnieć sobie składową „Uzyskanie zezwoleń na budownictwo”. Według tej składowej Ukraina reprezentowała największy wzrost wśród innych krajów świata – 105 punktów w górę. Taki oszałamiający sukces został osiągnięty dzięki dwom czynnikom: Kijowska Rada Miejska obniżyła wysokość uczestnictwa udziałowego w rozwoju infrastruktury dla budowli niemieszkalnych od 10% do 2%, oraz Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i Budownictwa udało się przedstawić promotorom rankingu i grupie biegłych istotne obniżenie wartości usług w zakresie nadzoru technicznego w budownictwie.

Następna istotna reforma, która wg. składowej „Opłata podatków” podniosła Ukrainę o 41 punkt w górę, to obniżenie i unifikacja stopy jednolitej składki socjalnej. Reforma została przeprowadzona jeszcze w 2015 r., ale ze względu na osobliwości metodologiczne sporządzenia rankingu, została uwzględniona dopiero w roku bieżącym.

Reforma Emerytalna na UkrainieSzanowni Państwo, polscy Koledzy od czasu od czasu pytają nas o perspektywy wdrożenia na Ukrainie pozapaństwowego systemu kumulacji emerytalnej (ІІ filar, OFE). Również ze zniecierpliwieniem czekałem na aktualne wiadomości w tej sprawie i nareszcie mam możliwość przedstawić Państwu powyższe informacje.

Przypominam, iż w dniu 11 października w Ukrainie nabyła mocy prawnej Ustawa o reformie emerytalnej. Ustawa przewiduje wdrożenie z dniem 1 stycznia 2019 roku systemu kumulacyjnego ogólnego obligatoryjnego ubezpieczenia emerytalnego.

Zatem w myśl realizacji przedmiotowej Ustawy Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził plan wdrożenia kumulacyjnego systemu emerytalnego do 2019 r. Otóż, został zatwierdzony plan przedsięwzięć dot. wdrożenia państwowego systemu kumulacyjnego ogólnego obligatoryjnego ubezpieczenia emerytalnego w okresie 2017-2018 z koniecznością wniesienia projektu ustawy o wysokość składek ubezpieczeniowych do systemu kumulacyjnego.

Do końca 2017 roku planowane jest opracowanie i wniesienie do parlamentu projektów ustaw o kryteriach wytypowania pozapaństwowych funduszy emerytalnych; stworzenie warunków do swobodnego przepływu kapitału i wykorzystywania nowych narzędzi finansowych do inwestycji; zapewnienia przejrzystości działalności i sprawozdawczości podmiotów kumulacyjnego systemu zabezpieczenia emerytalnego; udoskonalenia wymóg do firm zarządzających aktywami emerytalnymi; określenie zasad wytypowania i zmiany pozapaństwowego funduszu emerytalnego, w którym ewidencjonowane są składki do kumulacyjnego systemu emerytalnego. Do kwietnia 2018 roku do Rady Najwyższej planowane jest złożenie projektów ustaw o zabezpieczenie praw uczestników kumulacyjnego systemu emerytalnego.

Nasza kancelaria ma doświadczenie we współpracy z pozapaństwowymi funduszami emerytalnymi, dlatego zapraszamy Państwa do współpracy.

Dziś opowiem Państwu o specyfice systemu opodatkowania dywidend dla osób fizycznych i prawnych nierezydentów, uzyskanych od osób prawnych będących rezydentami Ukrainy.

Opodatkowanie osób prawnych rezydentów Rzeczpospolitej Polskiej:

Firmie polskiej jako właścicielowi udziału w kapitale zakładowym firmy ukraińskiej przysługuje prawo do uzyskania dochodu (dywidend) od zysku firmy.

Podatki na UkrainieDochód (dywidendy) firmy polskiej uzyskany od firmy ukraińskiej zgodnie z Kodeksem Podatkowym Ukrainy podlega opodatkowaniu wg. stopy 15 % i potrącany jest z kwoty przeznaczonej do wypłaty w formie dywidend.

Jednak Ukraina podjęła zobowiązania w zakresie unikania podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i państwem Ukraina, które to zaowocowało podpisaniem w dniu 12.01.1993 r. Konwencji pomiędzy Rządem Ukrainy a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu.

Wyżej wymieniona Konwencja do celów opodatkowania firm polskich, które otrzymują dochody (dywidendy) od firm ukraińskich, wykazuje inne stopy niż powszechnie przyjęte na Ukrainie na zasadach ogólnych.

Otóż, postanowienia Konwencji o unikanie podwójnego opodatkowania określają wysokość stopy opodatkowania dochodu (dywidend) na poziomie 5% odliczanych od łącznej kwoty uzyskanych dywidend.

Warto wziąć pod uwagę, że stosowanie stopy 5% zgodnie z postanowieniami Konwencji o unikanie podwójnego opodatkowania dochodu, zezwolone jest wyłącznie pod warunkiem wydania przez firmę ukraińską dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego status rezydenta podatkowego Rzeczpospolitej Polskiej i ten fakt, że firma polska jest właścicielem bynajmniej 25% kapitału firmy ukraińskiej, która wypłaca dochód (dywidendy). Jeżeli firma polska posiada mniejszy udział w kapitale firmy ukraińskiej, stosowana jest stopa w wysokości 15 %.

Opodatkowanie osób fizycznych rezydentów Rzeczpospolitej Polskiej:

Osoba fizyczna – obywatel RP, będący właścicielem udziałów w kapitale zakładowym firmy ukraińskiej, ma prawo do uzyskania dochodu (dywidend) z zysku firmy.

W takim przypadku do celów opodatkowania dywidend wypłacanych obywatelom RP warto uwzględnić system stosowany przez firmę ukraińską, bowiem od przyjętego systemu jest uzależniona wysokość stopy, według której będą opodatkowane dywidendy.

W ten sposób, zgodnie z postanowieniami Kodeksu podatkowego Ukrainy, jeśli firma ukraińska jest płatnikiem podatku na zysk przedsiębiorstw, do opodatkowania dywidend wypłaconych przez przedsiębiorstwo na rzecz osób fizycznych – obywateli RP stosuje się stopa 5%.

Z kolei, jeśli firma ukraińska nie jest płatnikiem podatku na zysk przedsiębiorstw, a jest płatnikiem innego rodzaju podatku przewidzianego prawem Ukrainy, w takim przypadku opodatkowanie dywidend wypłacanych przez przedsiębiorstwo na rzecz osób fizycznych – obywateli RP realizowane jest wg. stopy 9 %.

Warto zaznaczyć także, że wypłacanie dywidend podlega dodatkowemu opodatkowaniu – opłacie wojskowej w wysokości 1,5 %.

Ponadto, zgodnie z postanowieniami Konwencji o unikanie podwójnego opodatkowania, podczas opodatkowania dochodu rezydentów, Polska uwzględni wszelkie podatki, które zostały opłacone na terenie Ukrainy, a zatem zostanie realizowane odliczenie podatku dochodowego rezydenta w kwocie podatku opłaconego w Ukrainie.

Podsumowując powyższe również warto poinformować, iż obowiązek dotyczący naliczenia i opłaty ww. podatków na Ukrainie spoczywa na firmie ukraińskiej, która wypłaca dywidendy, jako na „agencie podatkowym” (inkasencie) działającym na rzecz własnych akcjonariuszy (uczestników).

*****

Poczytaj więcej o: Podatki na Ukrainie >>